Приложения към консолидирания годишен финансов отчет

1. Информация за групата

Група Софарма (Групата) включва дружество-майка и неговите седемдесет и осем (31.12.2020 г.: деветдесет и четири) дъщерни дружества. Допълнително, Групата има инвестиции в две асоциирани и в едно съвместно дружество (31.12.2020 г.: в едно асоциирано).

Дружество-майка

Софарма АД (дружество-майка) е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Илиeнско шосе № 16.

Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение № 1.1991 г. на Софийски градски съд.

Обяснение относно промяна на името на отчитащото се дружество след края на предходния отчетен период:

През годината не е имало промяна на името на отчитащото се дружество-майка.

Дъщерни дружества

Към 31.12.2021 г. дъщерните дружества в Групата са:

 • Софарма Трейдинг АД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Варненски окръжен съд № 3594/16.10.1998 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Фармалогистика АД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд от 12.08.2002 г. и със седалище и адрес на управление — гр.София, ул."Рожен" № 16;
 • Електронкомерс ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 24456 от 1991 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, ул. "Самоковско шосе" № 1;
 • Биофарм Инженеринг АД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Сливенски окръжен съд № 524/1997 г. и със седалище и адрес на управление — гр. Сливен, бул. "Тракия" № 75;
 • Фито Палаузово АД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20120924105551 от 24.09.2012 г. и със седалище и адрес на управление — гр. Казанлък, бул. "23 Пехотен шипченски полк" № 110;
 • Софармаси ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 201501191300026 от 19.01.2015 г. и със седалище и адрес на управление- гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 2 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20150617110324 от 17.06.2015 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 3 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20151202165822 от 02.12.2015 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 4 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20160229093338 от 29.02.2016 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 5 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20160301155620 от 01.03.2016 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 6 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20140127170842 от 27.01.2014 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 7 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170315161212 от 15.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 8 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170627142803 от 27.06.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 9 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170911100706 от 11.09.2017 и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 10 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170911101412 от 11.09.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 11 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170302125338 от 02.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 12 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170306085236 от 06.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 13 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170306080850 от 06.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 14 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170306081205 от 06.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 15 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20170302134305 от 02.03.2017 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 16 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20180515105543 от 15.05.2018 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 17 ЕООД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20180515130642 от 15.05.2018 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", етаж 12;
 • Софармаси 18 ЕООД- търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20190228133836 от 28.02.2019 г. и със седалище и адрес на управление — гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, етаж 12;
 • Вета Фарма АД — търговско дружество, регистрирано в България с регистрация по фирмено дело № 581 от 05.04.1999 г. на Великотърновския окръжен съд и със седалище и адрес на управление — гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 32;
 • Софармаси 19 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Валентина Василева-Люлин ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226110235 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 20 ЕООД (До 16.02.2021 г. наименованието на дружеството е Василка Лиловска ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090518182226 от 18.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 21 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Венера Муташка ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519084124 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 22 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Веселка Василева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090320091825 от 20.03.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 23 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Виктория Ангелова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090604184353 от 04.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 24 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Десислава Йорданова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090604170149 от 04.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 25 ЕООД (До 08.02.2021 г. наименованието на дружеството е Димка Владева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519080611 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 26 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Донка Чивгънова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226120647 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 27 ЕООД (До 18.02.2021 г. наименованието на дружеството е Екатерина Михайлова Шумен 1 ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090604181926 от 04.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 28 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Елка Нейкова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227145039 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 29 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Емилия Ангелова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090605085738 от 05.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 30 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Жулиана Котова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227160338 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 31 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Иван Иванов 1 ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20080630143914 от 30.06.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 32 ЕООД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Илиана Калушкова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090319152459 от 19.03.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 33 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Ирина Тончева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226112827 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 34 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Капка Николова — Военна Болница ЕООД) - търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226165512 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 35 ЕООД (До 16.02.2021 г. наименованието на дружеството е Костадин Горчев ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090513180047 от 13.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 36 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Красимира Шунина ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519083827 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 37 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Лора Дончева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226102708 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 38 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Людмила Златкова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519090345 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 39 ЕООД (До 16.02.2021 г. наименованието на дружеството е Людмила Ковачева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227150054 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 40 ЕООД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Маник Бургазян ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20081220153409 от 20.12.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 41 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Марийка Жайгарова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519080839 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 42 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Мария Агова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090518183127 от 18.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 43 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Мария Ганчева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226105948 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 44 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Мария Кенова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090605134931 от 05.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 45 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Мария Христова — Мотописта ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519091916 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 46 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Марияна Маркова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519083054 от19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 47 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Мери Иванова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227154137 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 48 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Нели Ставрева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227155742 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 49 ЕООД (До 04.02.2021 г. наименованието на дружеството е Преслава Бечева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090518162442 от 18.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 50 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Райна Маджарова — Св. Георги Софийски ЕООД) - търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227152516 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 51 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Румяна Игнатова — Ганчева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227153607 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 52 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Сашка Тодорова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090518174837 от 18.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 53 ЕООД (До 07.02.2021 г. наименованието на дружеството е Светла Харизанова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090226101122 от 26.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 54 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Светлана Пирпирова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519085825 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 55 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Сейба Благоевград 1 ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090414165833 от 14.04.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 56 ЕООД (До 17.02.2021 г. наименованието на дружеството е Силвия Венева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090519071228 от 19.05.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 57 ЕООД (До 18.02.2021 г. наименованието на дружеството е Сияна Миланова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090604164039 от 04.06.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 58 ЕООД (До 27.01.2021 г. наименованието на дружеството е Стоянка Раденкова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090227160132 от 27.02.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 59 ЕООД (До 08.02.2021 г. наименованието на дружеството е Ана Авджиева ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090114162615 от 14.01.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 60 ЕООД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Радина Бекова ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20080422121447 от 22.04.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 61 ЕООД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Румен Райнов ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20090114170550 от 14.01.2009г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 62 ЕООД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Хани Модхи ЕООД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20080512090050 от 12.05.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 63 ЕАД (До 02.02.2021 г. наименованието на дружеството е Ес Си Ес Франчайз ЕАД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20080410180229 от 10.04.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, Район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", eт. 13.
 • Софармаси 64 АД (До 06.07.2021 г. наименованието на дружеството е Санита Франчайзинг АД) — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Агенцията по вписванията № 20080411103252 от 11.04.2008г. и със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, Район "Надежда", ул. "Рожен" № 16.
 • Софарма Поланд З.О.О, Полша, в ликвидация — търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № KRS 0000178554 от 04.11.2003 г. на ХХ Икономическо отделение на Районния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление — Полша, гр. Варшава, ул. "Шъшкова" № 58;
 • Софарма Варшава СП. З.О.О, Полша — търговско дружество, регистрирано в Полша с решение № ДСР 0000372245 от 17.12.2010 г. на XII стопанско отделение на Държавния съдебен регистър на Варшава и със седалище и адрес на управление — Полша, гр. Варшава, ул. "Халубинскиего" № 8;
 • ООО Софарма Украйна, Украйна — търговско дружество, регистрирано в Украйна с решение № 10691020000029051 от 07.08.2012 г. на Единния държавен регистър на юридическите лица и физическите лица — предприемачи и със седалище и адрес на управление — Украйна, гр. Киев, Оболонски район, проспект "Московский" № 9, корпус 4, ет.2, офис 4-203;
 • ПАО Витамини, Украйна — търговско дружество, регистрирано в Украйна с решение № 133 от 15.04.1994 г. на Уманския градски съд и със седалище и адрес на управление — Украйна, Черкаска област, гр. Уман, ул. "Ленински искри" № 31;
 • Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия (До 27.03.2019 г. наименованието на дружеството е Лековит Д.о.о) — търговско дружество, регистрирано в Сърбия с решение № 07829531 от 05.02.1992 г. на Агенция по стопанските регистри и със седалище и адрес на управление — Сърбия, Белград, бул. Зорана Джинджича 48в;
 • ТОО Софарма Казахстан, Казахстан — търговско дружество, регистрирано в Казахстан с решение № 5286-1910-04-ТОО от 06.11.2014 г. от Министерство на правосъдието, Ауезовски район, със седалище и адрес на управление — Казахстан, гр. Алмати, Ауезовски район, мкр. Мамир — 4, дом 190;
 • Рап Фарма Интернешънъл ООД, Молдова — търговско дружество, регистрирано в Молдова с решение № 1004601000376 от 11.02.2004 г. на Държавна регистрационна палата и със седалище — Молдова, гр. Кишинев, ул. Митрополит Варлаам 58 и адрес на управление — Молдова, гр. Кишинев, ул. Узинелор, 9/1;
 • Фармахим ЕООД, Сърбия — търговско дружество, регистрирано в Сърбия с БД 27219/2020 на 14.04.2020 г. от Агенция по стопанските регистри на гр. Белград и със седалище и адрес на управление — Република Сърбия, гр. Белград, ул. "Владимира Поповича" № 6.

От 10.03.2021 г. Дружеството Момина крепост АД е със статут на съвместно дружество за Групата.

От 08.06.2021 г. инвестицията в Софарма Билдингс АДСИЦ е класифицирана като друга дългосрочна капиталова инвестиция за Групата поради продажбата на значителна част от нея.

На 01.10.2021 г. Групата се освобождава от участието си в дружеството УАБ Рецесус.

На 02.11.2021 г. е регистрирано учредяването на дружеството СИА БАХ — дъщерно дружество на СИА Бриз.

На 30.11.2021 г. Групата се е освободила от участията си в дружествата: СООО Брититрейд, ООО Табина, ООО Фармацевт плюс, ООО Галенафарм, ОДО Меджел, ОДО Аленфарм-плюс, ОДО СалюсЛайн, ЗАО Интерфарм, ООО Здоровей, БООО СпецАфармация, ООО Беллерофон, OOО Здоровей Фарм и СИА БАХ.

На 30.12.2021 г. Групата се е освободила от участията си в дружествата СИА Бриз и СИА Бриз Трейдинг.

На 04.08.2020 г. е регистрирано вливане на Софарма Трейдинг Фармасютикълс, Сърбия в Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия, чрез обединяване на активите и пасивите на двете дружества. Дейността на влятото дружество Софарма Трейдинг Фармасютикълс, Сърбия се прекратява и всичките му права и задължения към момента на вливането се поемат от Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия.

На 31.01.2020 г. е регистрирано вливане на СООО Бризфарм, Беларус в ООО Беллерофон, Беларус, чрез обединяване на активите и пасивите на двете дружества. Дейността на влятото дружество СООО Бризфарм, Беларус се прекратява и всичките му права и задължения към момента на вливането се поемат от ООО Беллерофон, Беларус.

Съвместни дружества

Към 31.12.2021 г. съвместното дружество на Групата е:

 • Момина крепост АД — търговско дружество, регистрирано в България с решение на Великотърновски окръжен съд № 3426/1991 г. и със седалище и адрес на управление — гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 23.

Асоциирани дружества

Към 31.12.2021 г. асоциирани дружества в Групата са:

 • Доверие Обединен Холдинг АД — търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. и със седалище и адрес на управление гр. София 1504, бул. "Княз Дондуков" № 82.
 • Софарма имоти АДСИЦ — търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд с решение № 1/24.03.2006 г. и със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 5.

Собственост и управление на дружеството-майка

Софарма АД е публично дружество съгласно българския Закон за публично предлагане на ценни книжа. От м. ноември 2011 г. акциите на дружеството се търгуват и на Варшавската фондова борса.

Към 31.12.2021 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

%
Донев Инвестмънтс Холдинг АД 27.86
Тeлекомплект Инвест АД 20.68
Софарма АД (обратно изкупени акции) 9.69
ЗУПФ Алианц България 5.23
Други юридически лица 26.00
Физически лица 10.54
100.00

Софарма АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите има следния състав към 31.12.2021 г.:

Д.и.н. Огнян Донев Председател
Весела Стоева Член
Бисера Лазарова Член
Александър Чаушев Член
Иван Бадински Член

Дружеството-майка се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев. Дружеството има двама прокуристи — Иван Бадински и Симеон Донев.

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

Васил Найденов Председател
Цветанка Златева Член
Кристина Атанасова — Елиът Член

Име на компания майка на Групата:

Не е идентифицирана компания майка или друго контролиращо лице различно от компанията майка упражняващо контрол върху Софарма АД.

Име на крайна компания майка на Групата:

Не е идентифицирана крайна компания майка или друго контролиращо лице различно от компанията майка упражняващо контрол върху Софарма АД.

Структура на Групата и предмет на дейност

Структурата на Групата включва Софарма АД като дружество — майка и посочените по-долу дъщерни дружества:

Дъщерни дружества 31.12.2021 31.12.2020 Дата на придобиване на контрол Дата на освобождаване от контрол
Дружества в България Участие % Участие %
Софарма Трейдинг АДефективен процент на участие 81.34 76.17 08.06.2006
Фармалогистика АД 89.39 89.39 15.08.2002
Електронкомерс ЕООД 100.00 100.00 09.08.2005
Биофарм Инженеринг АД 97.15 97.15 10.03.2006
Софарма Билдингс АДСИЦ - 40.38 04.08.2008 07.06.2021
Момина крепост АД - 60.93 01.01.2008 10.03.2021
Фито Палаузово АД 95.00 95.00 21.09.2012
Вета Фарма АД 99.98 99.98 11.11.2016
Аромания АД - - 31.07.2017 23.12.2020
Софармаси ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 19.01.2015
Софармаси 2 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 17.06.2015
Софармаси 3 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 02.12.2015
Софармаси 4 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 29.02.2016
Софармаси 5 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 01.03.2016
Софармаси 6 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 03.12.2015
Софармаси 7 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 15.03.2017
Софармаси 8 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 27.06.2017
Софармаси 9 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 11.09.2017
Софармаси 10 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 11.09.2017
Софармаси 11 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 07.12.2017
Софармаси 12 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 07.12.2017
Софармаси 13 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 07.12.2017
Софармаси 14 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 07.12.2017
Софармаси 15 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 07.12.2017
Софармаси 16 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 15.05.2018
Софармаси 17 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 15.05.2018
Софармаси 18 ЕООДнепряко участие 81.34 76.17 28.02.2019
Софармаси 19 ЕООД Валентина Василева-Люлин ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 20 ЕООД (Василка Лиловска ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 21 ЕООД (Венера Муташка ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 22 ЕООД (Веселка Василева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 23 ЕООД (Виктория Ангелова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 24 ЕООД (Десислава Йорданова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 25 ЕООД (Димка Владева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 26 ЕООД (Донка Чивгънова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 27 ЕООД (Екатерина Михайлова-Шумен 1 ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 28 ЕООД (Елка Нейкова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 29 ЕООД (Емилия Ангелова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 30 ЕООД (Жулиана Котова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 31 ЕООД (Иван Иванов-1 ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 32 ЕООД (Илиана Калушкова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 33 ЕООД (Ирина Тончева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 34 ЕООД (Капка Николова-Военна Болница ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 35 ЕООД (Костадин Горчев ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 36 ЕООД (Красимира Шунина ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 37 ЕООД (Лора Дончева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 38 ЕООД (Людмила Златкова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 39 ЕООД (Людмила Ковачева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 40 ЕООД (Маник Бургазян ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 41 ЕООД (Марийка Жайгарова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 42 ЕООД (Мария Агова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 43 ЕООД (Мария Ганчева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 44 ЕООД (Мария Кенова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 45 ЕООД (Мария Христова-Мотописта ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 46 ЕООД (Марияна Маркова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 47 ЕООД (Мери Иванова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 48 ЕООД (Нели Ставрева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 49 ЕООД (Преслава Бечева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 50 ЕООД (Райна Маджарова-Св.Георги Софийски)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 51 ЕООД (Румяна Игнатова-Ганчева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 52 ЕООД (Сашка Тодорова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 53 ЕООД (Светла Харизанова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 54 ЕООД (Светлана Пирпирова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 55 ЕООД ((Сейба-Благоевград-1 ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 56 ЕООД (Силвия Венева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 57 ЕООД (Сияна Миланова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 58 ЕООД (Стоянка Раденкова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 59 ЕООД (Ана Авджиева ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 60 ЕООД (Радина Бекова ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 61 ЕООД (Румен Райнов ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 62 ЕООД (Хани Модхи ЕООД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 63 ЕАД (Ес Си Ес Франчайз ЕАД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Софармаси 64 АД (Санита Франчайзинг АД)непряко участие 81.34 76.17 01.10.2020
Дъщерни дружества 31.12.2021 31.12.2020 Дата на придобиване на контрол Дата на освобождаване от контрол
Дружества в чужбина Участие % Участие %
СИА Бриз - 100.00 10.11.2009 30.12.2021
СООО Брититрейднепряко участие - 80.00 10.11.2009 30.11.2021
ПАО Витамини 100.00 100.00 18.01.2008
Софарма Варшава СП. З.О.О 100.00 100.00 23.11.2010
Софарма Поланд З.О.О — в ликвидация 60.00 60.00 16.10.2003
ООО Табинанепряко участие - 80.22 08.04.2011 30.11.2021
ООО Софарма Украйна 100.00 100.00 07.08.2012
ООО Фармацевт плюснепряко участие - 59.08 31.05.2013 30.11.2021
ТОО Софарма Казахстан 100.00 100.00 06.11.2014
ООО Галенафармнепряко участие - 90.60 28.02.2015 30.11.2021
ОДО Меджелнепряко участие - 82.00 28.02.2015 30.11.2021
ОДО Аленфарм-плюснепряко участие - 91.98 30.06.2015 30.11.2021
ОДО СалюсЛайннепряко участие - 77.00 18.11.2016 30.11.2021
Рап Фарма Интернешънъл ООД 80.00 80.00 14.04.2017
ЗАО Интерфармнепряко участие - 90.00 26.04.2017 30.11.2021
Софарма Трейдинг Д.о.о. (Лековит Д.о.о)непряко участие 81.34 76.17 09.08.2017
ООО Здоровейнепряко участие - 66.85 16.08.2017 30.11.2021
БООО СпецАфармациянепряко участие - 70.00 16.08.2018 30.11.2021
ООО Беллерофоннепряко участие - 85.80 07.03.2019 30.11.2021
УАБ Рецесуснепряко участие - 50.98 26.09.2019 01.10.2021
OOО Здоровей Фармнепряко участие - 43.46 02.03.2020 30.11.2021
Фармахим ЕООД 100.00 100.00 14.04.2020
СИА Бриз Трейдингнепряко участие - - 15.02.2021 30.12.2021
СИА БАХнепряко участие - - 02.11.2021 30.11.2021
 • Софармаси ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси ЕООД;
 • Софармаси 2 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 2 ЕООД;
 • Софармаси 3 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 3 ЕООД;
 • Софармаси 4 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 4 ЕООД;
 • Софармаси 5 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 5 ЕООД;
 • Софармаси 6 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 6 ЕООД;
 • Софармаси 7 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 7 ЕООД;
 • Софармаси 8 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 8 ЕООД;
 • Софармаси 9 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 9 ЕООД;
 • Софармаси 10 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 10 ЕООД;
 • Софармаси 11 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 11 ЕООД;
 • Софармаси 12 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 12 ЕООД;
 • Софармаси 13 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 13 ЕООД;
 • Софармаси 14 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 14 ЕООД;
 • Софармаси 15 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 15 ЕООД;
 • Софармаси 16 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 16 ЕООД;
 • Софармаси 17 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 17 ЕООД;
 • Софармаси 18 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси ЕООД — Софармаси ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 18 ЕООД;
 • Софармаси 19 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 61 ЕООД — Софармаси 61 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 19 ЕООД;
 • Софармаси 20 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 20 ЕООД;
 • Софармаси 21 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 21 ЕООД;
 • Софармаси 22 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 22 ЕООД;
 • Софармаси 23 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 23 ЕООД;
 • Софармаси 24 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 24 ЕООД;
 • Софармаси 25 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 25 ЕООД;
 • Софармаси 26 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 26 ЕООД;
 • Софармаси 27 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 27 ЕООД;
 • Софармаси 28 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 28 ЕООД;
 • Софармаси 29 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 29 ЕООД;
 • Софармаси 30 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 61 ЕООД — Софармаси 61 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 30 ЕООД;
 • Софармаси 31 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 31 ЕООД;
 • Софармаси 32 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 32 ЕООД;
 • Софармаси 33 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 61 ЕООД — Софармаси 61 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 33 ЕООД;
 • Софармаси 34 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 34 ЕООД;
 • Софармаси 35 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 35 ЕООД;
 • Софармаси 36 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 36 ЕООД;
 • Софармаси 37 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 37 ЕООД;
 • Софармаси 38 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 38 ЕООД;
 • Софармаси 39 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 39 ЕООД;
 • Софармаси 40 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 40 ЕООД;
 • Софармаси 41 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 41 ЕООД;
 • Софармаси 42 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 42 ЕООД;
 • Софармаси 43 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 43 ЕООД;
 • Софармаси 44 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 44 ЕООД;
 • Софармаси 45 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 45 ЕООД;
 • Софармаси 46 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 46 ЕООД;
 • Софармаси 47 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 47 ЕООД;
 • Софармаси 48 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 61 ЕООД — Софармаси 61 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 48 ЕООД;
 • Софармаси 49 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 49 ЕООД;
 • Софармаси 50 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 50 ЕООД;
 • Софармаси 51 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 51 ЕООД;
 • Софармаси 52 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 52 ЕООД;
 • Софармаси 53 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 40 ЕООД — Софармаси 40 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 53 ЕООД;
 • Софармаси 54 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 54 ЕООД;
 • Софармаси 55 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 55 ЕООД;
 • Софармаси 56 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 56 ЕООД;
 • Софармаси 57 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 59 ЕООД — Софармаси 59 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 57 ЕООД;
 • Софармаси 58 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 60 ЕООД — Софармаси 60 ЕООД притежава 100% от капитала на Софармаси 58 ЕООД;
 • Софармаси 59 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 59 ЕООД;
 • Софармаси 60 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 60 ЕООД;
 • Софармаси 61 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 61 ЕООД;
 • Софармаси 62 ЕООД е дъщерно дружество чрез Софармаси 63 ЕАД — Софармаси 63 ЕАД притежава 100% от капитала на Софармаси 62 ЕООД;
 • Софармаси 63 ЕАД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 63 ЕАД;
 • Софармаси 64 АД е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софармаси 64 АД;
 • Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия е дъщерно дружество чрез Софарма Трейдинг АД — Софарма Трейдинг АД притежава 100% от капитала на Софарма Трейдинг Д.о.о.;

Основният предмет на дейност на дружествата от Групата е концентриран във фармацевтичния сектор, с изключение на отделни дружества, чийто предмет на дейност е и в областта на инвестициите в ценни книжа.

Дружеството-майка притежава разрешение за производство на лекарствени средства/внос № BG / MIA −0242 от 01.06.2021 г., издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

Предметът на дейност на дружествата от Групата e както следва:

 • Софарма АД — производство и търговия на лекарствени субстанции (активни съставки) и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства;
 • Софарма Трейдинг АД — търговия с фармацевтични продукти;
 • Биофарм Инженеринг АД — производство и търговия с инфузионни разтвори;
 • Фармалогистика АД — вторична опаковка на фармацевтични продукти и отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Електронкомерс ЕООД — търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника за медицината, битова електроника и електротехника;
 • Фито Палаузово АД — производство, събиране, изкупуване, добив и реализация на билки и лечебни растения;
 • Вета Фарма АД — производство на лекарствени, нелекарствени и други продукти;
 • Софармаси ЕООД — франчайзинг, ноу-хау, наемане на имоти, търговия и други;
 • Софармаси 2 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 3 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 4 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 5 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 6 ЕООД — онлайн и офлайн търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 7 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 8 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 9 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 10 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 11 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 12 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 13 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 14 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 15 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 16 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 17 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 18 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 19 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 20 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 21 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 22 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 23 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 24 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 25 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 26 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 27 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 28 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 29 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 30 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 31 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 32 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 33 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 34 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 35 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 36 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 37 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 38 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 39 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 40 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 41 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 42 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 43 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 44 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 45 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 46 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 47 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 48 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 49 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 50 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 51 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 52 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 53 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 54 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 55 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 56 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 57 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 58 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 59 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 60 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 61 ЕООД — търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 62 ЕООД- търговия на дребно с лекарствени продукти;
 • Софармаси 63 ЕАД — търговия на дребно с лекарствени продукти, франчайзинг и други услуги;
 • Софармаси 64 АД- търговия на дребно лекарстваени продукти, франчайзинг и други услуги.
 • ПАО Витамини, Украйна — производство и търговия на фармацевтични продукти;
 • ООО Софарма Украйна, Украйна — търговия с фармацевтични продукти и изследване на пазара и общественото мнение;
 • Софарма Трейдинг Д.о.о. — търговия на едро с лекарствени продукти;
 • Софарма Поланд З.О.О, Полша, в ликвидация — изследване на пазара и общественото мнение;
 • Софарма Варшава СП. З.О.О, Полша — търговия на едро с фармацевтични и медицински стоки и изследване на пазара и общественото мнение;
 • ТОО Софарма Казахстан, Казахстан — търговия с фармацевтични продукти;
 • Рап Фарма Интернешънъл ООД, Молдова — търговия с фармацевтични продукти;
 • Фармахим ЕООД, Сърбия — консултантска дейност.

Дружеството-майка и дъщерните дружества: Софарма Трейдинг АД, Фармалогистика АД, Електронкомерс ЕООД, Биофарм Инженеринг АД, Фито Палаузово АД, Софармаси ЕООД, Софармаси 2 ЕООД, Софармаси 3 ЕООД, Софармаси 4 ЕООД, Софармаси 5 ЕООД, Софармаси 6 ЕООД, Софармаси 7 ЕООД, Софармаси 8 ЕООД, Софармаси 9 ЕООД, Софармаси 10 ЕООД, Вета Фарма АД, Софармаси 11 ЕООД, Софармаси 12 ЕООД, Софармаси 13 ЕООД, Софармаси 14 ЕООД , Софармаси 15 ЕООД, Софармаси 16 ЕООД, Софармаси 17 ЕООД, Софармаси 18 ЕООД, Софармаси 19 ЕООД, Софармаси 20 ЕООД, Софармаси 21 ЕООД, Софармаси 22 ЕООД, Софармаси 23 ЕООД, Софармаси 24 ЕООД, Софармаси 25 ЕООД, Софармаси 26 ЕООД, Софармаси 27 ЕООД, Софармаси 28 ЕООД, Софармаси 29 ЕООД, Софармаси 30 ЕООД, Софармаси 31 ЕООД, Софармаси 32 ЕООД, Софармаси 33 ЕООД, Софармаси 34 ЕООД, Софармаси 35 ЕООД, Софармаси 36 ЕООД, Софармаси 37 ЕООД, Софармаси 38 ЕООД, Софармаси 39 ЕООД, Софармаси 40 ЕООД, Софармаси 41 ЕООД, Софармаси 42 ЕООД, Софармаси 43 ЕООД, Софармаси 44 ЕООД, Софармаси 45 ЕООД, Софармаси 46 ЕООД, Софармаси 47 ЕООД, Софармаси 48 ЕООД, Софармаси 49 ЕООД, Софармаси 50 ЕООД, Софармаси 51 ЕООД, Софармаси 52 ЕООД, Софармаси 53 ЕООД, Софармаси 54 ЕООД, Софармаси 55 ЕООД, Софармаси 56 ЕООД, Софармаси 57 ЕООД, Софармаси 58 ЕООД, Софармаси 59 ЕООД, Софармаси 60 ЕООД, Софармаси 61 ЕООД, Софармаси 62 ЕООД, Софармаси 63 ЕАД и Софармаси 64 АД, извършват своята дейност в България.

Софарма Поланд З.О.О — в ликвидация и Софарма Варшава СП. З.О.О оперират в Полша, ПАО Витамини и ООО Софарма Украйна — в Украйна, Софарма Трейдинг Д.о.о. и Фармахим ЕООД — в Сърбия, ТОО Софарма Казахстан — в Казахстан, Рап Фарма Интернешънъл ООД — в Молдова.

Към 31 декември 2021 г. участието на Групата в съвместни дружества е следното:

 • Момина крепост АД — 37.46% участие на Софарма АД. Предметът на дейност на съвместното дружество е разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина. Дружеството е съвместно за Групата от 10.03.2021 г.

Към 31 декември 2021 г. участието на Групата в асоциирани дружества е следното

 • Доверие Обединен Холдинг АД — 25% участие на Софарма АД. Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества — юридически лица.
 • Софарма имоти АДСИЦ — 32.77% участие на Софарма АД. Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Към датата на настоящия консолидиран годишен финансов отчет средно-списъчният състав на персонала в Групата е 5,507 работници и служители (2020 г.: 5,796 работници и служители).

Основни показатели на стопанската среда

Валутните курсове са един от ключовите показатели на стопанската среда, който оказва влияние върху дейността на дружествата от Групата за периода 2019 — 2021 г. Релевантните валутни курсове са представени в таблицата по-долу:

Показател 2019 2020 2021
USD.BGN средно за годината.периода 1.74735 1.71619 1.65419
USD.BGN в края на годината.периода 1.74099 1.59386 1.72685
PLN.BGN средно за годината.периода 0.45520 0.44034 0.42841
PLN.BGN в края на годината.периода 0.45946 0.42894 0.42547
RSD.BGN средно за годината.периода 0.01659 0.01663 0.01663
RSD.BGN в края на годината.периода 0.01663 0.01663 0.01663
UAH.BGN средно за годината.периода 0.06782 0.06393 0.06065
UAH.BGN в края на годината.периода 0.07403 0.05632 0.06329
EUR.BGN средно за годината.периода 1.95583 1.95583 1.95583
EUR.BGN в края на годината.периода 1.95583 1.95583 1.95583
1 BYN.BGN средно за годината.периода 0.83569 0.70788 0.65183
1 BYN.BGN в края на годината.периода 0.83015 0.61820 0.67921
KZT.BGN средно за годината.периода 0.00456 0.0041 0.00388
KZT.BGN в края на годината.периода 0.00458 0.00379 0.00401
MDL.BGN средно за годината.периода 0.09945 0.09912 0.09352
MDL.BGN в края на годината.периода 0.10154 0.09257 0.09736
Източник: БНБ, Национални банки на: Украйна, Полша, Сърбия, Беларус, Казахстан и Молдова.

Пандемия КОВИД 19 — влияние, ефекти, предприети действия и мерки

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемия относно разпространението на COVID-19, а на 13 март 2020 г. Народното събрание гласува извънредно положение в Република България, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки.

На 24 март 2020 г. беше обнародван Законът за извънредното положение, с който се приеха мерки за времето на извънредното пандемично положение в различни области — трудови правоотношения и социално осигуряване, данъчно облагане и годишно финансово приключване, неизпълнение и принудително изпълнение, срокове и други. Бяха приети решения и заповеди на Министерски съвет и Министерството на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на населението.

На 10 април 2020 г. беше утвърден от Българската народна банка "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества — финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение.

В резултат на наложените ограничения у нас и в повечето държави по света, беше нарушено нормалното функциониране на бизнесите от редица сектори на икономиката. Затруднени бяха доставките на суровини и материали от доставчици, експедициите към клиенти и осигуреността от работна ръка. Почти всички предприятия, макар и в различна степен, се наложи да предприемат определени действия и мерки за пренастройване на организацията на стопанската им дейност, трудовия режим на работа, бизнес комуникацията и други аспекти на взаимоотношенията с контрагенти, партньори и държавни институции.

Влияние върху дейността и финансовото състояние на Групата

Дружествата от Групата оперират във фармацевтичния сектор. Те продължават да осъществяват стопанската си дейност без да срещат значими затруднения, за да обезпечат доставките на активи, както и да извършват продажбите към клиентите си. Няма прекратени договори с ключови доставчици и/или клиенти.

Ръководството не е освобождавало персонал и не се е възползвало от приетите мерки със Закона за извънредното положение ("60:40″ и други).

Дружествата от Групата разполагат с достатъчно по обем финансиране, за да посрещат ликвидните си нужди.

2. Основни положения от счетоводната политика на групата

База за изготвяне на консолидирания финансов отчет

Консолидираният финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет по разясненията на МСФО (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2021 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приети от ЕС, е общоприетото наименование на рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, въведена с дефиницията съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството под наименованието "Международни счетоводни стандарти" (МСС).

За текущата финансова година Групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за нейната дейност.

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2021 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други промени в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции.

Новите и/или променените стандарти и тълкувания включват:

 • Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.06.2020 г., приети от ЕК). С тези промени се въвежда практическа целесъобразна мярка, на база, на която всеки лизингополучател може да избере да не преценява дали дадена отстъпка (облекчение) по лизинг, възникнала само като пряка последица от пандемията COVID-19, е изменение на лизинговия договор. Тази мярка се допуска за прилагане и когато са изпълнени едновременно следните условия:
 • с промяната в лизинговите плащания се променя възнаграждението за лизинга, като промененото възнаграждение по същество не надхвърля възнаграждението за лизинга, непосредствено предхождащо промяната; 
 • всяко намаление на лизинговите плащания засяга само плащанията, първоначално дължими на или преди 30 юни 2021 г. (с последваща промяна на стандарта от 01.04.2021 г. се удължи срокът до 30 юни 2022 г.); както и 
 • останалите условия на лизинга не се променят съществено. Лизингополучателят, който прилага практическата целесъобразна мярка, отчита всяка промяна в плащанията по лизинга по същия начин, по който тя би се отчела при прилагането на МСФО 16, ако не представлява изменение на лизинговия договор. Тя не е валидна за лизингодателите. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е направило проучване и е определило, че промените не оказват влияние върху счетоводната политика и върху стойностите, представянето и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • Промени в МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оповестяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 4 Застрахователни договори и МСФО 16 Лизинг вързани с Фаза 2 от реформата на базовите лихвени проценти (в сила за годишни периоди от 01.01.2021 г., приети от ЕК). Промените в стандартите, свързани с Фаза 2 от реформата на базовите лихвени проценти предоставят основно две практически облекчения: а) при определяне и оценка на промени в договорени парични потоци от финансови активи и пасиви и лизингови задължения — като промените в базовите лихвени проценти се отчетат чрез актуализиране на ефективния лихвен процент; и б) при отчитането на хеджиращи отношения — като се позволи промяна (преразглеждане) в определянето на хеджиращото отношение и на оценката на хеджирания обект на база парични потоци, поради и в резултат на заместването на прилаганите базови лихвени проценти с други алтернативи. Измененията се прилагат ретроспективно. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е направило проучване и е определило, че промените не оказват влияние върху счетоводната политика и върху стойностите, представянето и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.04.2021 г., приети от ЕК). С тези промени се:
  1. позволява практическата целесъобразна мярка за COVID 19, свързана с отстъпки в наема, да се приложи от лизингополучателя за отстъпки в наема, за които всяко намаление на лизинговите плащания засяга само плащанията, първоначално дължими на или преди 30 юни 2022 г. (вместо само плащания дължими на или преди 30 юни 2021 г.); 
  2. изисква прилагането на промяната да се отрази от лизингополучателя ретроспективно, като ефектите се признават кумулативно като корекция на началното салдо на неразпределената печалба (или друг компонент на собствения капитал, ако е подходящо) в началото на годишния отчетен период, през който лизингополучателят прилага за първи път промяната; и 
  3. уточнява, че лизингополучателят не е задължен да оповестява информацията, която се изисква от МСС 8, параграф 28 (е), за отчетния период, през който лизингополучателят е приложил промяната за първи път. По-ранно прилагане е разрешено (включително за финансови отчети, които все още не са одобрени за издаване към датата на публикуване на промяната). Ръководството е направило проучване и е определило, че промените не оказват влияние върху счетоводната политика и върху стойностите, представянето и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.

Към датата на издаване за одобряване на този консолидиран годишен финансов отчет са издадени, но не са все още в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2021 г., няколко нови стандарти и разяснения, както и променени стандарти и разяснения, които не са били приети за по-ранно приложение от Групата. От тях ръководството е преценило, че следните биха имали потенциален ефект в бъдеще за промени в счетоводната политика и класификацията и стойностите на отчетни обекти във финансовите отчети на Групата за следващи периоди, а именно:

 • Промени в МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). Тези промени актуализират МСФО 3, като заменят препратка към стара версия на Концептуалната рамка за финансово отчитане с последната й актуална версия от 2018 г. Те добавят и изключение от принципа на признаване за пасиви и условни задължения, които попадат в обхвата на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи и КРМСФО 21 Задължения за данъци и такси, както и се прави изрично уточнение, че условните активи не се признават към датата на придобиването. Промените се прилагат перспективно. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху класификацията и представянето на пасивите на Групата.
 • Промени в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). Тези промени забраняват на предприятията да приспадат от разходите си за "тестване дали активът функционира правилно", които са част от преките разходи, отнасящи се до довеждането на актива до местоположението и състоянието, необходимо за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството, нетни приходи от продажби на произведените артикули по време на самото довеждане на актива до това местоположение и състояние. Вместо това предприятието признава тези приходи от продажба за такива артикули и съответните разходи, свързани с тях, в печалбата и загубата за периода съгласно правилата на другите приложими стандарти. Промените уточняват, че тестването дали активът функционира правилно, всъщност представлява оценка дали техническия и физическия статус и демонстрирани възможности за работа на актива са такива, че той да е в състояние да се използва по предназначение при производство, доставка на стоки или услуги, отдаване под наем или за административни цели. Допълнително, предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, свързани с произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на предприятието. Промените се прилагат ретроспективно, но само за имоти, машини и съоръжения, които са доведени до местоположението и състоянието, необходими за тяхната експлоатация на или след началото на най-ранния период, представен във финансовия отчет, когато предприятията за първи път прилагат изменението. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата .
 • Промени в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). Промените специално изясняват, че разходите за изпълнението на задълженията по обременяващ договор са разходите, които са пряко свързани с него, включващи: а) пряк разход на труд и пряк разход на материали; и б) допълнителни разходи, които са пряко свързани с изпълнението на договора по пътя на разпределението — например разпределение на разходи за амортизация на имоти, машини и съоръжения, използвани за изпълнение на този договор. Не се включват административни и други общи разходи, освен ако те не се изрично фактурируеми към контрагента по договор. Промените нанасят и дребна корекция в уточненията за признаването на разходите за обезценка на активи, преди да се създаде отделна провизия за обременяващ договор, като подчертават, че това са активи, използвани в изпълнение на договора, а не активи предназначени за договора, каквото е изискването до влизане в сила на промяната. Промените се прилагат за изменения по договори, за които Групата все още не е изпълнила всички свои задължения към началото на годишния период, през който за първи път ги прилага. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и Изложение за практика 2 (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). Промените: а) налагат оповестяване на съществена информация за счетоводните политики вместо на значимите счетоводни политики. б) обясняват как предприятията могат да идентифицират съществена информацията относно счетоводните политики и да дават примери кога информация за счетоводните политики е вероятно да бъде съществена; в) поясняват, че информацията за счетоводните политики може да бъде съществена, поради своята същност, дори и когато съответните суми са несъществени; г) поясняват, че информацията за счетоводните политики е съществена, ако е необходима на потребителите на финансовите отчети на предприятието за разбирането на друга съществена информация във финансовите отчети; и д) поясняват, че ако предприятието оповестява несъществена информация за счетоводните политики, това не следва да води до прикриване на съществена информация за счетоводните политики. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). Тези промени са насочени към критериите на класифицирането на задълженията като текущи и нетекущи. Според тях предприятието класифицира задълженията си като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които съществуват в края на отчетния период и не се влияе от вероятността дали то ще упражни правото си да отложи уреждането на задълженията. Промените уточняват, че под "уреждане" на задължения се има предвид прехвърлянето на трета страна на парични средства, инструменти на собствения капитал, други активи или услуги. Класификацията не се отнася за деривативите в конвертируеми пасиви, които сами по себе си са инструменти на собствения капитал. Промените се прилагат ретроспективно. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху класификацията и представянето на пасивите на Групата.
 • Промени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). Промените са насочени основно към приблизителните оценки и са свързани с: а) "дефиницията за промени в приблизителните оценки" е заменена с "дефиниция за приблизителните оценки". Според новата дефиниция приблизителните оценки са стойности във финансовите отчети, които са обект на несигурност по отношение на оценяването им; б) предприятието разработва приблизителни оценки, ако счетоводните политики изискват позиции във финансовите отчети да бъдат оценени по начин, който включва несигурност по отношение на оценяването им; в) пояснение, че промяна в приблизителна оценка, която е резултат от нова информация или ново развитие, не представлява корекция на грешка; и г) промяна в приблизителна оценка може да има отражение върху печалбата или загубата за текущия период или върху печалбата и загубата за текущия периоди и бъдещи периоди. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • МСС 12 Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не е приет от ЕК). Изменения на МСС 12 Данъци върху дохода — Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична транзакция. Измененията ограничават обхвата на освобождаване от признаване на отсрочени данъчни пасиви, вследствие на което то не се прилага за транзакции, при които при първоначално признаване, възникват равни по размер облагаеми и подлежащи на приспадане временни разлики. Такива транзакции са признаването на актив "право на ползване" и задължения по лизинг от лизингополучателите на датата на стартиране на лизинга, както и при начисляване на задължения за демонтаж, преместване и възстановяване, включени в себестойността на съответния актив. С влизане в сила на измененията предприятията следва да признаят всеки отсрочен данъчен актив (до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики) и отсрочен данъчен пасиви (за всички облагаеми временни разлики) съобразно критериите на МСС 12 за сделки, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единични транзакции на или след началото на най-ранния представен във финансовия отчет сравнителен период. Предприятията признават кумулативния ефект от първоначалното прилагане на измененията като корекция на началното салдо на неразпределената печалба или друг компонент на собствения капитал, ако е подходящо към тази дата. Измененията са в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г., по-ранно приложение е разрешено. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на Групата.
 • МСФО 10 (променен) — Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) — Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия — относно продажби или апорт на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия (с отложена ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на определяне от СМСС). Тези промени са насочени към решаването на счетоводното третиране на продажбите или апортите на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия. Те потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали продаваните активи или апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество "бизнес" по смисъла на МСФО 3. Ако тези активи като съвкупност не отговарят на определението за "бизнес" инвеститорът признава печалба или загуба до процента, съответстващ на дела на другите несвързани инвеститори в асоциираното или съвместното предприятие. В случаите когато се продават активи или се апортират немонетарни активи, които като съвкупност са "бизнес", инвеститорът признава изцяло печалбата или загубата от транзакцията. Тези промени ще се прилагат перспективно. СММС отложи началната дата на приложение на тези промени за неопределено време. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху класификацията, и представянето на активите и пасивите на дружеството.

Допълнително, за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и приети тълкувания, които са издадени, но все още не са в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2021 г., ръководството е преценило, че следните не биха имали потенциален ефект за промени в счетоводната политика и класификацията и стойностите на отчетни обекти в консолидираните финансови отчети на Групата, а именно:

 • Годишни подобрения в МСФО 2018-2020 в МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане, МСФО 9 Финансови инструменти, Илюстративен пример 13 към МСФО 16 Лизинг и МСС 41 Земеделие (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). Тези подобрения внасят частични промени в следните стандарти: а) в МСФО 1 е предоставено облекчение по отношение на дъщерно предприятие, прилагащо за първи път МСФО на по-късна дата от предприятието майка. То оценява в своите индивидуални финансови отчети активите и пасивите по балансовите стойности, които биха били включени в консолидираните финансови отчети на предприятието-майка, по които предприятието майка е придобило дъщерното предприятие. То може в своите финансови отчети да оцени кумулативната разлика от превалутиране за всички дейности в чужбина по балансовата стойност, която би била включена в консолидирания финансов отчет на компанията-майка, на базата на датата на преминаването към МСФО на предприятието-майка, ако не са извършени никакви корекции за целите на процедурите на консолидация и заради ефектите на бизнес комбинацията. Това изменение ще се прилага и за асоциирани и съвместни предприятия, които са предприели същото освобождаване по МСФО 1. Предприятието прилага това изменение за годишните отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2022. По-ранното прилагане е разрешено.; б) в МСФО 9 е направено уточнение във връзка с таксите, които се включват в "10 процентния тест" за определяне дали при изменение на даден финансов пасив условията на новия или изменения финансов пасив се различават значително от тези на първоначално признатия. Според промените при определянето на тези такси, предприятието включва само тези, платени или получени между заемополучател и заемодател, включително такси, платени или получени от заемополучателя и заемодателя от името на другия. Предприятието прилага промените към финансовите пасиви, които се изменят в началото или след началото на годишния отчетен период, в който предприятието първоначално ги прилага; в) в илюстративен пример 13 към МСФО 16 е премахнато илюстративното отчитане на възстановени от лизингодателя разходи за подобрение на лизингов имот с цел елиминиране на всякакво объркване относно третиране на стимулите по лизинг. Тъй като изменението се отнася за илюстративен пример, който придружава стандарта, а не е част от него, не е посочена дата на влизане в сила; г) в МСС 41 е премахнато изискването предприятията да изключват паричните потоци за плащане на данъци при определянето на справедливата стойност на биологичните активи и земеделската продукция.
 • МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., приет от ЕК). Този стандарт е изцяло нов счетоводен стандарт за всички видове застрахователни договори, вкл. за някои гаранции и финансови инструменти, като обхваща принципи за тяхното признаване, оценяване, представяне и оповестяване. Стандартът ще замени действащия до този момент стандарт за застрахователните договори — МСФО 4. Той установява нов цялостен модел за отчитането та застрахователните договори, покриващ всички релевантни счетоводни и отчетни аспекти.
 • Подобрения на МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). Изменения са свързани с първоначалното прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 — сравнителна информация. С тях се добавя опция за преход отнасяща се до сравнителна информация за финансови активи при първоначално прилагане на МСФО 17 с цел намаляване на счетоводни несъответствия, възникващи между финансови активи и задължения по застрахователни договори в сравнителната информация при първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9. Прилагането на промените е по избор и се отнасят само до представянето на сравнителната информация при първоначално прилагане на МСФО 17.

Консолидираният годишен финансов отчет е изготвен на база историческа цена с изключение на: а/ имотите, машините и оборудването, които са оценени по преоценена стойност; и б/ инвестиционните имоти и другите дългосрочни капиталови инвестиции, които са оценени по тяхната справедлива стойност към датата на консолидирания отчет за финансовото състояние.

Българските дъщерни дружества от Групата, асоциираните дружества Доверие Обединен Холдинг АД и Софарма имоти АДСИЦ и съместното дружество Момина крепост АД водят своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приемат като тяхна функционална и отчетна валута на представяне. Задграничните дъщерни дружества организират своето счетоводство и отчетност съгласно изискванията на съответното местно законодателство: ООО Софарма Украйна и ПАО Витамини — законодателство на Украйна, Софарма Трейдинг Д.о.о. и Фармахим ЕООД — законодателство на Сърбия, Софарма Поланд З.О.О — в ликвидация, Софарма Варшава СП. З.О.О. — полското законодателство, ТОО Софарма Казахстан — законодателство на Казахстан и Рап Фарма Интернешънъл ООД — законодателството на Молдова. Дружествата поддържат своите счетоводни регистри в съответната местна валута — беларуска рубла (BYN), украински гривни (UAH), сръбски динар (RSD), евро (ЕUR), полски злоти (PLN), казахстанско тенге (KZT) и молдовска лея (MDL).

Данните в консолидирания годишен финансов отчет и приложенията към него са представени в хиляди лева освен ако не е оповестено изрично нещо друго, като българският лев е приет за отчетна валута на представяне на Групата. Индивидуалните финансови отчети на чуждестранните дружества се преизчисляват от местна валута в български лев за целите на всеки консолидиран финансов отчет съгласно политиката на Групата (Приложение № 2.5).

Представянето в консолидирания годишен финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансово отчетане изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на консолидирания финансов отчет.

Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на консолидирания годишен финансов отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни).

Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са съществени за консолидирания финансов отчет, са оповестени в Приложение № 2.33 и Приложения № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42.

Дефиниции

Дружество-майка

Това е дружеството, което контролира едно или повече други дружества, в които е инвестирало. Притежаването на контрол означава, че инвеститорът е изложен на, или има права върху променливата възвръщаемост от неговото участие в дружеството, в което е инвестирано, както и има възможност да окаже въздействие върху размера на тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е инвестирано.

Дружеството-майка е Софарма АД, България (Приложение № 1).

Дъщерно дружество

Дъщерно дружество е такова дружество, или друга форма на предприятие, което се контролира директно или индиректно от дружеството — майка.

Дъщерните дружества се консолидират от датата, на която ефективният контрол е придобит от Групата, и спират да се консолидират от датата, на която се приема, че контролът е прекратен и е прехвърлен извън Групата. За тяхната консолидация се прилага методът на пълната консолидация.

Дъщерните дружества са посочени в Приложение № 1.2.

Съвместно дружество

Съвместно дружество е такова дружество или друга форма на предприятие, създадено по силата на договорно споразумение между дружеството — майка като инвеститор и една или повече други страни (дружества), които се заемат с обща стопанска дейност и върху която контролиращите съдружници (вкл. и дружеството — майка има такъв статут) упражняват съвместен контрол. Съвместен контрол е налице, когато вземането на стратегическите финансови и оперативни решения, свързани със съвместното дружество, е договорно установено да се приемат със задължително единодушно съгласие (консенсус) между контролиращите съдружници. Последните имат права върху нетните активи на съвместното дружество.

Съвместното дружество се включва в консолидирания финансов отчет на Групата, като се прилага методът на собствения капитал — от датата, на която ефективният съвместен контрол е придобит от контролиращия съдружник (конкретно — дружеството-майка), и спира да се консолидира чрез този метод от датата, когато съвместното дружество се трансформира в дъщерно, или от датата, на която се приема, че съвместният контрол е прехвърлен от контролиращия съдружник на трети лица.

Съвместно дружество е Момина крепост АД. (Приложение № 1.2).

Асоциирано дружество

Това е дружество, в което инвеститорът (конкретно — дружеството-майка) упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно дружество, нито съвместно дружество на инвеститора.

Значително влияние е правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Обичайно то е налице при: а) притежаване, пряко или косвено, от страна на инвеститора на дялове (акции) от 20% до 50 % от капитала на дружеството, в което е инвестирано (вкл. по силата на споразумение между акционери) и, б) в допълнение, инвеститорът има представителство в управляващия орган на дружеството, в което е инвестирано и/или участва в процеса на вземане на решенията по отношение на политиката и стратегията на дружеството, в което е инвестирано, и/или са налице съществени операции между инвеститора и дружеството, в което е инвестирано.

Асоциираното дружество се включва в консолидирания финансов отчет на Групата, като се прилага методът на собствения капитал — от датата, на която е придобито значително влияние от инвеститора (конкретно — дружеството-майка) и спира да се включва чрез този метод или от датата, когато дружеството се трансформира в дъщерно, или от датата, на която се приема, че значителното влияние е прехвърлено от инвеститора на трети лица.

Асоциирани дружества са Доверие Обединен Холдинг АД и Софарма имоти АДСИЦ. (Приложение № 1.2).

Принципи на консолидацията

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на дружеството-майка, дъщерните дружества, съвместните дружества и асоциираните дружества, изготвени към 31 декември, която дата е датата на финансовата година на Групата. При консолидацията е прилаган подходът на "икономическо предприятие", като за оценката на неконтролиращото участие при бизнес-комбинации и други форми на придобивания на дъщерни дружества е избран методът на "пропорционален дял в нетните активи".

Финансовите отчети на дъщерните, съвместните и асоциираните дружества за целите на консолидацията са изготвени за същия отчетен период, както този на дружеството-майка и при прилагане на единна счетоводна политика.

Консолидация на дъщерни дружества

В консолидирания финансов отчет отчетите на включените дъщерни дружества са консолидирани на база на метода "пълна консолидация", ред по ред, като е прилагана унифицирана за съществените обекти счетоводна политика. Инвестициите на дружеството-майка са елиминирани срещу дела в собствения капитал на дъщерните дружества към датата на придобиване. Вътрешно-груповите операции и разчети са напълно елиминирани, вкл. нереализираната вътрешногрупова печалба или загуба.

Отчетен е и ефектът на отсрочените данъци при тези елиминиращи консолидационни записвания. Дяловете на съдружници — трети лица в дъщерните дружества, извън тези на акционерите на дружеството-майка, са посочени самостоятелно в консолидирания отчет за финансовото състояние, консолидирания отчет за всеобхватния доход и отчета за промените в собствения капитал като "неконтролиращо участие".

Неконтролиращото участие съдържа: а) сумата на дела на акционерите (съдружниците) — трети лица към датата на консолидацията за първи път в справедливата (намерената стойност) на всички разграничими придобити активи, поети пасиви и условните (изкристализирали) задължения на всяко от съответните дъщерни дружества, определена (на база дела) чрез пропорционалния метод, и б) изменението на сумата на дела на тези лица в собствения капитал на всяко от съответните дъщерни дружества от първата им консолидация до края на текущия отчетен период.

Придобиване на дъщерни дружества

При придобиване на дъщерно дружество (предприятие) от Групата при бизнес-комбинации се използва методът на придобиване (покупко-продажба). Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност към датата на размяната на предоставените активи, възникналите или поети задължения и на издадените инструменти на собствен капитал от придобиващото дружество, в замяна на получаването на контрола над придобиваното дружество. То включва и справедливата стойност на всеки актив или пасив, който се явява резултат от споразумение за възнаграждение под условие. Преките разходи, свързани с придобиването, се признават като текущи за периода, в който те са извършени, с изключение на разходите за емисия на дългови или инструменти на собствения капитал, които се признават като компонент на собствения капитал.

Всички придобити разграничими активи, поети пасиви и условните (изкристализирали) задължения в бизнес-комбинацията, се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност към датата на размяната. Всяко превишение на сбора от прехвърленото възнаграждение (оценено по справедлива стойност), сумата на неконтролиращото участие в придобиваното предприятие и, при придобиване на етапи, справедливата стойност на датата на придобиване на по-рано притежаваното капиталово участие в придобиваното предприятие, над придобитите разграничими активи и поети пасиви на придобиващото дружество, се третира и признава като репутация. Ако делът на придобиващото дружество в справедливата стойност на нетните придобити разграничими активи надвишава цената на придобиване на бизнес-комбинацията, това превишение се признава незабавно в консолидирания отчет за доходите на Групата в статията "печалби/(загуби) от придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества". Всяко неконтролиращо участие при бизнес комбинация се оценява на база метода "пропорционален дял в нетните активи" на придобиваното дружество.

Когато бизнес комбинацията по придобиването на дъщерно дружество се осъществява на етапи, на датата на придобиване всички предишни инвестиции, държани от придобиващия, се преоценяват до справедлива стойност, като получените ефекти от тази преоценка се признават в текущата печалба или загуба на Групата, съответно към "финансови приходи" и "финансови разходи" или "печалби/(загуби) от асоциирани и съвместни дружества", вкл. всички предишно отчетени ефекти в другите компоненти на всеобхватния доход се рециклират.

Групата прилага провизорно отчитане за позициите, възникнали при бизнескомбинации (придобивания), когато първоначалното отчитане е непълно към края на отчетния период, в който бизнескомбинацията е осъществена. Това провизорно отчитане са коригира по време на периода на оценката или се признават допълнителни активи и пасиви, за да се отрази новата информация за факти и обстоятелства, които са съществували към датата на придобиване. Корекции, направени през периода на оценката, се отчитат ретроспективно, а сравнителната информация се коригира към датата на придобиване.

Продажба на дъщерни дружества

При продажба или друга форма на загуба (трансфер) на контрол върху дъщерно дружество:

 • Отписват се активите и пасивите (вкл. ако има принадлежаща репутация) на дъщерното дружество по балансова стойност към датата на загубата на контрол;
 • Отписва се неконтролиращото участие в това дъщерно дружество по балансова стойност в консолидирания отчет за финансовото състояние към датата на загубата на контрола, вкл. всички компоненти на друг всеобхватен доход, свързани с тях;
 • Признава се полученото възнаграждение по справедлива стойност от сделката, събитието или операцията, довела до загубата на контрол;
 • Рекласифицират се към "печалби или загуби за годината" или се трансферират директно към натрупани печалби всички компоненти на собствения капитал, представляващи нереализирани доходи или загуби — съгласно изискванията на съответните МСФО, под чиито правила попадат тези компоненти на собствения капитал;
 • Признава се всяка резултатна разлика като "печалба или загуба от освобождаване (продажба) на дъщерно дружество" в консолидирания отчет за всеобхватния доход, принадлежаща на дружеството-майка.
 • Останалите за държане дялове, формиращи инвестиции в асоциирани, съвместни дружества или другите дългосрочни капиталови инвестиции, се оценяват първоначално по справедлива стойност към датата на продажбата и впоследствие се оценяват по реда на приетата от Групата счетоводна политика (Приложения № 2.14 и Приложение № 2.15).

Методът на придобиване (покупко-продажба) се прилага и при операции за обединение и/или преструктуриране на предприятия под общ контрол спрямо предприятия от Групата, в случай че те се явяват преки придобивания от позицията на дружеството-майка.

Сделки с неконтролиращо участие

Операциите с неконтролиращо участие се третират от Групата като сделки с лица, притежаващи инструменти на общия собствен капитал на Групата. Ефектите от продажби на дялове на дружеството-майка, без загуба на контрол, към притежатели на неконтролиращи участия не се третират като компоненти на текущата печалба или загуба на Групата, а като движения директно в компонентите на собствения й капитал, обикновено към компонента-резерв "неразпределена печалба".

И обратно, при покупки от дружеството-майка без придобиване на контрол на допълнителни дялове от участието на притежатели на неконтролиращи участия, всяка разлика между платената сума и съответния придобит дял от балансовата стойност на нетните активи на дъщерното дружество се признава също директно в консолидирания отчет за собствения капитал, обикновено към компонента-резерв "неразпределена печалба".

Когато Групата престане да притежава контрол, съвместен контрол и значително влияние, всяка оставаща малцинствена инвестиция като дял в капитала на съответното дружество се преоценява по справедлива стойност, като разликата до балансовата стойност се признава в текущата печалба или загуба, като съответно всички суми преди признати в други компоненти на всеобхватния доход се отчитат така както при операция на директно освобождаване на всички свързани с първоначалната инвестиция (в дъщерното, съвместното или асоциираното дружество) компоненти.

Консолидация на асоциирани и съвместни дружества

За включването на асоциираните и съвместни дружества в консолидирания финансов отчет е приложен методът на собствения капитал, според който инвестицията на дружеството-майка в него първоначално се отчита по цена на придобиване (себестойност), а впоследствие се преизчислява, за да отрази промените на дела на инвеститора (конкретно — дружеството-майка) в нетните активи на асоциираните и съвместни дружества след придобиването. Инвестицията на Групата в асоциираните и съвместни дружества включва и репутациите, идентифицирани при придобиването им, нетно от всяка призната обезценка.

Печалбата или загубата след придобиването за Групата (чрез дружеството-майка) от асоциираните и съвместните дружества, за съответния отчетен период, представлява нейния дял в нетните им финансови резултати (след данъци) от тяхната стопанска дейност за този период, който дял се признава и представя на отделен ред в консолидирания отчет за всеобхватния доход. Аналогично, делът на Групата в измененията след придобиването на другите компоненти на всеобхватния доход на асоциираните и съвместни дружества (предприятия), също се признава и представя като движение в другите компоненти на всеобхватния доход в консолидирания отчет за всеобхватния доход, съответно консолидираните резерви на Групата в отчета за измененията в собствения капитал. Групата признава своя дял в загуби на асоциирани и съвместни дружества до размера на нейната инвестиция, в т.ч. и предоставените им вътрешни заеми, освен ако тя не е поела определени задължения или плащания от името на асоциираното или съвместното дружество.

Вътрешните разчети между Групата и асоциираните и съвместните дружества не се елиминират. Нереализираната печалба или загуба от сделки между тях се елиминира до процента на груповото участие в асоциираните и съвместни дружества, като включително се проверява за обезценка в случаите на загуба. Отчита се и ефектът на отсрочените данъци при тези консолидационни процедури.

Сравнителни данни

Групата представя сравнителна информация в този консолидиран финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват), за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

Функционална валута и признаване на курсови разлики

Функционалната валута на дружествата от Групата в България и отчетната валута на представяне на Групата е българският лев. Левът е фиксиран по Закона за БНБ към еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

При първоначално признаване сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се използва заключителният обменен курс на БНБ.

Немонетарните отчетни обекти в консолидирания отчет за финансовото състояние, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в консолидирания отчет за всеобхватния доход в момента на възникването им, като се третират като "други доходи/(загуби) от дейността" и се представят нетно.

Функционалната валута на дружествата в Полша (Софарма Поланд АД — в ликвидация, и Софарма Варшава СП. З.О.О ) е полската злота, за дъщерното дружество ТОО Софарма Казахстан — казахстанско тенге, на дъщерните дружества в Украйна (ПАО Витамини, ООО Софарма Украйна) — украинска гривна на дъщерните дружества в Сърбия (Софарма Трейдинг Д.о.о., Фармахим ЕООД) — сръбски динар, на дъщерното дружество в Молдова (Рап Фарма Интернешънъл ООД) — молдовска лея.

За целите на всеки консолидиран финансов отчет се извършва преизчисление на валутата на финансовите отчети на дъщерните дружества в чужбина: от функционалната валута на съответното чуждестранно дъщерно дружество във валутата на представяне (BGN), приета в консолидирания финансов отчет, като:

 1. всички активи и пасиви се преизчисляват в груповата валута по заключителен курс на местната валута спрямо нея към 31 декември или към датата на освобождаване на дружеството;
 2. всички приходни и разходни позиции се преизчисляват в груповата валута по среден курс на местната валута спрямо нея за периода на отчета (Приложение № 2.6 и № 2.7);
 3. всички получени курсови разлики в резултат на преизчисленията се признават и представят като отделен компонент на собствения капитал в консолидирания отчет за финансовото състояние — "резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности", и
 4. курсовите разлики, получени в резултат на валутното преизчисление на нетната инвестиция в задграничните (чуждестранните) дружества, заедно със заемите и други валутни инструменти, приети за хедж на тези инвестиции, се представят директно в собствения капитал.

При освобождаване (продажба) от чуждестранна дейност (дружество) кумулативната сума на курсовите разлики, които са били отчетени директно като отделен компонент в капитала, се признават като част от печалбата или загубата в консолидирания отчет за всеобхватния доход на ред "печалби /(загуби) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества, нетно", получена при освобождаването (продажбата).

Репутацията и корекциите до справедливи стойности, възникнали при придобиване на задгранично (чуждестранно) дружество, се третират аналогично като активите и пасивите на това дружество и се преизчисляват във валутата на представяне по заключителен курс.

Приходи

Признаване на приходи по договори с клиенти

Обичайните приходи на Групата са от дейностите оповестени в Приложение № 1.2

Приходите в Групата се признават, когато контролът върху обещаните в договора с клиента стоки и/или услуги се прехвърли на клиента. Контролът се прехвърля на клиента при удовлетворяване на задълженията за изпълнение по договора чрез прехвърляне на обещаните стоки и/или предоставяне на обещаните услуги.

Оценка на договор с клиент

Договор с клиент е налице само когато при влизането му в сила той: а) има търговска същност и мотив; б) страните са го одобрили (устно, писмено или на база "установена и общопризната стопанска практика") и са се ангажирали да го изпълнят; в) правата на всяка страна могат да бъдат идентифицирани; г) условията за плащане могат да бъдат идентифицирани; и д) съществува вероятност възнаграждението, на което Групата има право при изпълнение задълженията си за изпълнение, да бъде получено.

При оценка на събираемостта се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства по сделката, вкл. минал опит, обичайни бизнес практики, публикувани правила и направени изявления от страна на дружествата от Групата, обезпечения и възможности за удовлетворяване.

Договор, за който някой от горепосочените критерии все още не е изпълнен, подлежи на нова оценка всеки отчетен период. Получените възнаграждения по такъв договор се признават като задължение (пасив по договор) в отчета за финансовото състояние, докато: а) всички критерии за признаване на договор с клиент не бъдат изпълнени; б) Групата изпълни задълженията си за изпълнение и цялото или почти цялото възнаграждение (което не подлежи на възстановяване) е получено; и/или в. когато договорът е прекратен и полученото възнаграждение не подлежи на възстановяване.

При първоначалната оценка на договорите си с клиенти Групата прави допълнителен анализ и преценка дали два или повече договора трябва да бъдат разглеждани в тяхната комбинация и да бъдат отчетени като един, и респ. дали обещаните стоки и/или услуги във всеки отделен и/или комбиниран договор трябва да бъдат отчетени като едно и/или повече задължения за изпълнение.

Всяко обещание за прехвърляне на стоки и/или услуги, които са разграничими (сами по себе си и в контекста на договора), се отчита като едно задължение за изпълнение.

Групата признава приход за всяко отделно задължение за изпълнение на ниво индивидуален договор с клиент като се анализират вида, срока и условията за всеки конкретен договор. При договори със сходни характеристики приходите се признават на портфейлна база само ако групирането им в портфейл не би имало съществено различно въздействие върху финансовите отчети.

Когато при изпълнение на задълженията за изпълнение участва друга (трета) страна, Групата определя дали действа в качеството на принципал или агент като оценява естеството на обещанието си към клиента: да предостави самостоятелно определените стоки или услуги (принципал) или да се уреди друга страна да ги предоставя (агент). Групата е принципал и признава приход като брутната сума на възнаграждението, ако контролира обещаните стоки и/или услуги преди да ги прехвърли към клиента. Ако, обаче, Групата не получава контрол върху обещаните стоки и/или услуги и неговото задължение е единствено да организира трета страна да предостави тези стоки и/или услуги, то Групата е агент и признава приходите от сделката в размер на нетната сума, която задържа за предоставените като агент услуги.

Измерване/(оценяване) на приходите по договори с клиенти

Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на сделката.

Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на което Групата очаква да има право, с изключение на сумите, събрани от името на трети страни. При определянето на цената на сделката, Групата взема предвид условията на договора и обичайните си търговски практики, вкл. влиянието на променливи възнаграждения, наличието на съществен финансов компонент, непарични възнаграждения и възнаграждения, дължими на клиента (ако има такива). При договори с повече от едно задължения за изпълнение цената на сделката се разпределя към всяко задължение за изпълнение на база индивидуалните продажни цени на всяка стока и/или услуга, определени по един от допустимите в МСФО 15 методи, като приоритет се дава на метода на "наблюдаемите продажни цени".

Промяната в обхвата или цената (или и в двете) на договора се отчита като отделен договор и/или като част от съществуващия договор в зависимост от това дали промяната е свързана с добавяне на стоки и/или услуги, които са разграничими, и от определената за тях цена. В зависимост от това: а) модификацията се отчита като отделен договор, ако обхвата на договора се разширява поради добавянето на стоки и/или услуги, които са разграничими, и промяната в договорната цена отразява индивидуалните продажни цени на добавените стоки и/или услуги; б) модификацията се отчита като прекратяване на съществуващия договор и сключване на нов договор (прилагане в бъдещето), ако оставащите стоки и/или услуги са разграничими от прехвърлените преди модификацията, но промяната в договорната цена не отразява индивидуалните продажни цени на добавените стоки и/или услуги; в) модификацията се отчита като част от съществуващия договор (кумулативно коригиране), ако оставащите стоки и/или услуги не са разграничими от прехвърлените преди модификацията и следователно са част от едно задължение за изпълнение, което е уредено частично.

Задължения за изпълнение по договори с клиенти

Продажби на продукция

Продажбите на едро на лекарствени субстанции и лекарствени форми са в страната и чужбина, както по собствена на дружествата производители от Групата спецификация (технология), така и по спецификация (технология) на клиента.

Продажби на продукция по собствена спецификация

При продажба на продукция по собствена на спецификация контролът се прехвърля към клиента в точно определен времеви момент.

При продажби в страната това обичайно става с предаването на продукцията и физическото владеене върху нея на клиента, когато клиентът може да се разпорежда със стоките, като управлява употребата им и получава по същество всички останали ползи.

При продажби в чужбина преценката за момента, в който клиентът получава контрол върху породената продукция се прави на базата на договорените условия на продажба по ИНКОТЕРМС.

Продажби на продукция по спецификация на клиента

За продукцията, произвеждана по спецификация на клиента, обичайно Групата има законово и договорно ограничение за пренасочване за друга употреба (продажба на друга страна) и тя няма алтернативна употреба. Начинът за прехвърляне на контрола в тези случаи се определя конкретно за всеки договор с клиент (на ниво индивидуален договор). За целта се определя дали Групата има право да получи плащане за извършената до момента работа, което най-малко да компенсира за направените разходи плюс разумен марж, в случай, че договорът бъде прекратен поради причини, различни от неизпълнение от страна на Групата (юридически упражняемо право на плащане).

В случай, че за конкретния договор Групата има юридически упражняемо право на плащане, приходите се признават в течение на времето, като за измерване на напредъка по договора (етапа на завършеност) се използва метод, отчитащ постигнатите резултати. Този метод е определен като най-подходящ за измерване на напредъка, тъй като постигнатите резултати най-добре описват дейността на Групата към пълно удовлетворяване на задължението за изпълнение. Напредъкът се измерва на базата на произведените единици спрямо общо поръчаните от клиента. Оценките за приходите, разходите и/или степента на напредък към пълно удовлетворяване на задълженията се преразглежда в края на всеки отчетен период, вкл. при промяна на обстоятелствата и/или настъпване на нови такива. Всяко последващо увеличение или намаление на очакваните приходи и/или разходи се отразява в печалбата или загубата в периода, в който обстоятелствата, довели до преразглеждането, станат известни на ръководството.

Ако Групата няма юридически упражняемо право на плащане, приходите се признават в точно определен времеви момент, когато контролът върху продадената продукция се прехвърли към клиента: с предаването на продукцията и физическото владеене върху нея на клиента (при продажби в страната) и съгласно условия на продажба по ИНКОТЕРМС (при продажби в чужбина).

Продажби на фармацевтични и медицински стоки

Продажбите на фармацевтични и медицински стоки от дружествата-дистрибутори в Групата са към клиенти — аптеки, болнични заведения и търговци на едро (търговия на едро) в страната и чужбина.

Търговия на едро

При продажби на едро контролът върху продадените стоки е оценено, че се прехвърля към клиента в точно определен времеви момент. Това обичайно става с предаването на стоките и физическото владение върху тях на клиента, когато клиентът може да се разпорежда със стоките, като управлява употребата им и получава по същество всички останали ползи.

Търговия на дребно

При продажби на дребно контролът върху продадените стоки се прехвърля на клиента при предаването им на клиента.

Програми за клиентска лоялност

Групата поддържа програма за лоялност, която позволява на клиентите, притежаващи клубна карта, да натрупват точки при всяка покупка. Натрупаните точки могат да бъдат обменяни срещу продукти, участващи в програмата, без заплащане от страна на клиента в срок, определен съгласно условията на програмата. Ръководството на Групата е определило, че точките за лоялност предоставят на клиентите съществено право, което няма да получат, без първоначалната покупка. Поради това предоставянето на точки е отделно задължение за изпълнение. Цената на сделката, заплащана от клиента при първоначалната покупка, се разпределя между продадените стоки и точките за лоялност, които Групата очаква да бъдат предявени и обменени, на базата на съответните индивидуални продажни цени. Самостоятелната продажна цена за една точка отразява продажната цена на продуктите, които клиента има право да получи срещу натрупаните точки, коригирана с вероятността точките да бъдат предявени и компенсирани, определена на база информация за използваните точки (минал опит). Самостоятелната продажна цена на продадените стоки се определя на база действащата към момента на първоначалната продажба ценова листа. Задълженията по програмата за лоялност се представят като пасив по договор в консолидирaния отчет за финансовото състояние. Приход се признава при обмяна на точките за лоялност или когато срокът им за предявяване изтече. Групата преразглежда приблизителната си оценка за точките, които ще бъдат предявени и компенсирани в края на всеки отчетен период и при необходимост коригира признатото задължение (пасив по договор), съответно признатите приходи към момента на промяната (преоценката) чрез кумулативно наваксване.

Продажби на медицинско оборудване (апаратура)

Продажбите на медицинско оборудване обичайно включват доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване, като продажната цена е обща за конкретния договор и/или апарат. Приходите от продажба на медицинско оборудване се признават на ниво индивидуален договор, като се преценява дали обещаните стоки и/или услуги са отделни задължения за изпълнение.

Преценката за това се извършва в зависимост от момента на прехвърляне на контрола върху медицинското оборудване и взаимозависимостите между отделните компоненти на договора.

Обичайно контролът върху медицинското оборудване (апаратура) се прехвърля към клиента в точно определен времеви момент, с доставката на оборудването (апаратурата) на уговореното местоназначение и предаването на физическото владение на клиента. От този момент Групата прехвърля всички рискове и изгоди, свързани с медицинското оборудване (апаратура), предмет на договора с клиента, и клиентът има възможност да се разпорежда и направлява използването му.

Услугите по монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа, които се продават заедно с оорудването, обичайно се извършват след неговата доставка и имат относителна независимост. Тези услуги се отчитат като отделно задължение за изпълнение, тъй като: а) могат да бъдат извършени от друг доставчик; б) в повечето случаи услугите са краткосрочни и нямат специфичен характер; в) не модифицират доставеното оборудване (апаратура) и не са взаимосвързани и интегрирани с него. Затова е оценено, че в тези случаи, контролът върху услугите по монтаж, пускане в експлоатация и обучение за работа се прехвърля в периода от времето при тяхното предоставяне, тъй като се извършват върху актив, контролиран от клиента и той получава и консумира ползите от тях едновременно с изпълнението на услугите. Приходите от извършените услуги се признават в течение на времето, като за измерване на напредъка по договора (етапа на завършеност) се използва метод базиран на оценка на постигнатите резултати. Този метод е определен като най-подходящ за измерване на напредъка, доколкото най-адекватно описва схемата на прехвърляне на контрола и удовлетворяване на задълженията, и съответно най-точно отразява нивото на всички незавършени дейности.

Гаранционно обслужване

Предлаганото гаранционно обслужване обичайно включва стандартна гаранционна клауза, която установява, че продаденото медицинско оборудване (апаратура) отговаря на договорените спецификации и стандартни условия за качество в рамките на обичайния гаранционен срок (обичайно 12 месеца) и се покрива от производителя.

Транспорт при продажба на продукция и стоки

Обичайно при продажба в чужбина Групата има ангажимент да транспортира стоката до уговорено местоназначение, като транспорта се организира от Групата, а стойността на транспорта се включва (калкулира) в продажната цена. В зависимост от договорените с клиента условия услугата по транспорт, може да се извършва и след като контролът върху продадената продукция е прехвърлен на клиента. До момента на прехвърляне на контрола върху продукцията, продажбата на продукция и услугата по транспорт се отчитат като едно задължение за изпълнение, тъй като са част от една интегрирана услуга.

Услугата по транспорт, предоставена след прехвърляне на контрола върху продукцията се отчита като отделно задължение за изпълнение, тъй като транспортът може да се извърши от друг доставчик (т.е. клиента може да се възползва от продадената продукция с други лесно достъпни ресурси) и услугата по транспорт не модифицира и не видоизменя по никакъв начин продадената продукция.

В този случай, възнаграждението, на което Групата очаква да има право (цената на сделката), се разпределя между отделните задължения за изпълнение на база индивидуалните им продажни цени. Индивидуалната продажна цена на продадената продукция се определя съгласно действащата към датата на сделката ценова листа, а за услугата по транспорт индивидуалната продажна цена се определя приблизително като се използва метода разходи плюс марж.

За извършване на услугата по транспорт се използват транспортни фирми — подизпълнители. Групата е определила, че контролира конкретните услуги, преди те да бъдат предоставени на клиента и следователно действа в качеството си на принципал, тъй като: а) то носи основната отговорност, че услугите са извършени и са приемливи за клиента (т.е. Групата носи отговорност за изпълнението на обещанието в договора, независимо дали Групата извършва услугите или ангажира доставчик на услуги — трета страна, която да ги извърши; и б) тя договаря цената на услугите самостоятелно и без намеса от страна на клиента.

Приходите от продажба на транспортна услуга се признават в течение на времето, тъй като не е необходимо извършената до момента работата да се преповтори, ако друга страна трябва да извърши оставащата част от работата, и следователно клиента получава и консумира ползите едновременно с изпълнение на услугата. За измерване на напредъка по договора (етапа на завършеност) се използва метод, свързан с вложените ресурси. Този метод е определен като най-подходящ за измерване на напредъка, тъй като най-добре описва дейността на Групата по прехвърляне на контрола и удовлетворяване на задълженията и съответно най-точно отразява нивото на изпълнение на задълженията, доколкото между усилията на Групата (направените разходи) и предоставянето на услугата към клиента съществува пряка връзка. Напредъкът се измерва на базата на направените разходи спрямо общо планираните разходи за изпълнение на договора.

Договорености от типа "Фактурирай и задръж"

В определени случаи при продажба на стоки на едро продадените стоки остават във физическото владение на Групата. Групата е направила анализ на тези договорености и е определила, че въпреки, че клиентът не получава физическо владение върху стоките, обичайно той има контрол върху тях, тъй като: a) задържането е по искане на клиента; б) стоките могат да бъдат идентифицирани като принадлежащи на клиента; в) стоките са готови за незабавна експедиция по искане на клиента, г) Групата няма възможност да използва стоките или да ги насочи към други клиент и д) за услугата по съхранение се договаря отделно възнагрждение. В тези случаи доставката на стоки и предоставянето на услугата по отговорно пазене се отчитат като отделни задължения за изпълнение. Съответно: а) контролът върху продадените стоки се прехвърля на клиента в точно определен времеви момент, когато стоките могат да бъдат идентифицирани като принадлежащи на клиента и съответно той има законно право на собственост върху тях; б) задължението за изпълнение за предоставяне на услугите по отговорно пазене се удовлетворява с течение на времето, в хода на предоставянето на тези услуги.

Продажби на услуги

Предоставяните от Групата услуги включват: услуги по съхранение (преддистрибуция) на стоки на клиента, абонаментно извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура, медицинско представителство и др. Приходите от услуги се представят като други доходи в отчета за всеобхватния доход, доколкото те не са част от основната дейност на Групата

Извънгаранционно (сервизно) обслужване

Дружество от Групата извършва услуги за извънгаранционно (сервизно) обслужване на своите клиенти при условията на абонаментно плащане. Договорите за извънгаранционно обслужване са с продължителност обичайно до 2 години. Възнаграждението е фиксирано и определено на годишна база и/или за целия срок на договора, като се разпределя по равно на месечна база. Извършените услуги обичайно се фактурират месечно, а срокът за плащане е от 30 до 60 дни от датата на издаване на фактурата към възложителя.

Услугата по извънгаранционно обслужване включва различни задачи/дейности с постоянен и/или повтарящ се характер, които са разграничими и са част от една интегрирана услуга. Те представляват серия от разграничими услуги и следователно са едно задължение за изпълнение, тъй като: а) интегрираната услуга по поддръжка включва множество разграничими времеви периоди (обичайно един месец); б) услугите са еднакви по същество, тъй като клиентът получава постоянна полза от тях всеки отделен времеви период (всеки месец), дори и ако изпълнените задачи са различни по характер и количество; в) контролът се прехвърля в течение на времето, тъй като клиентът получава и консумира услугата едновременно с нейното предоставяне и не е необходимо друго дружество да повтори по същество работата, която Дружеството от Групата е извършило към съответната дата, ако това друго дружество трябва да изпълни оставащата част от задължението.

Приходите се признават в течение на времето, като напредъкът по договора (етапа на завършеност) се измерва на база изминало време (на линейна база — месечно). Този метод е определен като най-подходящ за измерване на напредъка, тъй като услугите се предоставят месечно и са част от серия и следователно, най-добре описва дейността на дружеството от Групата по прехвърляне на контрола и удовлетворяване на задълженията.

Други услуги

При останалите услуги, извършвани от Групата, контролът се прехвърля на клиента в периода от времето при тяхното предоставяне, тъй като клиентът едновременно получава и потребява ползите от дейността на Групата. Приходите от продажби се признават в течение на времето чрез измерване на степента на изпълнение на задълженията на Групата (етапа на завършеност). За измерването на напредъка (етапа на завършеност) Групата използва метода на изхода, основаващ се на количеството предоставени услуги.

Задължения за възстановяване по договори с клиенти

Задълженията за възстановяване включват задължението на Групата да възстанови част или цялото получено (или подлежащо на получаване) възнаграждение от клиента по договори с условия за право на връщане — за очакваните ретроспективни отстъпки, рабати и/или бонуси за обем.

Първоначално задължението за възстановяване се оценява в размер на сумата, на която Групата не очаква да има право и очаква да възстанови на клиента. В края на всеки отчетен период Групата актуализира оценката на задълженията за възстановяване, съответно на цената на сделката и на признатите приходи.

Задълженията за възстановяване по договори с клиенти се представят към "Други текущи задължения" в отчета за финансово състояние.

Цена на сделката и условия за плащане

Продукция и фармацефтични и медицински продукти

Продажните цени за продаваните от Групата продукти (продукция и стоки) са фиксирани по обща и/или клиентска ценова листа и са определени индивидуално за всеки конкретен продукт. При определяне на цената на сделката Групата взима предвид още различните форми на променливо възнаграждение и други суми (възнаграждения), дължими на клиента.

Променливо възнаграждение

Променливото възнаграждение се включва в цената на сделката само доколкото е много вероятно, че няма да настъпи съществена корекция в размер на признатите кумулативно приходи. Формите на променливо възнаграждение, приложими за Групата включват:

 • Отстъпки за обем: Форма на допълнителни стимулиращи ретроспективни търговски отстъпки, които се предоставят на клиента за достигане на предварително определен месечен, тримесечен и/или годишен оборот, определени като единен праг и/или като прогресираща бонус схема. При оценка на променливото възнаграждение, Групата определя какъв е очаквания от клиента оборот като използва метода на най-вероятна стойност. Предоставените отстъпки се компенсират срещу дължимите от клиента суми.
 • Ценови отстъпки от обща ценова листа: съгласно приетата ценова политика при продажба на стоки на едро, продажната цена по обща ценова листа, се намалява с обичайната за съответния артикул отстъпка. Размерът на отстъпката за всеки клиент се определя от договорения за определен период оборот спрямо общия потенциален оборот на клиента. Тези ценови отстъпки се предоставят на клиента при всяка продажба и/или в края на всеки месец. В случай, че клиента не достигне предвидения в договора оборот и не компенсира разликата през следващия период, Групата има право да претендира неустойка за неизпълнение, определена като процент от неизпълнената част от договорения паричен размер на оборота.
 • Ценова защита: за продажбите на българския пазар Групата има ангажимент, в случай на намаляване на цените, наложена от държавен регулаторен орган, да компенсира купувача и/или негови клиенти за закупената на по-висока цена от Групата продукция, която не е продадена на крайни клиенти. Плащането на това възнаграждение зависи от държавната политика за регулация на цените на лекарствените продукти и е извън контрола на Групата.
 • Компенсация за скрити дефекти: клиента може да предявява рекламации за скрити дефекти (рекламации за качество) през целия срок на годност на продадените стоки, който може да варира от една до пет години. Предявените рекламации за качество се уреждат чрез предоставяне на нова годна стока или чрез възстановяване на заплатената от клиента сума. При определяне на дължимите към края на отчетния период компенсации за скрити дефекти се взема предвид въведената от Групата система за гарантиране качеството на производството и натрупания опит.
 • Неустойки, дължими на клиента: при неточно изпълнение на задълженията по договор от страна на Групата, обичайно във връзка с неспазване на договорения срок за доставка и/или във връзка с оставащия срок на годност на доставените продукти (продукция и стоки). Те се включват в намаление на цената на сделката, само ако плащането им е твърде вероятно. Опитът на Групата показва, че исторически договореностите се спазват и Групата не е начислявала задължения за плащане на неустойки.
 • Право на връщане: Някои договори за продажба на стоки дават право на клиента да върне стоките в определен период. Групата отчита правото на връщане като форма на променливо възнагрждение и признава приход от продажба само в размер на стойността на възнаграждението, за което е разумно убедена, че има право (като се имат предвид стоките, които се очаква да бъдат върнати). При определяне каква част от продадените стоки се очаква да бъдат върнати Групата използва исторически данни за върнатите от клиенти стоки за последната една година.
 • Неустойки, дължими от клиента: променливо възнаграждение под формата на неустойки поради забавено плащане от страна на клиента. Получаването на тези възнаграждения зависи от действията на клиента и е извън контрола на Групата. Те се включват като част от цената на сделката, само когато несигурността за получаването им е разрешена.

Включването на неустойките (дължими от и на клиента) като част от цената на сделката се преценява за всеки отделен договор и подлежи на преразглеждане в края на всеки отчетен период.

Очакваното променливо възнаграждение под формата на различни отстъпки, неустойки, компенсации и право на връщане се определя и оценява на база натрупания исторически търговски опит с клиентите и се признава като корекция за целите на цената по сделката и съответно на приходите (като компонент "увеличение" или "намаление") само до степента, до която е много вероятно, че няма да настъпи съществена обратна промяна в размера на кумулативно признатите приходи, включително поради наличието на ограничения за оценка. Всички последващи промени в размера на променливото възнаграждение се признават като корекция на приходите (като увеличение или намаление) към датата на промяната и/или разрешаване на несигурността. В края на всеки отчетен период Групата актуализира цена на сделките, в т.ч. дали приблизителната оценка съдържа ограничения, така че да представи вярно съществуващите и настъпилите през отчетния период обстоятелства. При оценка на променливото възнаграждение, Групата използва метода на най-вероятната стойност.

Начислените, но неуредени към края на отчетния период отстъпки, за които клиента все още няма безусловно право на получаване, се представят като задължение за възстановяване в отчета за финансовото състояние.

Възнаграждение, дължимо на клиента

Възнаграждението, дължимо на клиента, включва суми, които дружествата в Групата плащат и/или са обещали да платят на клиента. То се включва като компонент на цената на сделката, освен ако плащането към клиента не е в замяна на ясно разграничими (отделни) стоки и/или услуги, които клиентът прехвърля и/или предоставя на дружествата в Групата и справедливата стойност на тези отделни стоки и/или услуги не надвишава размерът на възнаграждението, което Групата плаща. В случай, че последното e по-голямо от справедливата стойност на получените от клиента стоки и/или услуги, като част от цената на сделката се включва само превишението. Платените на клиента възнаграждения се признават като активи по договори с клиенти и се включват като част от цената на сделката и съответно в намаление на приходите от договори с клиенти при прехвърляне на контрола върху продадените стоки или когато Групата обещае да плати, което настъпи по-късно.

Съществен финансов компонент

При продажби на едро обичайният кредитен период е от 30 до 270 дни след доставката на стоките. При някои продажби плащането може да е частично авансово, като платените авансово суми се възстановяват, ако договрът бъде анулиран. Събраните авансово плащания от клиента се представят в отчета за финансовото състояние като пасиви по договори с клиенти.

Поради специфичното финансово състояние и кредитния риск на част от клиентите — болнични заведения, практика е те да заплащат за доставените стоки със съществено закъснение от договорения за плащане срок, като е възможно в някои случаи периодът между датата на прехвърляне на контрол върху стоките и датата на плащане от съответния клиент- болнично заведение да достигне до и над 2 години. Групата е направила анализ и е определила, че при договорите с такива клиенти в цената на сделката не се съдържа елемент на финансиране, тъй като:а) договореният с клиента срок за плащане не се различава от обичайния за този тип сделки и при сключване на договора за продажба няма изрично договорено разсрочено плащане; б) самите продажни цени не включват елемент на финансиране (лихва). Те са нормативно регламентирани и не се различават съществено от продажната цена на същите стоки и/или услуги при продажба на други клиенти и/или при продажба на същия клиент от друг търговец на лекарства и медицински консумативи. Разликите (ако такива съществуват) са в резултат на предоставените променливи възнаграждения под формата на отстъпки, а не в резултат на договорените и/или очакваните сроковете за плащане; в) забавянето в плащанията е в резултат на самото финансово състояние и кредитния риск на клиентите — болнични заведения; г) при забава на плащане от страна на клиентите- болнични заведения Групата начислява лихва (неустойка) в размер на законната лихва, считано от датата на просрочие; д) елементът на финансиране възниква от датата на просрочие, от която датата Групата начислява лихва за забава върху сумите, които са определни на база продажните цени; е) клиентът- болнично заведение заплаща начислените лихви (неустойки), като те отразяват и ефекта на стойността на парите във времето.

Признатите приходи от лихви поради неплащане в срок от клиентите — болнични заведения се представят към финансови приходи в отчета за всеобхватния доход (Приложение № 11).

При продажби на дребно плащането се дължи веднага в момента на продажба. Изключение са продажбите на дребно на територията на България, при които НЗОК реимбурсира част от цената. Тази част от продажната стойност се заплаща от НЗОК в срок до 60 дни.

Медицинско оборудване (апаратура)

Договорената продажната цена при договорите за продажба на медицинско оборудване (апаратура) обичайно е обща за конкретния договор и/или апарат. Поради това възнаграждението по договора, на което дружеството очаква да има право (цената на сделката) се разпределя към всяко отделно задължение за изпълнение на база индивидуалните продажни цени, определени приблизително чрез метода "разходи плюс марж".

Съществен финансов компонент

Условията за плащане на цената на сделката се определят индивидуално за всеки конкретен договор. Обичайно клиентът заплаща аванс в размер до 20% от стойността на договора, а останалата част от договореното възнаграждение — след изпълнение на задълженията по договора отложено на конкретна дата или съгласно договорена схема за плащане. Отложеното плащане обичайно е от 30 дни до 2 години.

За договорите с отложено плащане над 1 година дружеството е определило, че е налице елемент на финансиране, който е със съществен ефект за приходите. В тези случаи се коригира цената на сделката, за да се отрази ефекта на стойността на парите във времето като използва дисконтов процент, който отразява кредитните характеристики на страната получаваща финансирането (клиента). Събраните авансово плащания от клиента се представят в отчета за финансовото състояние като пасиви по договори с клиенти, а начислените лихви се представят като финансов приход в отчета за всеобхватния доход (Приложения № 11 и 42).

За договори, при които очакването е периодът между прехвърлянето на контрола върху обещаните стоки и услуги и плащането на клиента да е до 12 месеца, дружеството не коригира цената на сделката за отчитане на ефекта на финансиращия компонент.

Продажба на услуги

Обичайно цените на услугите са фиксирани. Възнаграждението при извънгаранционното (сервизно) обслужване е фиксирано и определено на годишна база и/или за целия срок на договора, като се разпределя по равно на месечна база.

Извършените услуги най-често се фактурират месечно, а срокът за плащане е от 30 до 60 дни от датата на издаване на фактурата към клиента.

Разходи по договори с клиенти

Като разходи по договори с клиенти Групата отчита:

 • допълнителните и пряко обвързани разходи, които тя поема при сключване на договор с клиент и които не биха възникнали ако договорът не беше сключен и очаква тези разходи да бъдат възстановени за период по-дълъг от дванадесет месеца (разходи за получаване на договор с клиент) и
 • разходите, които тя поема при изпълнение на договор с клиент и които са пряко свързани с конкретния договор, спомагат за генерирането на ресурси за използване при самото изпълнение на договора и се очаква да бъдат възстановени за период по-дълъг от дванадесет месеца (разходи за изпълнението на такива договори).

В обичайната си дейност Групата не поема директни и специфично направени разходи за получаване на договори с клиенти и разходи за изпълнение на такива договори, които не биха възникнали, ако съответните договори не бяха сключени.

Салда по договори с клиенти

Търговски вземания и активи по договори

Активът по договор е правото на Групата да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които е прехвърлила на клиента, но което не е безусловно (начисление за вземане). Ако чрез прехвърляне на стоките и/или предоставянето на услугите Групата изпълни задължението си преди клиента да заплати съответното възнаграждение и/или преди плащането да стане дължимо, актив по договор се признава за заработеното възнаграждение (което е под условие). Признатите активи по договор се рекласифицират като търговско вземане, когато правото на възнаграждение стане безусловно. Правото на възнаграждение се счита за безусловно, ако единственото условие за това, плащането на възнаграждението да стане дължимо, е изтичането на определен период от време.

Пасиви по договори

Като пасив по договор Групата представя получените от клиента плащания и/или безусловно право да получи плащане, преди да е изпълнила задълженията си за изпълнение по договора. Пасивите по договор се признават като приход, когато (или като) удовлетвори задълженията за изпълнение.

Активите и пасивите по договор се представят към другите вземания и задължения в отчета за финансовото състояние. Те се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в обичаен оперативен цикъл на Групата, а останалите — като нетекущи. Активите и пасивите, произтичащи от един договор се представят нетно в отчета за финансовото състояние, дори ако те са резултат от различни договорни задължения по изпълнението на договора.

След първоначалното признаване, търговските вземания и активите по договора се подлагат на преглед за обезценка в съответствие с правилата на МСФО 9 Финансови инструменти.

Активи по правото на връщане по договори с клиенти

Правото на връщане представлява правото на Групата да получи обратно продадени стоки, които се очаква да бъдат върнати от клиентите (Приложение № 23). Първоначално това право се оценява по балансовата стойност на стоките, които се очаква да бъдат върнати, намалена с очакваните разходи за възстановяване, вкл. очаквано намаление на стойността на върнатите продукти, вкл. поради изтичане срока на годност. В края на всеки отчетен период Групата актуализира оценката на признатите активи по право на връщане, свързана с промени в очакванията относно обема на върнатите стоки и други намаления в стойността им.

Активите по правото на връщане се представят в отчета за финансово състояние към материалните запаси и се оповестяват отделно в приложенията към годишния финансов отчет.

Разходи

Разходите в Групата се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост (до степента, до която не би довело до признаване на актив или пасив, неотговарящ на определенията за активи и пасиви в Общата (концептуална) рамка към и в самите МСФО).

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.

Загубите, възникнали в резултат на преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност, се представят в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на ред "други доходи/(загуби) от дейността".

Финансови приходи и разходи

Финансови приходи

Финансовите приходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато възникнат, и се състоят от: приходи от лихви по предоставени заеми и срочни депозити, приходи от лихви по вземания по специални договори, приходи от лихви по просрочени вземания, дивиденти от капиталови инвестиции, нетна печалба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута, приходи от операции по уреждане на дълг, печалба от преоценка до справедлива стойност на дългосрочни капиталови инвестиции, които са част от поетапно придобиване на дъщерно дружество.

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брутната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които са кредитно обезценени (Етап 3), за които приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху тяхната амортизирана стойност (т.е. брутната балансова стойност, коригирана за провизията за загуби).

Финансови разходи

Финансовите разходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато възникнат, като се посочват отделно от финансовите приходи и се състоят от: разходи за лихви по получени заеми, разходи за лихви по лизинг, банкови такси по заеми и гаранции, нетна загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг, обезценки на предоставени търговски заеми.

Задължителен дивидент за разпределение

Дъщерното до 07.06.2021 г. дружество Софарма Билдингс АДСИЦ има статут на акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на българския ЗДСИЦ. Поради това дружеството има специфичната политика на разпределение на дивидентите на акционерите в съответствие с изискванията на закона, а именно:

 • дружеството е задължено по закон да разпредели като дивидент не по-малко от 90% от реализираната печалба за съответната финансова година след нейното преизчисление съгласно ЗДСИЦ; и
 • разпределението на останалите 10% се определя с решение на Общото събрание на акционерите по общия ред на българския Търговски закон, в т.ч. за изплащане на дивидент.

Задължителният по закон дивидент в размер на не по-малко от 90% от реализираната печалба се признава като задължение в текущата година и намаление (задължително разпределение) на текущата печалба за годината.

През 2020 г. и 2021 г. дружеството не е разпределяло задължителен дивидент, тъй като е отчeло отрицателен финансов резултат (загуба).

Имоти, машини и оборудване

Имотите, машините и оборудването, вкл. трайни насаждения (дълготрайни материални активи) са представени в консолидирания финансов отчет по преоценена стойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Първоначално придобиване

При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци, разходи за капитализирани лихви за квалифицирани активи и др.

Имотите, машините и оборудването на придобити дъщерни дружества се оценяват по справедлива стойност към датата на сделката (бизнес комбинацията), която се приема за цена на придобиване за целите на консолидацията.

При придобиване на имоти, машини и оборудване при условията на разсрочено плащане, покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, дисконтирано на база на лихвеното равнище по привлечените от Групата кредитни ресурси с аналогичен матуритет и предназначение.

Групата е определила стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи, независимо че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващо оценяване

Избраният от Групата подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и оборудването е моделът на преоценената стойност по МСС 16 — преоценена стойност, намалена с последващо начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Преоценка на имотите, машините и оборудването е прието да се извършва от лицензирани оценители обичайно на период от 5 години. Когато тяхната справедлива стойност се променя съществено на по-кратки интервали от време, преоценката може да се извършва по-често.

Последващи разходи

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.

Методи на амортизация

Групата използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и оборудването. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е съобразен с физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване.

Срокът на годност по групи активи е както следва:

 • сгради — 20-70 г.
 • съоръжения — 5-25 г.
 • машини и оборудване — 7-25 г.
 • компютри и мобилни устройства — 2-5 г.
 • транспортни средства — 5-17 г.
 • сървъри и системи — 4-12 г.
 • стопански инвентар — 6-12 г.

Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се преглеждат от ръководството на всяко дружество в Групата и респективно, и от дружеството-майка в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на имотите, машините и оборудването е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтова норма преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв.

Тогава обезценката се третира като намаление на този резерв (през другите компоненти на всеобхватния доход) освен ако тя не надхвърля неговия размер, и надвишението вече се включва като разход в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Печалби и загуби от продажба

Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на "имоти, машини и оборудване" се определят чрез сравняването на възнаграждението, на което Групата очаква да има право (приходите от продажбата) и балансовата стойност на актива към датата, на която получателят получава контрол върху него. Те се посочват нетно, към "други доходи/(загуби) от дейността, нетно" на лицевата страна на отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). Частта от компонента "преоценъчен резерв", отнасяща се за продадения актив, се прехвърля директно към компонента "неразпределена печалба" в отчета за промените в собствения капитал.

Биологични активи

Биологичните активи се оценяват по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Справедливата стойност на биологичните активи се определя въз основа на тяхното настоящо местонахождение и състояние на база цена ,котирана на активен пазар или други алтернативни източници за текущи цени. Печалбата или загубата, възникнала при първоначалното признаване на биологичен актив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба и от промени в справедливата му стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признават в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) в периода, в който са възникнали и се представят към "други доходи/(загуби) от дейността, нетно". Когато справедливата стойност на определен биологичен актив не може да бъде надеждно оценена, той се оценява по неговата себестойност, намалена с натрупаната амортизация или загуби от обезценка. Впоследствие, когато вече стане възможно справедливата стойност на този биологичен актив да бъде надеждно оценявана, Групата променя подхода си и започва да оценява актива по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба.

Нематериални активи

Репутация

Репутацията представлява надвишението на цената на придобиване (предоставеното възнаграждение) над справедливата стойност на дела на групата в нетните разграничими активи на придобитото дружество към датата на придобиването (бизнес комбинацията). В консолидирания финансов отчет тя първоначално се оценява по цена на придобиване (себестойност), а последващо — по цена на придобиване минус натрупаните загуби от обезценки. Репутацията не се амортизира.

Репутацията, възникнала при придобиване на дъщерно предприятие се представя в консолидирания отчет за финансовото състояние към групата на "нематериалните активи", а тази възникнала при придобиване на съвместни и асоциирани дружества (предприятия) е инкорпорирана в общата стойност на инвестицията и се посочва към групата на "инвестициите в съвместни предприятия" или съответно в"инвестициите в асоциирани предприятия".

Репутацията по придобиването на съвместни и асоциирани дружества (предприятия) се тества като част от общото салдо (стойност) на инвестицията. Самостоятелно признатата репутация по придобиването на дъщерни дружества (предприятия) се тества задължително за обезценка поне веднъж годишно. Загубите от обезценки на репутацията не се възстановяват впоследствие. Печалбите или загубите от продажба (освобождаване) на дадено дъщерно дружество (предприятие) от Групата включват и балансовата стойност на репутацията, приспадащата се за продаденото (освободеното) дружество (предприятие).

На всяка призната репутация се определя принадлежност към даден обект, генериращ парични постъпления още при реализирането на дадена бизнес комбинация, и този обект се прилага при извършването на тестовете за обезценка. При определянето на обектите, генериращи парични потоци се вземат предвид обектите, от които са се очаквали бъдещи стопански изгоди при придобиването при бизнес комбинацията и по повод, на които е възникнала самата репутация.

Загубите от обезценка на репутация се представят в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) към позицията "обезценка на нетекущи активи".

Други нематериални активи

Нематериалните активи са представени в консолидирания финансов отчет по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Нематериалните активи основно включват права върху интелектуална собственост, програмни продукти и комплексни нематериални активи (лицензии и мрежи от аптечни локации).

В Групата се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен живот 3 — 18 години.

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход за амортизации в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Нематериалните активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат, към датата на прехвърляне на контрола към получателя на актива. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на "нематериалните активи" се определят чрез сравняването на възнаграждението, на което Групата очаква да има право (приходите от продажбата) и балансовата стойност на актива към датата, на която получателят получава контрол върху него. Те се посочват нетно, към "други доходи/ (загуби) от дейността" на лицевата страна на отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти са тези имоти, които дългосрочно се държат от Групата за доходи от наеми и/или заради вътрешното увеличение на тяхната стойност. Те са представени в консолидирания отчет за финансовото състояние по тяхната справедлива стойност (Приложение № 18). Печалбите или загубите от промените в справедливата стойност на инвестиционните имоти се отчитат в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) към статия "други доходи/(загуби) от дейността, нетно" за периода, през който са възникнали. Реализираните приходи от инвестиционни имоти се представят в същата статия от консолидирания отчет за всеобхватния доход.

Инвестиционните имоти се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на "инвестиционните имоти" се определят чрез сравняването на възнаграждението, на което Групата очаква да има право (приходите от продажбата) и балансовата стойност на актива към датата на на която получателят получава контрол върху него. Те се посочват нетно, към "други доходи/(загуби) от дейността, нетно" в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Трансфери от и към групата "инвестиционните имоти" се правят, когато има промяна във функционалното предназначение и употребата на даден имот. В случай на прехвърляне от "инвестиционни имоти" към "имоти за използване в собствената дейност" активът се завежда в новата си група по намерена историческа цена, която представлява справедливата му стойност към датата на прехвърлянето.

Обратно, когато от "имоти за използване в собствената дейност" има прехвърляне към "инвестиционни имоти", активът се оценява по справедливата му стойност към датата на прехвърлянето, като разликата до балансовата му стойност се представя като компонент на консолидирания отчет за всеобхватния доход (в други компоненти на всеобхватния доход) и се представя към "преоценъчен резерв — имоти, машини и оборудване" в отчета за промените в собствения капитал.

Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества

Дългосрочните инвестиции, представляващи участия в асоциирани и съвместни дружества, са представени в консолидирания финансов отчет по метода на собствения капитал — стойност, която включва цената на придобиване, представляваща справедливата стойност на възнаграждението, което е платено, вкл. преките разходи по придобиване на инвестицията, коригирана с дела на дружеството-инвеститор в печалбите или загубите, и респективно другите резерви на съвместните и асоциираните дружества след датата на придобиването им.

Делът в печалбите и загубите след датата на придобиване на асоциираните и съвместните дружества се представят на отделен ред в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), а делът в другите компоненти на всеобхватния доход на съответния ред в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в другите компоненти на всеобхватния доход) и като самостоятелно движение на отделните компоненти на резервите в консолидирания отчет за промените в собствения капитал.

Притежаваните от Групата инвестиции в асоциирани и съвместни дружества, в т.ч. включената репутация, подлежат на преглед за обезценка към датата на всеки отчет. При установяване на условия за обезценка и като се определи нейният размер, същата се отразява в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) в статията "печалби/(загуби) от асоциирани и съвместни дружества".

При покупка и продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества се прилага "датата на сключване" на сделката.

Инвестициите в асоциирани и съвместни дружества се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други лица при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва значителното или съвместното влияние върху стопанските изгоди от инвестициите. Доходът от продажбата им се представя към статия "печалби/(загуби) от асоциирани и съвместни дружества" на консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Други дългосрочни капиталови инвестиции

Другите дългосрочни капиталови инвестиции са недеривативни финансови активи, под формата на акции и дялове от капитала на други дружества (малцинствено участие), държани с дългосрочна перспектива.

Първоначално оценяване

Първоначално капиталовите инвестиции се признават по цена на придобиване, която е справедливата стойност на възнаграждението, което е било платено, включително преките разходи по придобиване на инвестицията (финансовият актив) (Приложение № 2.26).

Всички покупки и продажби на капиталови инвестиции се признават на "датата на търгуване" на сделката, т.е. датата, на която Групата поема ангажимент да закупи или продаде актива.

Последващо оценяване

Притежаваните от Групата капиталови инвестиции се оценяват последващо по справедлива стойност (Приложение № 2.32), установена със съдействието на независим лицензиран оценител.

Ефектите от последващата преоценка до справедлива стойност се представят в отделен компонент на отчета за всеобхватния доход (в други компоненти на всеобхватния доход) и респ. в резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.

Тези ефекти се прехвърлят в неразпределената печалба при освобождаване (продажба) от съответната инвестиция.

Приходи от дивиденти

Приходите от дивиденти, свързани с дългосрочните инвестиции, представляващи акции в други дружества (неконтролиращо участие), се признават като текущи приходи и представят в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) към статията "финансови приходи".

При отписването на акции поради продажба се използва методът на средно-претеглена цена, определена към края на месеца, в който се извършва отписването.

Материални запас

Материалните запаси са оценени в консолидирания финансов отчет както следва:

 • суровини, материали и стоки — по по-ниската от: доставната цена на придобиване (себестойност) и нетната им реализируема стойност;
 • готова продукция, полуфабрикати и незавършено производство — по по-ниската от: производствената себестойност и нетната реализируема стойност;

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт от материалните запаси в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва:

 • суровини, материали и стоки — всички доставни разходи, които включват покупната цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване (реализация) вид;
 • готова продукция, полуфабрикати и незавършено производство — всички необходими производствени разходи, които формират производствената себестойност, като в нея се включват преките разходи на материали и труд и приспадащата се част от общопроизводствените разходи (променливи и постоянни), с изключение на административните разходи, курсовите разлики и разходите по привлечени финансови ресурси.

Включването на условно постоянните общопроизводствени разходи в производствената себестойност на произвежданата готова продукция, полуфабрикати и незавършеното производство се извършва на базата на нормален капацитет.

Избраните от Групата бази за разпределението им по продукти са:

 • за производството на лекарствени средства — нормата на човекочасовете на пряко заетия персонал в производството на конкретния продукт;
 • за производството на инфузионни разтвори — количество произведена продукция;
 • за производство на пластмасови медицински изделия за еднократна употреба — планова себестойност на произведената продукция

Дружеството-майка прилага като текуща оценка "стандартна производствена себестойност" по отношение на готовата продукция, полуфабрикатите и незавършеното производство, и респ. "стандартната доставна себестойност" — за основните суровини и материали за производството.

В края на всеки отчетен период ръководството извършва анализ на факторите, довели до формиране на отклонения при: а) доставка на суровини и материали за производството — чрез сравнение между фактическите и стандартните доставни разходи и б) производството на готова продукция, полуфабрикати и незавършено производство — чрез сравнение между фактическите и стандартните производствени разходи.

При необходимост се извършват корекции на оценката на наличните материални запаси във финансовия отчет. На база проучвания на добри отчетни практики във фармацевтичния отрасъл са възприети прагове на същественост за:

 • отклонението при доставка на суровини и материали за производството — до 2 % и б) производствено отклонение — до 1 %, в рамките на които не се коригира текущата оценка на наличните крайни запаси от суровини и материали, готова продукция и незавършеното производство за целите на консолидирания финансов отчет.

При употребата (влагане и продажбата) на материалните запаси те се изписват текущо, като се използва методът на средно-претеглената цена (себестойност).

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.

Търговски вземания

Търговските вземания представляват безусловно право на Групата да получи възнаграждение по договори с клиенти и други контрагенти (т.е. то е обвързано само с изтичане на време преди изплащането на възнаграждението).

Първоначално оценяване

Търговските вземания се представят и отчитат първоначално по справедлива стойност на база цената на сделката, която стойност е обичайно равна на фактурната им стойност, освен ако те съдържат съществен финансиращ компонент, който не се начислява допълнително. В този случай те се признават по сегашната им стойност, определена при дисконтова норма в размер на лихвен процент, преценен за присъщ на клиента — длъжник.

Последващо оценяване

Групата държи търговските вземания единствено с цел събиране на договорни парични потоци и ги оценява последващо по амортизирана стойност, намалена с размера на натрупаната обезценка за кредитни загуби. (Приложение № 2.26 Финансови инструменти).

Обезценка

Групата прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на всички търговски вземания, използвайки опростения подход, определен от МСФО 9, и на база матричен модел за процента на загубата (Приложение № 24).

Лихвоносни заеми и други предоставени финансови ресурси

Всички заеми и други предоставени финансови ресурси се представят първоначално по цена на придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на предоставеното по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и предоставени ресурси. След първоначалното им признаване лихвоносните заеми и други предоставени ресурси последващо се оценяват и представят в отчета за финансово състояние по амортизирана стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Те са класифицирани в тази група тъй като бизнес моделът на Групата е единствено с цел събиране на договорни парични потоци на главница и лихви. Амортизираната стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други суми, асоциирани с тези заеми.

Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансови приходи (лихви) или разходи през периода на амортизация или когато вземанията се погасят, отпишат или редуцират.

Приходите от лихви се признават в съответствие с етапа, в който е класифициран съответният заем или друго вземане по предоставен финансов ресурс на база метода на ефективния лихвен процент.

Лихвоносните заеми и други предоставени финансови ресурси се класифицират като текущи, освен за частта от тях, за която Групата има безусловно право да уреди задължението си в срок над 12 месеца от края на отчетния период (Приложение № 2.26).

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства включват касовите наличности и наличностите по разплащателните сметки, а паричните еквиваленти — депозити в банки с оригинален матуритет до три месеца и средствата на депозитите с по-дълъг матуритет, които са свободно разполагаеми за Групата съгласно условията на договореностите с банките по време на депозита (Приложение № 2.26).

Последващо оценяване

Паричните средства и еквиваленти в банки се представят последващо по амортизирана стойност, намалена с натрупаната обезценка за очаквани кредитни загуби.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

 • паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
 • лихвите по получени инвестиционни кредити се включват като плащания за финансова дейност, а лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност (за оборотни средства), се включват в оперативна дейност
 • получените лихви по просрочени търговски вземания се включват в състава на паричните потоци от оперативна дейност към постъпленията от клиенти;
 • получените лихви от депозити в банки се включват в състава на паричните потоци от инвестиционна дейност;
 • платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи от чуждестранни доставчици се посочва на позиция "Платени данъци", а при доставка на дълготрайни активи от страната се посочва на позиция "Плащания към доставчици" към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружествата от Групата за съответния период (месец).
 • постъпленията и плащанията от и по овърдрафти са показани нетно от Групата.
 • трайно блокираните парични средства над 3 месеца не сe третират като парични средства и еквиваленти.
 • постъпленията по договори за факторинг се представят към парични потоци от финансова дейност.

Търговски и други задължения

Търговските и другите текущи задължения в консолидирания финансов отчет се представят по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, задълженията се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност на база сегашната им стойност при дисконтова норма, присъща за дружествата от Групата, а последващо — по амортизирана стойност (Приложение № 2.26).

Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси

В консолидирания финансов отчет всички заеми и други привлечени финансови ресурси се представят първоначално по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси.

След първоначалното им признаване лихвоносните заеми и други привлечени ресурси последващо се оценяват и представят в консолидирания финансов отчет по амортизирана стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизираната стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансови приходи или финансови разходи (лихви) през периода на амортизацията или когато задълженията се отпишат или редуцират (Приложение № 2.26).

Разходите за лихви се признават за срока на финансовия инструмент на база метода на ефективния лихвен процент.

Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират като текущи, освен за частта от тях, за която Групата има безусловно право да уреди задължението си в срок над 12 месеца от края на отчетния период.

Капитализиране на разходи по заеми

Разходите по заеми, които пряко се отнасят към придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията /квалифициран/ актив на Групата, се капитализират като част от стойността на този актив. Отговарящ на условията /квалифициран/ актив е актив, който непременно изисква поне 12-месечен период от време, за да стане готов за предвижданата му употреба или продажба.

Размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират в стойността на един отговарящ на условията /квалифициран/ актив, се определя чрез коефициент /норма/ на капитализация. Коефициентът на капитализация е среднопретеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите, които са непогасени през периода, с изключение на заемите, извършени специално с цел придобиване на един отговарящ на условията /квалифициран/ актив.

Капитализирането на разходите по заеми като част от стойността на един отговарящ на условията /квалифициран/ актив започва, когато са изпълнени следните условия: извършват се разходите за актива, извършват се разходите по заеми и в ход са дейности, които са необходими за подготвяне на актива за предвижданата му употреба или продажба.

Разходите по заеми се намаляват и с всякакъв инвестиционен доход от временното инвестиране на средствата от тези заеми.

Лизинг

На началната дата на лизинга, която е по-ранната от двете дати — датата на лизинговото споразумение или датата на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор, Групата прави анализ и оценка дали даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг. Даден договор представлява или съдържа лизинг, ако по силата на него се прехвърлят срещу възнаграждение правото на контрол над използването на даден актив за определен период от време.

Лизингополучател

Групата прилага единен модел на признаване и оценка на всички договори за лизинг, с изключение на краткосрочните лизингови договори (лизингов договор със срок от 12 месеца или по-малко от датата на стартиране на лизинга и който не съдържа опция за покупка) и лизинговите договори на активи на ниска стойност (като таблети, персонални компютри, телефони, офис техника и други).

Групата не се е възползвала от практическата целесъобразна мярка на МСФО 16, която позволява на лизингополучателя за всеки клас идентифициран актив да не отделя нелизинговите от лизинговите компоненти, а вместо това да отчита всеки лизингов компонент и свързаните с него нелизингови компоненти като отделен лизингов компонент. За договори, които съдържат лизинг на един или повече лизингови и нелизингови компоненти, Групата прилага политика да разпределя възнаграждението по договори, които съдържат лизингови и нелизингови компоненти, на база относителните единични цени на лизинговите компоненти и съвкупната единична цена на нелизинговите компоненти.

 1. активи "право на ползване"

  Групата признава в отчета за финансовото състояние актив "право на ползване" на датата на стартиране на лизинговите договори, т.е. датата, на която основният актив е на разположение за ползване от страна на дружествата-лизингополучатели.

  Активите "право на ползване" се представят в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация, загуби от обезценка и корекциите, вследствие на преоценки и корекции на задължението по лизинг. Цената на придобиване включва:

  • размера на първоначалната оценка на задълженията по лизинг;
  • лизингови плащания, извършени към или преди началната дата, намалени с получените стимули по договорите за лизинг;
  • първоначалните преки разходи, извършени от дружествата от Групата, в качеството им на лизингополучатели;
  • разходи за възстановяване, които дружествата ще направят за демонтаж и преместване на основния актив, възстановяване на обекта, на който активът е разположен, или възстановяване на основния актив в състоянието, изисквано съгласно договора;

  Групата амортизира актива "право на ползване" за по-краткият период от полезния живот и срока на лизинговия договор. Ако собствеността върху актива се прехвърля по силата на лизинговия договор до края на срока на договора, тя го амортизира за полезния му живот. Амортизацията започва да се начислява от датата на стартиране на лизинга.

  Сроковете на амортизация по типове активи, предмет на договорите за лизинг, са както следва:

  • за земи — от 3 до 15 г.
  • за сгради — от 1 до 8 г.
  • за транспортни средства — от 1 до 4 г.
  • за стопански инвентар — от 2 до 4 г.

  Групата е избрала да прилага модела на цената на придобиване за всички свои активи "право на ползване".

  Активите "право на ползване" се тестват за обезценка в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи, като се прилага политика за определяне и отчитане на обезценката, аналогична на тази при имотите, машините и оборудването (дълготрайните материални активи). Възстановимата стойност на активите "право на ползване" е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтова норма преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се определят като разлика между възстановимата и балансовата стойност (когато възстановимата стойност е по-ниска от балансовата), и се представят в отчета за всеобхватния доход като обезценка на нетекущи активи.

  Активите "право на ползване" са представят към Имоти, машини и оборудване в отчета за финансовото състояние, а тяхната амортизация — към Разходи за амортизация в отчета за всеобхватния доход.

 2. задължения по лизинг

  Дружествата в Групата признават задължения по лизинг на датата на стартиране на лизинга, оценени по настояща стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата. Те включват:

  • фиксирани плащания (включително фиксирани по същество лизингови плащания), намалени с подлежащите на получаване лизингови стимули;
  • променливи лизингови плащания, зависещи от индекси или проценти първоначално оценени, използвайки индексите или процентите на датата на стартиране на лизинга;
  • цената за упражняване на опцията за покупка, ако е достатъчно сигурно, че дружеството-лизингополучател ще ползва тази опция;
  • плащания на санкции за прекратяване на лизинговите договори, ако в срока на лизинговия договор е отразено упражняването на опция за прекратяването на договора от страна на дружеството-лизингополучател;
  • сумите, които дружеството очаква да плати на лизингодателите като гаранции за остатъчна стойност.

  Променливите лизингови плащания, които не зависят от индекси или преоценки, а са свърани с изпълнение или с използването на основния актив, не се включват в оценката на задължението по лизинг и в актива "право на ползване". Те се признават като текущ разход в периода, в който настъпи събитието или обстоятелството, довело до тези плащания.

  Лизинговите плащания се дисконтират с лихвения процент, заложен в договора, ако той може да бъде непосредствено определен или с диференциалния лихвен процент на дружествата от Групата, който те биха плащали в случай, че заемат финансови средства, необходими за получаването на актив със сходна стойност на актива "право на ползване", за сходен период от време, при сходно обезпечение и в сходна икономическа среда.

  Лизинговите плащания (вноски) съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница). Лихвените разходи по лизинга се представят в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на дружеството през периода на лизинга на периодична база, така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение, като се представят като "финансови разходи".

  Задълженията по лизинг се представят на отделни редове в отчета за финансовото състояние: "Задължения за лизинг" — нетекущата част на задълженията, "Краткосрочна част на задължения за лизинг"- текущата част на задълженията, Дългосрочни задължения към свързани лица — нетекуща част и Задължения към свързани предприятия — текуща част.

  Групата оценява последващо задължението по лизинг като:

  • увеличава балансовата стойност, за да отрази лихвата по задълженията по лизинг;
  • намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизингови плащания;
  • преоценява балансовата стойност на задълженията по лизинг, за да отрази преоценките или измененията на лизинговия договор;
  • гаранциите за остатъчна стойност се преразглеждат и коригират, ако е необходимо към края на всеки отчетен период.

  Групата преоценява задълженията си по лизинг (при което извършва и кореспондиращи записвания към съответните активи "право на ползване"), когато:

  • има промяна в срока на лизинга или е възникнало събитие или обстоятелство, което е довело до промяна в оценката на опцията за закупуване, при което коригираните задължения по лизинг се преизчисляват с коригиран дисконтов процент;
  • има промяна в плащанията за лизинг, произтичаща от промяна в индекс или процент или има промяна в сумите, които се очаква да бъдат дължими по гаранции за остатъчна стойност, при което коригираните задължения по лизинг се преизчисляват с непроменения (оригиналния) дисконтов процент (освен когато промяната в лизинговите плащания, произтича от промяна в плаващите лихвени проценти, в този случай се използва коригиран дисконтов процент, който отразява промените в лихвения процент);
  • лизинговият договор е изменен и това изменение не е отразено като отделен лизинг, в този случай задължението по лизинг се преизчислява като се базира на срока на променения лизингов договор, дисконтирайки променените лизингови плащания с коригиран дисконтов процент към датата на влизане в сила на изменението.
 3. Краткосрочни лизингови договори и лизингови договори основният актив, по които е с ниска стойност

  Групата прилага освобождаването по реда на МСФО 16 от изискването за признаване на актив "право на ползване" и задължение по лизинг за краткосрочните си лизингови договори на сгради и транспортни средства и за лизинговите си договори на активи на ниска стойност, представляващи принтери и други устройства, които Групата счита, че са на ниска стойност като нови и се използват самостоятелно в Групата, без да са зависими и тясно свързани с други активи.

  Плащанията във връзка с краткосрочни лизингови договори и лизингови договори, по които основният актив е с ниска стойност се признават директно като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на база линеен метод за периода на лизинга.

Лизингодател

Групата класифицира всеки от своите лизингови договори като договор за оперативен или договор за финансов лизинг. Когато с договора за лизинг се прехвърлят по същество всички съществени рискове и стопански изгоди от собствеността върху основния актив, той се класифицира като договор за финансов лизинг, всички останали договори се класифицират като договори за оперативен лизинг.

Оперативен лизинг

Приходите от наем от оперативните лизинги се признават от Групата на линейна база за периода на лизинговия договор. Първоначалните преки разходи, извършени във връзка с постигането на оперативния лизинг, се прибавят към балансовата стойност на основния актив и се признават като разход през срока на лизинговия договор на линейна база.

Основният актив, предмет на лизинговия договор, остава и се представя в отчета за финансовото състояние на Групата.

Финансов лизинг

Групата признава и представя активите, държани по силата на договор за финансов лизинг, в своя отчет за финансово състояние под формата на лизингово вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор.

Групата признава финансов доход (лихва по лизинг) през срока на лизинговия договор по модела на постоянна периодична норма на възвръщаемост от нетната си инвестиция в лизинга. Лихвените приходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансови приходи на база ефективен лихвен процент. Когато договорът съдържа лизингов и нелизингови компоненти дружеството прилага МСФО 15, за да разпредели общото възнаграждение по договора между отделните компоненти.

Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Групата се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство за дружествата, извършващи своята дейност в България, на полския Кодекс — за дружествата в Полша, на трудовото законодателство и Колективния трудов договор за дружествата в Украйна, на трудовото законодателство, Общия колективен трудов договор и действащия Правилник на труда за дружествата в Сърбия, на Закон на Република Казахстан за задължения по социално осигуряване за дружеството в Казахстан и на молдовски кодекс на труда — за дружеството в Молдова.

Краткосрочни доходи

Краткосрочните доходи за наетия персонал под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и придобивки (изискуеми за уреждане в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на определен актив за периода, в който е положен трудът за тях и/или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума.

Към датата на всеки консолидиран финансов отчет дружествата от Групата правят оценка на сумата на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за сумите за самите възнаграждения и на вноските по задължителното обществено социално и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

Тантиеми

При изрично включени условия в устави на дружества от Групата и при взето решение от общото събрания на дружествата, изпълнителният директор и/или други ръководни лица имат право да да получат еднократно възнаграждение (тантием), обичайно определени като процент от нетната печалба на дружеството. Този тип разходи за възнаграждение се признават в отчета за всеохватния доход (в печалбата или загубата) в статията "разходи за персонала". Когато определена част се изисква да бъде разсрочена за по-дълъг от 12-месечен период, тази част се оценява по нейната сегашна стойност към датата на финансовия отчет и се посочва към нетекущите пасиви в отчета за финансовото състояние, статия "задължения към персонала".

Бонусни схеми

Сумите дължими към персонала, вкл. членовете на ключовия управленски персонал, по различни прилагани от дружествата в Групата бонусни схеми, се начисляват обичайно за отчетната година, за която се отнасят постигнатите резултати.

Този тип разходи за възнаграждение се признават в отчета за всеохватния доход (в печалбата или загубата) в статията "разходи за персонала" и в отчета за финансовото състояние като "задължения към персонала" и са обикновено краткосрочни.

Дългосрочни доходи при пенсиониране

Планове с дефинирани вноски

За България

Основно задължение на дружествата — работодатели в България е да извършват задължително осигуряване на наетия персонал за фонд "Пенсии", допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд "Общо заболяване и майчинство" (ОЗМ), фонд "Безработица", фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ), и здравно осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и в Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с правилата на КСО.

Тези осигурителни пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, са планове с дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд "Пенсии", фонд "ОЗМ", фонд "Безработица", фонд "ТЗПБ", както и в универсални и професионални пенсионни фондове — на база фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване.

За дружествата в чужбина

Размерите на осигурителните вноски в Полша се утвърждават със Закон за национално осигурителна система, в Украйна — Закон за пенсионно обезпечаване, в Сърбия — със Закона за труда в Република Сърбия, в Казахстан — със Закон на Република Казахстан за задължения по социално осигуряване и Молдова — със Закон за бюджета за държавно социално осигуряване. Разпределението на осигурителните вноски между работодателя и осигуреното лице се определя в съотношения, регламентирани в съответните местни законодателства Закон за държавна система за социално осигуряване.

Към Групата няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Дължимите от дружествата в Групата вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата) освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на определен актив, и като текущо задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на полагане на труда и на начислението на съответните доходи на наетите лица, с които доходи вноските са свързани.

Планове с дефинирани доходи

Съгласно Кодекса на труда работодателят на дружествата в България е задължен да изплаща на персонала си обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на съответния служител за два месеца при прекратяване на трудовото правоотношение с него поради пенсиониране. В случай, че служителят е придобил в предприятието или в същата група предприятия десет години трудов стаж през последните двадесет години, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за шест месеца. По своите характеристики тези схеми представляват нефондирани планове с дефинирани доходи.

Съгласно Закона за труда в Сърбия работодателят на сръбското дружеството е задължен да изплати на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение при пенсиониране в размер най-малко на три средни работни заплати, изчислени към момента на изплащането. Съгласно трудовото законодателство в Украйна и колективния трудов договор на украинското дружество, работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 250 и 500 украински гривни (между 16 лв. и 32 лв.). Също така дружеството в Украйна начислява социални обезщетения, които се изплащат преди пенсиониране на служителите поради специфични условия на труд. Съгласно трудовото законодателство в Полша работодателят има задължение да изплати при пенсиониране — една брутна месечна заплата. Съгласно трудовото законодателство в Moлдова няма задължения към персонала при пенсиониране.

По своите характеристики тези схеми представляват нефондирани планове с дефинирани доходи.

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на финансовия отчет, по която те се представят в консолидирания отчет за финансовото състояние, а респективно изменението в стойността им се представя в консолидирания отчет за всеобхватния доход като:

 1. разходите за текущ и минал стаж, разходите за лихва и ефектите от съкращенията и урежданията се признават веднага, в периода, в който възникнат, и представят в текущата печалба или загуба по статия "разходи за персонал", а 
 2. ефектите от последващите оценки на задълженията, които по същество представляват актюерски печалби и загуби, се признават веднага, в периода, в който възникнат, и се представят към другите компоненти на всеобхватния доход, по статия "последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи". Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опита.

Към датата на всеки годишен консолидиран финансов отчет дружествата от Групата назначават сертифицирани актюери, които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните им задължения към персонала за обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици.

Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации с подобен срок, котирани в съответната държава, където функционира и самото дружество.

Плащания на базата на акции

Плащанията на базата на акции на наети лица и други лица, които предоставят сходни услуги, се оценяват по справедливата стойност на капиталовите инструменти към датата на предоставяне. За възнаграждения за плащане на базата на акции с условия, които не са придобили права, справедливата стойност на датата на отпускане на плащането на базата на акции се измерва така, че да отразява тези условия и да няма реални разлики между очакваните и действителните резултати.

Доходи при напускане

Съгласно местните разпоредби на трудовите и осигурителни законодателства на дружествата от Групата, работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор на служители, преди пенсиониране, определени видове обезщетения.

Групата признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, вкл. и на база анонсиран план (напр. за преструктуриране), за да се прекрати трудовият договор със съответните лица без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите в случаите на за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в консолидирания отчет за финансовото състояние по тяхната сегашна стойност.

Акционерен капитал и резерви

2.25. Акционерен капитал и резерви Софарма АД (дружеството-майка) е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Дружеството-майка отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в съда акции.

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството-майка е длъжно да формира и резерв "фонд Резервен" (законови резерви), като източници на фонда могат да бъдат:

 • най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на Общото събрание на акционерите;
 • средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен резерв);
 • други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал.

Обратно изкупените собствени акции са представени в консолидирания отчет за финансовото състояние по себестойност (цена на придобиване), като с брутната им покупна цена е намален собственият капитал на Групата.

Печалбите или загубите от продажбата на обратно изкупени собствени акции са за сметка на неразпределената печалба и се представят директно в собствения капитал на Групата към компонента "неразпределена печалба".

Преоценъчният резерв — имоти, машини и оборудване е формиран от:

 • положителната разлика между балансовата стойност на имотите, машините и оборудването и техните справедливи стойности към датата на извършване на преоценката;
 • положителната разлика между балансовата стойност на имоти, отчитани като използвани в собствената стопанска дейност, и тяхната справедлива стойност към датата, на която те се трансферират в инвестиционни имоти.

Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отразен директно за сметка на този резерв.

Преоценъчният резерв се прехвърля към натрупани печалби, когато активите сe отписват от консолидирания отчет за финансовото състояние на Групата или са напълно амортизирани.

Преоценъчният резерв покрива обезценки на активите, с които той е свързан. Той може да бъде използван при реализацията на дивидентната и капиталовата политика на Групата само след прехвърлянето му към компонента "неразпределена печалба".

Резервът по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход е формиран от ефектите от оценка по справедлива стойност на другите дългосрочни капиталови инвестиции. При отписване на тези инвестиции, формираният резерв не се рециклира през отчета за всеобхватния доход (през печалбата или загубата за годината).

Резервът от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне включва ефектите от преизчисления на финансовите отчети на чуждестранните дружества от местна валута във валутата на представяне на Групата. Този резерв е признат като отделен компонент на собствения капитал в консолидирания отчет за финансовото състояние и се признава като част от печалбата или загубата в консолидирания отчет за всеобхватния доход на ред "печалби/(загуби) от придобиване и освобождаване на дъщерни дружества, нетно" при освобождаване (продажба) от чуждестранна дейност (дружество).

Другите капиталови компоненти представляват резерв по издадени варанти, който е формиран от разликата между емисионната стойност на записаните варанти и транзакционните разходи, свързани с емисията. Варантите са издадени и записани по фиксирана цена, деноминирана в лева и носят бъдещи права за конвертиране във фиксиран брой обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции на дружеството-майка, поради което са класифицирани като капиталов инструмент.

Финансови инструменти

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.

Финансови активи

Първоначално признаване, класификация и оценяване

При първоначалното им признаване финансовите активи се класифицират в три групи, според които те впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, по справедлива стойност през другия всеобхватен доход и по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Групата първоначално оценява финансовите активи по справедлива стойност, а в случай на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, се добавят преките разходи по сделката. Изключение са търговските вземания, които не съдържат съществен компонент на финансиране — те се оценяват на база цената на сделката, определена съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (Приложение № 2.6.2).

Покупките или продажбите на финансови активи, чиито условия изискват доставка на активите в рамките на даден период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или действаща практика на съответния пазар (редовни покупки), се признават на датата на търгуване (сделката), т.е. на датата, на която Групата се е ангажирала да закупи или продаде актива.

Класификацията на финансовите активи при първоначалното им признаване зависи от характеристиките на договорните парични потоци на съответния финансов актив и бизнес модела на дружествата от Групата за тяхното управление. За да бъде класифициран и оценяван по амортизирана стойност или по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, условията на даден финансов актив трябва да пораждат парични потоци, които представляват "само плащания по главницата и лихвата (СПГЛ)" по неиздължената сума на главницата. За целта се извършва анализ чрез тест на СПГЛ на нивото на инструмента.

Бизнес моделът на Групата за управление на финансовите активи отразява начина, по който дружествата от Групата управляват финансовите си активи за генериране на парични потоци. Бизнес моделът определя дали паричните потоци са резултат само на събирането на договорни парични потоци, на продажба на финансовите активи, или и двете.

Последващо оценяване

За целите на последващото оценяване финансовите активи са класифицирани в следните категории:

 • Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти)
 • Финансови активи по справедлива стойност през другия всеобхватен доход без "рециклиране" на кумулативните печалби и загуби (капиталови инструменти)

Класификационни групи

Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти)

Групата оценява финансовите активи по амортизирана стойност когато са удовлетворени и двете условия по-долу:

 • финансовият актив се държи и използва в рамките на бизнес модел, имащ за цел неговото държане с оглед получаване на договорните парични потоци от него, и
 • условията на договора за финансовия актив пораждат парични потоци на конкретни дати, които представляват само плащания по главницата и лихвите върху неиздължената сума на главницата.

Финансовите активи по амортизирана стойност впоследствие се оценяват на база метода на ефективния лихвен процент (ЕЛП). Те подлежат на обезценка. Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато активът бъде отписан, модифициран или обезценен.

Финансовите активи по амортизирана стойност на Групата включват: парични средства и парични еквиваленти в банки, търговски вземания, в т.ч. от свързани лица, предоставени заеми към свързани предприятия и заеми към трети лица (Приложение № 21, Приложение № 22, Приложение № 24, Приложение № 25, Приложение № 26 и Приложение № 27)

Финансови активи по справедлива стойност в другия всеобхватен доход (капиталови инструменти)

При първоначалното им признаване дружествата от Групата могат да направят неотменим избор да класифицират определени капиталови инструменти като такива, определени по справедлива стойност в другия всеобхватен доход, но само когато те отговарят на определението за собствен капитал съгласно МСС 32 Финансови инструменти: представяне и не се държат с цел търгуване. Класификацията се определя на база индивидуално ниво, инструмент по инструмент.

При отписване на тези активи печалбите и загубите от оценка до справедлива стойност, отчетени в другия всеобхватен доход не се рециклират през печалбата или загубата. Дивидентите се признават като "финансови приходи" в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато правото върху плащането бъде установено, с изключение на случаите, когато дружествата от Групата извличат ползи от тези постъпления като възстановяване на част от цената на придобиване на финансовия актив, в който случай печалбите се отчитат в другия всеобхватен доход. Капиталовите инструменти, определени като такива по справедлива стойност в другия всеобхватен доход, не са обект на тест за обезценка.

Групата е направила неотменим избор да класифицира в тази категория малцинствените си капиталови инвестиции, които тя държи дългосрочно и във връзка със своите бизнес интереси в тези дружества. Значителна част от тях се търгуват на капиталови пазари. Тези инвестиции са представени в консолидирания отчет за финансово състояние към статията "Други дългосрочни капиталови инвестиции".

Отписване

Финансов актив (или, когато е приложимо, част от финансов актив или част от група от сходни финансови активи) се отписва от отчета за финансовото състояние на Групата когато:

 • правата за получаване на паричните потоци от актива са изтекли, или
 • правата за получаване на парични потоци от актива са прехвърлени или Групата е поела задължението да плати напълно получените парични потоци, без съществена забава, към трета страна чрез споразумение за прехвърляне; при което: или а) Групата е прехвърлила в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху актива; или б) Групата нито е прехвърлила, нито е запазила в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху актива, но не е запазила контрола върху него.

Когато Групата е прехвърлила правата си за получаване на парични потоци от актива или е встъпила в споразумение за прехвърляне, тя прави оценка на това дали и до каква степен е запазила рисковете и ползите от собствеността. Когато Групата нито е прехвърлила, нито е запазила в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, нито е прехвърлила контрола върху него, тя продължава да признава прехвърления актив до степента на продължаващото си участие в него.

В този случай Групата признава и свързаното с това задължение. Прехвърленият актив и свързаното задължение се оценяват на база, която отразява правата и задълженията, които Групата е запазила.

Продължаващо участие, което е под формата на гаранция върху прехвърления актив, се оценява по по-ниската от: първоначалната балансова стойност на актива и максималната сума на възнаграждението, което може да се изиска Групата да изплати.

Обезценка на финансови активи

Групата признава коректив (провизия за обезценка) за очаквани кредитни загуби за всички дългови инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата. Очакваните кредитни загуби се изчисляват като разлика между договорните парични потоци, дължими съгласно условията на договора, и всички парични потоци, които Групата очаква да получи, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните парични потоци включват и паричните потоци от продажбата на държаното обезпечение или други кредитни подобрения, които представляват неразделна част от условията на договора.

За изчислението на очакваните кредитни загуби по предоставени заеми на свързани и трети лица вкл. паричните средства и еквиваленти в банки, Групата прилага общия подход за обезценка, определен от МСФО 9. Съгласно този подход Групата прилага "тристепенен" модел за обезценка въз основа на промени спрямо първоначалното признаване на кредитното качество на финансовия инструмент (актив).

Очакваните кредитни загуби се признават на три етапа:

 1. Финансов актив, който не е кредитно обезценен при първоначалното му възникване/придобиване, се класифицира в Етап (Stage) 1. Това са заеми, предоставени: на длъжници с нисък риск от неизпълнение и стабилни като тенденции добри ключови показатели (финансови и нефинансови), редовно обслужвани, и, и без наличие на дължими суми, които са в просрочие.
 2. От първоначалното му признаване неговият кредитен риск и качества са обект на непрекъснато наблюдение и анализи. Очакваните кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани в Етап 1 се определят на база на кредитни загуби, които са резултат от възможни събития на неизпълнение, които биха могли да настъпят в рамките на следващите 12 месеца от живота на съответния актив (12-месечни очаквани кредитни загуби за инструмента).
 3. В случаите, когато след първоначалното признаване на финансов актив, кредитният му риск нарасне значително и в резултат от това неговите качества се влошат, той се класифицира в Етап (Stage) 2. Очакваните кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани в Етап 2 се определят за целия оставащ живот (срок) на съответния актив, независимо от момента на настъпването на неизпълнението (очаквани кредитни загуби за целия живот (срок) на инструмента).

Ръководството на Групата е разработило политика и комплекс от критерии за анализ, установяване и оценка настъпване на състояние на "значително нарастване на кредитния риск". Основни въпроси от тях са оповестени в Приложение № 45.

В случаите, когато кредитният риск на финансов актив нарасне до ниво, което индикира, че има настъпило събитие на неизпълнение, финансовият актив се счита за обезценен и той се класифицира в Етап (Stage) 3. На този етап се установяват и изчисляват понесените загуби по съответния актив за целия му оставащ живот (срок).

Ръководството на Групата е извършило съответни анализи, на база на които е определило комплекс от критерии за събития на неизпълнение. Един от тях е просрочия на дължими договорни плащания повече от 90 дни, освен ако за определен инструмент не са налице обстоятелства, които правят оборимо това твърдение. Наред с него, се наблюдават и други събития, възоснова на вътрешна и външна информация, които са индикатор, че длъжникът не е в състояние да заплати (възстанови) всички все още дължими от него суми по договор, вкл. като се вземат предвид и всички кредитни улеснения предоставени от Групата. Основни въпроси от политиката и комплекса от критерии са оповестени в Приложение № 45.

Групата коригира очакваните кредитни загуби, определени на база исторически данни, с прогнозни макроикономически показатели, за които е установено, че има корелация и се очаква да окажат влияние върху размера на очакваните кредитни загуби в бъдеще.

За изчисляване на очакваните кредитни загуби на търговските вземания и активите по договори с клиенти Групата е избрала и прилага опростен подход на база матрица за изчисление на очаквани кредитни загуби и не проследява последващите промени в кредитния им риск. При този подход тя признава коректив (провизия за обезценка) въз основа на очакваната кредитна загуба за целия срок на вземанията към всяка отчетна дата. Групата е разработила и прилага матрица за провизиране, която се базира на историческия опит по отношение на кредитните загуби, коригирани с прогнозни фактори, специфични за длъжниците и за икономическата среда и за които е установена корелационна връзка с процента на кредитните загуби. (Приложение № 45)

Отписване

Обезценените финансови активи се отписват, когато не съществува разумно очакване за събиране на паричните потоци по договора.

Финансови пасиви

Първоначално признаване, класификация и оценяване

Финансовите пасиви на Групата включват търговски и други задължения, заеми и други привлечени средства, включително и банкови овърдрафти.

Първоначално всички финансови пасиви се признават по справедлива стойност, а в случая на заеми и привлечени средства и търговски и други задължения, нетно от пряко свързаните разходи по сделката.

Финансовите пасиви на Групата включват търговски и други задължения, заеми и други привлечени средства, включително и банкови овърдрафти, деривативни финансови инструменти.

Последващо оценяване

Последващото оценяване на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация представена по-долу.

Класификационни групи

Получени заеми и други привлечени средства

След първоначалното им признаване, Групата оценява лихвоносните заеми и привлечени средства по амортизирана стойност, чрез метода на ефективния лихвен процент. Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато съответният финансов пасив се отписва, както и чрез амортизацията на база ефективен лихвен процент.

Амортизираната стойност се изчислява като се вземат под внимание каквито и да било дисконти или премии при придобиването, както и такси или разходи, които представляват неразделна част от ефективния лихвен процент. Амортизацията се включва като "финансов разход" в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).

Отписване

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението бъде погасено, или прекратено, или изтече. Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател при по същество различни условия, или условията на съществуващ пасив бъдат съществено променени, тази размяна или модификация се третира като отписване на първоначалния пасив и признаване на нов. Разликата в съответните балансови суми се признава в отчета за всеобхватния доход ( в печалбата или загубата за годината).

Компенсиране на финансови инструменти

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото състояние се отразява нетната сума, ако съществува приложимо законно право за компенсиране на признатите суми и ако е налице намерение за уреждане на нетна основа, или за едновременно реализиране на активите и уреждане на пасивите.

Това изискване произтича от идеята на реалната стопанска същност на отношенията на дружествата от Групата с даден контрагент, че при едновременното съществуване на тези две изисквания очакваният фактически бъдещ паричен поток и ползи от тези разчети за дружествата от Групата е нетният поток, т.е. нетната сума отразява реалното право или задължение на Групата от тези финансови инструменти — при всички обстоятелства да получи или плати единствено и само нетната сума. Ако не са налице едновременно и двете условия се приема, че правата и задълженията на Групата по повод тези насрещни разчети (финансови инструменти) не се изчерпват при всички ситуации само и единствено с получаването или плащането на нетната сума.

Политиката за нетирането е свързана и с оценката, представянето и управлението на реалния кредитен и ликвиден риск, свързан с тези насрещни разчети.

Критериите, които се прилагат за установяване на "наличие на текущо и правно приложимо право за нетиране" са:

 • да не зависи от бъдещо събитие, т.е да не е приложимо само при настъпване на някакво бъдещо събитие;
 • да бъде възможно за упражняване и защитимо с правни способи в хода на (кумулативно):
  • обичайната дейност,
  • в случай на неизпълнение/просрочие, и
  • в случай на неплатежоспособност или несъстоятелност.

Приложимостта на критериите се оценява спрямо изискванията на българското законодателство и установените договорености между страните. Условието за "наличие на текущо и правно приложимо право за нетиране" винаги и задължително се оценява заедно с второ условие — за "задължително намерение за уреждане на тези разчети на нетна база".

Договори за финансова гаранция

Договорът за финансова гаранция представлява договор, който изисква от издателя да направи определени плащания, за да възстанови на притежателя загубата, която е претърпял, тъй като даден длъжник не е направил плащане, когато е било дължимо, в съответствие с първоначалните или променени условия на дългов инструмент.

Договорите за финансова гаранция първоначално се признават като финансово задължение по справедлива стойност, която се определя на базата на настоящата стойност на разликата в паричните потоци между договорените плащания, изисквани съгласно дълговия инструмент, и плащанията, които биха се изисквали без гаранцията, или прогнозната сума, която би била платима на трета страна за поемане на задълженията. към момента на издаване на гаранцията.

Последващата оценка на задълженията по финансови гаранции се извършва по по-високата от следните стойности:

 • сумата, определена в съответствие с модела на очаквани кредитни загуби, и
 • първоначално признатата сума минус, когато е приложимо, кумулативната стойност на прихода, признат съгласно принципите на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти.

Провизията за очакваната кредитна загуба по договори за финансови гаранции се включва в консолидирания отчет за финансово състояние към "други текущи задължения".

Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата на българските дружества от Групата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство — Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка в България за 2021 г. е 10 % (2020 г.: 10%).

Дъщерните и съвместните дружества в чужбина се облагат съгласно изискванията на съответните данъчни законодателства по държави при следните данъчни ставки:

Държава Данъчна ставка
2021 г. 2020 г.
Украйна 18% 18%
Сърбия 15% 15%
Латвия 0-25% 0-25%
Беларус 18% 18%
Литва 15% 15%
Полша 19% 19%
Казахстан 20% 20%
Молдова 12% 12%

Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия метод за определяне на задължението относно всички временни разлики на всяко консолидирано дружество към датата на консолидирания финансов отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви, вкл. за породените от консолидационните корекции.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на баланса и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени като други компоненти на всеобхватния доход или капиталова позиция в консолидирания отчет за финансовото състояние, също се отчитат директно към съответния компонент на всеобхватния доход или балансовата капиталова позиция.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода и типа операции, през които активите се очаква да се реализират, а пасивите — да се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или с голяма степен на сигурност се очаква да са в сила, и по данъчни ставки на държавата, в чиято юрисдикция се очаква да се реализира съответният отсрочен актив или пасив.

Отсрочени данъчни активи на едно дружество от Групата се представят нетно срещу отсрочени данъчни пасиви на това дружество, когато то се явява за тях данъчният платец в съответната юрисдикция, и то тогава и само тогава, когато дружеството има законно право да извършва или получава нетни плащания на текущи данъчни задължения или вземания по данък върху дохода.

Правителствени финансирания

Правителственото финансиране представлява различни форми на предоставяне на безвъзмездни средства от държавата (местни и централни органи и институции) и/или междуправителствени споразумения и организации.

Правителствените финансирания (общински, държавни и международни институции, вкл. по реда на използване на Европейските фондове и програми) се признават първоначално като отсрочен доход (финансиране), когато е налице разумна сигурност, че то ще бъде получено от Групата, и че последната е спазила и спазва условията и изискванията по дарението.

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се признава в текущите печалби и загуби на систематична база за същия период, през който са признати и разходите.

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на инвестиционни разходи за придобиване на актив, се признава в текущите печалби и загуби на систематична база за целия период на полезен живот на актива, обичайно пропорционално на размера на признатата в разходите амортизация.

Нетна печалба или загуба на акция

Основната нетна печалба или загуба на акция се изчислява като се раздели нетна печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между акционерите на дружеството-майка, притежатели на обикновени акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор.

Този фактор изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода.

При капитализация, бонус емисия или разделяне, броят на обикновените акции, които са в обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази пропорционалната промяна в броя на обикновените акции в обръщение така, сякаш събитието се е случило в началото на представения най-ранен период.

Нетна печалба или загуба на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени потенциални акции с намалена стойност в Групата.

Сегментно отчитане

Групата идентифицира своите отчетни сегменти и оповестява информация по сегменти в съответствие с организационната и отчетна структура, използвана от ръководството на дружеството-майка за текущо общо наблюдение и управление на групата и нейните компоненти. Оперативните сегменти са компоненти на бизнеса, които се оценяват редовно от ключовите членове на ръководството, вземащи оперативни решения — като се използва финансова и оперативна информация, изготвена конкретно за сегмента, за целите на текущото наблюдение и оценяване на резултатите от дейността (изпълнението) и разпределението на ресурсите на Групата.

Оперативните сегменти на Групата текущо се наблюдават и направляват поотделно, като всеки оперативен сегмент представлява отделна бизнес област, която е носител на различни бизнес ползи и рискове. Оперативните сегментите, по които ръководството на Групата наблюдава, измерва и контролира рисковете и възвръщаемостта за нея са обособени според основните бизнес дейности, извършвани с фармацевтичните продукти, а именно: производство и търговия.

Информация по оперативни сегменти

Групата използва един измерител — брутен марж (печалба) при оценяването на резултатите в оперативните сегменти и за разпределянето на ресурси между тях. Той (тя) се определя като разлика между сегментните приходи и сегментните разходи, пряко съотносими към съответния сегмент.

Сегментните активи, пасиви, респективно приходи, разходи и резултати включват тези, които са и могат да бъдат директно относими към съответния сегмент, както и такива, които могат да бъдат разпределени на разумна база, вкл. междусегментни. Обичайно това са: а) за приходите — продажби на продукция и стоки; б) за разходите — за основни суровини и материали, за амортизации и за възнагражденията на производствения персонал, балансова стойност на продадените стоки; в) за активите — имоти, машини и съоръжения, материални запаси, вземания от свързани предприятия, търговски вземания и парични средства и парични еквиваленти; г) за пасивите — текущи задължения към персонала и за социалното осигуряване, задължения към свързани предприятия, търговски задължения и банкови заеми за директно финансиране (дългосрочни и краткосрочни).

Капиталовите разходи (инвестиции) по бизнес сегменти са отграничими разходи, извършени през периода за придобиване или изграждане на секторни нетекущи активи, които се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

Групата управлява инвестициите в ценни книжа, определени търговски разчети и предоставените финансови ресурси, както и данъците на групово ниво и отделно дружество, но те не се разпределят на сегментно ниво.

Резултатите от дейности, които се считат за случайни спрямо основните типове операции (дейности) на Групата, както и неразпределяемите приходи, разходи, пасиви и активи, се отчитат отделно в позиция "общи на ниво Група". Тези суми по принцип включват: други доходи от дейността освен ако не произтичат от дейността на конкретен сегмент, административни разходи, лихвени приходи и разходи, реализирани и нереализирани печалби и загуби от сделки с валута и инвестиции, инвестиции в други дружества, други вземания, разчети по данъци, производствено и административно оборудване с общо предназначение.

Междусегментните трансфери: приходите на сегментите, разходите на сегментите и резултатите на сегментите включват вътрешни трансфери между бизнес сегменти. Тези трансфери са отчетени по конкурентни пазарни цени, начислявани на несвързани клиенти за сходни стоки, и са елиминирани на ниво консолидиран финансов отчет.

Инвестициите в съвместни и асоциирани дружества, отчитани по метода на собствения капитал, са изключени от активите по сегменти и приходите по сегменти. Те са представени като част от неразпределяемите активи, а доходът от тях е представен в статията " печалби/(загуби) от съвместни и асоциирани дружества, нетно".

Прилаганата счетоводна политика за отчитането по сегменти, се основава на тази, използвана от Групата за изготвяне на публичните й отчети по закон.

Допълнително, Групата оповестява информация относно важни клиенти, когато стойността на реализираните приходи от всеки клиент превишава 10 % от общата сума на консолидираните приходи от дейността на Групата.

Оценяване по справедлива стойност

Някои от активите и пасивите на Групата се оценяват и представят и/или само оповестяват по справедлива стойност за целите на финансовото отчитане. Такива са:

 1. на повтаряща се (ежегодна) база — други дългосрочни капиталови инвестиции, инвестиционните имоти, предоставени и получени банкови заеми и заеми на/от трети лица, определени търговски и други вземания и задължения, вземания и задължения по финансов лизинг; и други
 2. на неповтаряща се (периодична) база — нефинансови активи като имоти, машини и оборудване.

Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажбата на даден актив или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между независими пазарни участници на датата на оценяването. Справедливата стойност е изходяща цена и се базира на предположението, че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този актив или пасив, или в случай на липса на основен пазар — на най-изгодния пазар за актива или пасива. Както определеният като основен, така и най-изгодният пазар са такива пазари, до които дружествата от Групата задължително имат достъп.

Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и преценките, които биха направили потенциалните пазарни участници когато те биха определяли цената на съответния актив или пасив, като се допуска, че те биха действали за постигане на най-добра стопанска изгода от него за тях.

При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи винаги изходната точка е предположението какво би било за пазарните участници най-доброто и най-ефективно възможно използване на дадения актив.

Групата прилага различни оценъчни техники, които биха били подходящи спрямо спецификата на съответните условия, и за които разполага с достатъчна база от входящи данни, като се стреми да използва в максимална степен наличната публично наблюдаема информация и респ. — да минимизира използването на ненаблюдаема информация. Тя използва и трите допустими подхода, пазарния, приходния и разходния подход, като най-често прилаганите оценъчни техники са директни и/или коригирани котирани пазарни цени, пазарни аналози и дисконтирани парични потоци, вкл. на база капитализиран доход от наем.

Справедливата стойност на всички активи и пасиви, които се оценяват и/или оповестяват в консолидирания финансов отчет по справедлива стойност, се категоризира в рамките на следната йерархия на справедливите стойности, а именно:

 • Ниво 1 — Котирани (некоригирани) пазарни цени на активен пазар за идентични активи или пасиви;
 • Ниво 2 — Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които са различни от директно котирани цени, но са пряко или косвено достъпни за наблюдение, вкл. когато котираните цени са обект на определени корекции; и
 • Ниво 3 — Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които в значителната си част са ненаблюдаеми.

За тези активи и пасиви, които се оценяват по справедлива стойност в консолидирания финансов отчет на повтаряема база, Групата прави преценка към датата на всеки консолидиран отчет дали е необходим трансфер в нивата на йерархия на справедливата стойност на даден актив или пасив в зависимост от разполагаемите и използваните към тази дата входящи данни.

Централизирано, в дружеството-майка са разработени вътрешни правила и процедури по измерването на справедливата стойност на различните видове активи и пасиви. За целта е определено специално лице по оценките на подчинение на финансовия директор на Групата, което организира осъществяването на целия оценъчен процес, вкл. координира и наблюдава работата на външните оценители.

Групата използва експертизата на външни лицензирани оценители за определяне на справедливите стойности на следните активи и пасиви: други дългосрочни капиталови инвестиции Ниво 2 и Ниво 3, инвестиционни имоти- Ниво 2, имоти, машини и оборудване- Ниво 2 и Ниво 3. Изборът на такива оценители се прави на годишна база, като се използват следните критерии: прилагани професионални стандарти, професионален опит и познания; репутация и пазарен статус. Периодично се преценява необходимостта от ротация на външните оценители — на всеки три-пет години. Приложение о на оценъчните подходи и техники, както и използваните входящи данни за всеки случай на измерване на справедлива стойност, са обект на задължително обсъждане и координиране между външните експерти-оценители и специално определеното лице по оценките, както и приемането на издаваните оценителски доклади — особено по отношение на съществените предположения и крайните заключения и предложения за размера на справедливата стойност. Финалните оценки на справедливата стойност подлежат на одобрение от финансовия директор и/или главен счетоводител, изпълнителния директор и Съвета на директорите на съответното дружество и финансовия директор на Групата.

На датата на всеки финансов отчет съобразно груповата счетоводна политика специално определеното лице по оценките прави общ анализ на предварително събрана информация за движението в стойностите на активите и пасивите на дружествата от Групата, които подлежат на оценка или оповестяване по справедлива стойност, за типа налични данни и възможните фактори за наблюдаваните промени, и предлага за одобрение пред финансовия директор подхода за измерване на справедливите стойности на съответните активи и пасиви към тази дата. При необходимост това се консултира изрично с използваните външни оценители.

Резултатите от оценъчния процес на измерване на справедливата стойност се представят на одитния комитет и на независимите одитори на съответните дружества, както и на финансовия директор и независимите одитори на Групата.

За целите на оповестяванията на справедливата стойност, Групата е определила съответните си активи и пасиви на база тяхната същност, основни характеристики и рискове, както и на йерархичното ниво на справедливата стойност.

Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на Групата. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.

Приходи от договори с клиенти

При признаване на приходите и изготвяне на консолидираните финансови отчети ръководството прави различни преценки, приблизителни оценки и предположения, които оказват влияние върху отчетените приходи, разходи, активи и пасиви по договори и съответстващите им оповестявания.

В резултат на несигурността по отношение на тези предположения и приблизителни оценки, е възможно да възникнат съществени корекции в балансовата стойност на засегнатите активи и пасиви в бъдеще, и респ. отчетените разходи и приходи.

Ключовите преценки и предположения, които оказват съществено влияние върху размера и срока за признаване на приходите от договори с клиенти са свързани с определянето на момента във времето, когато контролът върху обещаните в договора с клиента продукция, стоки и/или услуги се прехвърля на клиента и оценката на променливото възнаграждение за върнати стоки и рабати за обем (Приложение № 2.6.1.)

Оценка на справедливата стойност на капиталови инвестиции

Когато справедливата стойност на капиталовите инвестиции, отчетени в отчета за финансовото състояние, не може да бъде получена на база котирани цени на активни пазари, тяхната справедлива стойност се определя чрез използване на други оценъчни модели и техники, включително модела на дисконтираните парични потоци. Използваната входяща информация в тези модели се събира от наблюдавани пазари, където това е възможно, но когато това не може да бъде направено, за определянето на справедливите стойности предполага приложение о на определена степен на преценка. Такава преценка включва разглеждането, анализа и оценката за входящите данни като например, за ликвиден риск, кредитен риск и волатилност. Промените в предположенията за тези фактори могат да повлияят върху размера на отчетената справедлива стойност на финансовите инструменти.

Изчисление на очаквани кредитни загуби за предоставени заеми и гаранции, търговски вземания, вкл. от свързани лица и парични средства и парични еквиваленти

Измерването на очакваната кредитна загуба за финансови активи, отчитани по амортизирана стойност (предоставени заеми, вземания и активи по договори с клиенти, парични средства и парични еквиваленти), както и за предоставени финансови гаранции е област, която изисква използването на комплексни модели и съществени предположения за бъдещи икономически условия и кредитно поведение на клиенти и длъжници (например вероятността контрагентите да не изпълнят задълженията си и произтичащите от тях загуби).

За прилагането на тези изисквания ръководството на Групата прави редица съществени преценки, като:

 1. определяне на критерии за идентифициране и оценка на значително увеличение на кредитния риск; 
 2. избор на подходящи модели и предположения за измерване на очакваните кредитни загуби;
 3. формиране на групи от сходни финансови активи (портфейли) за целите на измерването на очакваните кредитни загуби;
 4. установяване и оценка за зависимостта между историческите проценти на просрочие и поведението на определени макропоказатели, за да се отразят ефектите от прогнозите за тези макропоказатели в бъдеще при изчисленията на очакваните кредитни загуби. (Приложение № 45).

За търговските вземания, вкл. от свързани лица

Групата използва матрици за провизии за изчислението на очакваните кредитни загуби от търговските вземания и активите по договор. Процентите на провизиите се базират на дните просрочие за групи от различни клиентски сегменти (портфейли), които имат сходни модели на загуба (тип клиент като сектор).

Всяка матрица за провизии първоначално се основава на детайлни исторически наблюдения за проценти на несъбираемост на вземанията на дружествата от Групата и движението на вземанията по групи просрочия. Обичайно се използват исторически данни поне за три години спрямо датата на финансовия отчет. Допълнително матрицата се калибрира така, че да коригира исторически установените зависимости за кредитните загуби с прогнозната информация, използвайки и вероятностни сценарии. Ако се очаква дадени прогнозни икономически условия, измерени чрез определени макропоказатели да се влошат или подобрят през следващата година, което може да доведе до установено корелационно увеличение на просрочията в дадения сектор (тип клиент), историческите проценти на неизпълнение се коригират. Към всяка отчетна дата наблюдаваните исторически проценти на неизпълнение се актуализират и се отчитат ефектите от промените в прогнозните оценки.

Оценката на съотношението между наблюдаваните исторически проценти на неизпълнение, прогнозните икономически условия и очакваните кредитни загуби е съществена счетоводна оценка. Стойността на очакваните кредитни загуби е чувствителна към промени в обстоятелствата и прогнозните условия. Историческите кредитни загуби на Групата и прогнозните икономически условия могат да се отклоняват спрямо действителната несъбираемост в бъдеще.

За предоставените заеми и гаранции

Групата е възприела общия подход за изчисляване на обезценката от очакваните бъдещи кредитни загуби на предоставените заеми, съгласно МСФО 9. За целта Групата прилага избран от нея модел. Неговото приложение минава през няколко стъпки. Първо се определя кредитен рейтинг на длъжника посредством методологии на водещи рейтингови агенции за съответните сектори в икономиката и съотношения, количествени и качествени параметри на показатели за даденото дружество. Като втора стъпка, чрез статистически модели, включващи исторически данни за вероятности за неизпълнение (PD), преходи между различни рейтинги, макроикономически данни и прогнози, се пресмятат релевантните маргинални PD по години за всеки рейтинг.

На трето място, на база на този анализ и определения рейтинг, както и на комплекс от показатели за характеристики на инструмента към датата на всеки финансов отчет, се определят: етапът на инструмента (Етап 1, Етап 2 или Етап 3), нужните PD за срока на инструмента, както и загубата при неизпълнение (LGD). Основната формула за изчисление на очакваните кредитни загуби е: ЕCL=EADxPDxLGD, където:

 • ECL e показателя за очаквани кредитни загуби
 • ЕAD е показателя на сума на експозицията при неизпълнение
 • PD e показателя за вероятност за неизпълнение
 • LGD e показателя за загубата при неизпълнение.

При определянето на загубата се вземат предвид всички гаранции и/или обезпечения и/или застраховки. По този начин, като последна стъпка, използвайки всички тези параметри, и след дисконтиране, се достига до калкулация на оценката на очакваната кредитна загуба за съответния период на съответния финансов актив.

В Етап 1 се включват предоставени заеми, които са класифицирани като "редовни" съгласно вътрешно разработена рискова класификационна схема. Това са заеми, предоставени на длъжници с нисък риск от неизпълнение, редовно обслужване, без значителни влошавания в ключови показатели (финансови и нефинансови), и не са налице дължими суми, които са в просрочие. Очакваната загуба от обезценка за тези заеми се изчислява на база на PD (вероятност за неизпълнение) за следващите 12 месеца и очакването на Групата за размера на загуба при експозиция в неизпълнение в следващите 12 месеца.

В Етап 2 се включват предоставени заеми, които са класифицирани като "предоговаряни ". Това са заеми, при които е налице установено (на база комплекс от показатели) съществено влошаване на кредитния риск, свързан с длъжника, спрямо първоначалното признаване на експозицията. Очакваната загуба от обезценка за тези заеми се изчислява на база вероятност за неизпълнение за целия живот на предоставения заем, който се счита за кредитно-необезценен и очакването на Групата за размера на загуба при експозиция в неизпълнение за целият й жизнен цикъл.

В Етап 3 попадат предоставени заеми, които са класифицирани като "трудносъбираеми". Това са заеми, при които са налице доказателства, че вземането е вече кредитно-обезценено, т.е. настъпило е кредитно събитие (съгласно приетата политика за състав на събития за неизпълнение). За целта се извършва анализ на система от показатели, използвани като индикатори за настъпили кредитни загуби. Загубата от обезценка за тези заеми се изчислява на база вероятностно-претеглени сценарии за очакването на Групата за размера на загуба при кредитно-обезценена експозиция в неизпълнение за целия й жизнен цикъл.

Предостаен заем е с кредитна обезценка, когато са настъпили едно или повече събития, оказващи неблагоприятно въздействие върху очакваните бъдещи парични потоци от този заем, респективно финансов актив.

Същият модел Групата използва за определяне на очакваните кредитни загуби при предоставените гаранции и определени индивидуални вземания

Парични средства

За изчислението на очакваните кредитни загуби по паричните средства и еквиваленти в банки, Групата прилага общия "триетапен" подход за обезценка, определен от МСФО 9. За целта се прилага модел, базиран на публикуваните рейтинги на банките, определени от международно признати рейтингови фирми като Moody’s, Fitch, S&P, BCRA и Bloomberg. На тази база, от една страна, се определят показателите за PD (вероятности за неизпълнение), като се използат публичните данни на РD рефериращи към рейтинга на съответната банка, а от друга, чрез промяната на рейтинга на съответната банка от период в период, Групата оценява наличието на завишен кредитен риск. Загубите при неизпълнение се оценяват по горепосочената формула. При определянето на LGD се взема предвид наличието на гарантирани и/или обезпечени суми по съответните банкови сметки.

Признаване на данъчни активи

При признаването на отсрочените данъчни активи от ръководството на Групата е оценявана вероятността отделните намаляеми временни разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на всяко от дружествата от Групата да генерират в перспектива достатъчно данъчни печалби за тяхното компенсиране срещу тези печалби. За дъщерни дружества, които продължават да отчитат загуби през последните години, ръководството на Групата е преценило към датата на издаване на консолидирания отчет значителните несигурности, които съществуват относно дали и доколко в рамките на крайния период, определен със съответните местни данъчни законодателства за пренасяне на данъчни загуби, тези дружества ще могат да генерират достатъчна облагаема печалба.

Материални запаси

Нормален капацитет

Нормалният производствен капацитет на всяко от производствените дружества е определен на база преценките на съответното ръководството (след направени анализи) за оптимално натоварване на техните производствени мощности и възвръщаемост на инвестициите в тях, при продуктова структура на производството, приета за обичайна.

Обезценка

В края на всяка финансова година дружествата от Групата извършват преглед на състоянието, срока на годност и използваемостта на наличните материалните запаси. При установяване на запаси, които съдържат потенциална вероятност да не бъдат реализирани по съществуващата им балансова стойност в следващите отчетни периоди, дружествата от Групата обезценяват материалните запаси до нетна реализируема стойност.

Преоценка на имоти, машини и оборудване

Към 31.12.2021 г. е извършен цялостен преглед за настъпилите ценови промени в справедливата стойност на дълготрайните материални активи на дружествата в Групата, както и на тяхното физическо и техническо състояние, начина на експлоатация и остатъчен полезен живот. Съответно, направена е преоценка, тъй като към тази дата завършва приетият по политика петгодишен период за тяхната преоценка. Прегледът и преоценката са изпълнени с професионалното съдействие на независими лицензирани оценители.

Ръководството е направило подробен анализ на докладите на лицензираните оценители, вкл. тестовете за чувствителност. В резултат на това е отчетена преоценка и е признат нов преоценъчен резерв в размер на 9,466 х.лв., нетно от обезценка (Приложение № 16) и е отчетен текущ разход за обезценка в размер на 9,779 х.лв. (Приложение № 10). Допълнително, е отчетен текущ разход за обезценка в размер на 697 х.лв. на Имоти, машини и оборудване в процес на придобиване.

Групата е приела да не преоценява следните групи активи: а) напълно амортизирани активи, придобити до 31.12.2006 г., доколкото при тях евентуалните допълнителни разходи за амортизация вече се компенсират от повишените разходи за поддръжка; б) активи, придобити през 2021 г. — доколкото цената на придобиване за тези активи е близка до справедливата им стойност; в) активите с право на ползване, които по силата на сключени договори срещу възнаграждение се придобива правото на контрол над използването на активи за определен период от време, който към 31.12.2021 г. е между 2 г. и 4 г.; и г) активи от всички групи (с изключение на имоти), при които анализите на ефектите от оценката показват, че те не са резултат на настъпили ценови и пазарни промени през периода в стойностите на тези активи, а произтичат от различията в допусканията за полезния живот. Резултатите от оценъчния процес на измерване на справедливата стойност се представят на одитния комитет и на независимите одитори на Групата.

Актюерски изчисления

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране са използвани всяка година изчисления на сертифицирани актюери, базирани на предположения за смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор.

Паричен пул

През 2021 г. в група Софарма Трейдинг е въведена кеш- пулинг схема с цел по-ефективно управление в краткосрочен план на паричните потоци в групата, чрез събирането на балансите по банкови сметки на дъщерните дружества в страната в една банкова сметка. Балансите на участниците се прехвърлят на ежедневна база към една основна банкова сметка, управлявана от лидера на кеш-пула-дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД.

Провизии за съдебни дела

По откритите заведени съдебни дела срещу дружествата от Групата, ръководствата на съответните дружества са преценили, съвместно с адвокатите им, че на настоящия етап вероятността и рисковете за негативен изход от тях е все още под 50 %, поради което не са признати провизии за задължения по дела в консолидирания годишен отчет за финансовото състояние към 31 декември 2021 г. (31.12.2020 г.: няма).

3. Приходи от договори с клиенти

Приходите от договори с клиенти на Групата включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Приходи от продажба на стоки 1,328,372 1,168,870
Приходи от продажба на готова продукция 274,938 269,956
Общо 1,603,310 1,438,826

Салдата по договори с клиенти са както следва:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Вземания по договори с клиенти — трети лица, нетно от обезценка (Приложение № 24) 199,988 235,529
Вземания по договори с клиенти — свързани лица, нетно от обезценка (Приложение № 25) 660 624
Пасиви по договори с клиенти — трети лица (Приложение № 42) 978 154

Пасивите по договори с клиенти към 31.12.2021 г. включват получени авансови плащания за доставка на медицинско оборудване 969 х.лв. (31.12.2020 г.: 152 х. лв.) и за доставка на лекарствени и медицински продукти 9 х.лв. (31.12.2020 г.: 2 х. лв.).

Изменението на пасивите по договори с клиенти за периода 01.01.2021 −31.12.2021 г. е както следва:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Салдо на 1 януари (Приложение № 42) 154 1,495
Отчетени приходи, които са били признати като пасив по договор, в т.ч.: (154) (1,495)
— Получени авансови плащания (154) (1,495)
Получени плащания от клиенти (без тези признати като приходи през периода) 978 154
Салдо на 31 декември 978 154

Задълженията за възстановяване към 31.12.2021 г. в размер на 2,631 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,872 х.лв) включват задължения за ретроспективни търговски отстъпки за обем, дължими по договори с клиенти, които са или ще бъдат възстановени в следващия отчетен период (Приложение № 42).

4. Други доходи и загуби от дейността

Другите доходи и загуби от дейността, нетно включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Предоставени услуги 6,474 5,845
Правителствени финансирания 1,482 1,298
Наеми 1,260 1,014
Отписани задължения и освободени провизии за задължения 751 2,640
Печалби / (загуби) от курсови разлики по търговски вземания и задължения и текущи разплащателни сметки 538 (1,650)
Печалба от продажба на дълготрайни активи 406 729
Услуги по социална дейност и мероприятия 214 219
Лихви по разплащателни сметки 213 181
Печалба от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти (Приложение № 18) 134 387
Печалба от продажба на материали 84 167
Присъдени суми по съдебни дела 73 166
Други доходи 2,201 1,681
Общо 13,830 12,677
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Реклама и маркетинг 2,235 2,141
Услуги по изработка 1,442 645
Такси НЗОК 1,052 463
Преддистрибуция 870 1,259
Услуги по лабораторни анализи 360 368
Гама облъчване 228 177
Вторична опаковка 142 147
Транспортни услуги 53 257
Други 92 388
Общо 6,474 5,845
5. Разходи 3а материали
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Основни материали 53,096 61,207
Електроенергия 9,281 8,179
Резервни части, лабораторни и технически материали 5,455 6,382
Топлоенергия 4,052 2,900
Горива и смазочни материали 3,040 2,597
Рекламни материали 1,863 1,089
Охрана на труда 1,278 1,179
Обезценка на материали 996 1,288
Канцеларски материали 948 1,214
Вода 700 749
ММП 686 77
Спомагателни материали 616 1,245
Други 1,111 1,218
Общо 83,122 89,324

Разходите за основни материали включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Субстанции 23,263 24,795
Опаковъчни материали 11,883 15,323
Течни и твърди химикали 8,583 9,998
Санитаро-хигиенни и превързочни материали 2,398 2,638
Ампули 2,194 2,268
Билки 2,073 2,235
Фолио 1,817 1,501
Полипропилен, полиетилен, полистирол 435 1,942
Други 450 507
Общо 53,096 61,207
6. Разходи 3а външни услуги

Разходите за външни услуги включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Реклама 27,410 27,407
Консултантски услуги 10,607 11,603
Изработка 5,044 6,849
Спедиторски и транспортни услуги 4,324 4,803
Абонаментни такси 4,256 3,213
Поддръжка на сгради и оборудване 3,164 3,962
Наеми и свързани режийни разходи 2,680 1,600
Банкови и регулаторни такси 2,592 2,768
Съобщения и комуникации 2,078 1,908
Охрана 2,022 2,171
Местни данъци и такси 2,014 2,259
Застраховки 1,433 1,517
Комисионни възнаграждения 1,388 2,059
Други 6,915 8,750
Общо 75,927 80,869

Начислените разходи за годината за задължителен одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет са в размер на 627 х. лв. (2020 г.: 576 х. лв.)

През годината одиторите на отчета на дружеството-майка по закон са предоставили и услуги свързани с ангажименти за договорени процедури за проверка на историческа финансова информация включена в проспект за публично предлагане на варанти на дружеството майка и на дъщерно дружество. Начисленото възнаграждение по този договор е 14 х. лв (2020 г.: няма.).

7. Разходи за персонала
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Текущи възнаграждения 119,856 106,178
Вноски по социалното осигуряване 21,686 19,897
Социални придобивки и плащания 4,192 3,638
Начислени суми за неползвани отпуски 1,764 1,359
Тантиеми 1,308 1,223
Начислени разходи за дългосрочни доходи на персонала при пенсиониране (Приложение № 32) 946 954
Начислени суми за осигуровки върху отпуски 309 298
Общо 150,061 133,547
8. Други разходи за дейността
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Отписани вземания 3,007 159
Брак и липса на стоки 2,466 1,255
Представителни мероприятия 2,266 2,207
Обезценка на стоки, продукция и незавършено производство 2,037 3,118
Нетно изменение на коректива за обезценка за кредитни загуби на взeмания, вкл. от свързани лица (Приложение № 9) 1,891 1,438
Непризнат данъчен кредит 800 882
Командировки 711 651
Брак на готова продукция и незавършено производство 599 66
Глоби и неустойки към доставчици 450 85
Брак на дълготрайни активи 420 3,483
Дарения 365 962
Обучение 247 215
Други 836 1,246
Общо 16,095 15,767
9. Обезценка на активи
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Начислена обезценка за кредитни загуби на вземания, вкл.от свързани лица 5,238 5,135
Възстановена обезценка за кредитни загуби на вземания, вкл.от свързани лица (3,347) (3,697)
Нетно изменение на коректива за обезценка за кредитни загуби на взeмания, вкл. от свързани лица (Приложение № 8 ) 1,891 1,438
Обезценка на стоки, продукция и незавършено производство (Приложение № 8) 2,037 3,118
Обезценка на материали (Приложение № 5) 996 1,288
Общо 4,924 5,844
10. Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Обезценка на имоти, машини и оборудване (Приложение № 16) 10,476 1,072
Обезценка на репутация (Приложение № 17) —  3,495
Обезценка на дълготрайни нематериални активи (Приложение № 17) —  1,426
Общо 10,476 5,993
11. Финансови приходи

Финансовите приходи включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Приходи от лихви по предоставени заеми 2,248 2,641
Приходи от лихви по просрочени търговски вземания 1,916 1,594
Нетна печалба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг 1,489 — 
Приходи от дялово участие (дивиденти) 271 510
Нетна печалба от курсови разлики по вземания по сделки с ценни книжа 266 — 
Лихви по вземания по специални договори 190 77
Нетна печалба от операции с инвестиции в ценни книжа 152 93
Нетно изменение на коректива за обезценка за кредитни загуби на вземания по предоставени търговски заеми 46 132
Приходи от лихви по банкови депозити 35 22
Приходи по предоставени поръчителства и гаранции 19 — 
Възстановена обезценка за кредитни загуби на парични средства —  12
Общо 6,632 5,081
12. Финансови разходи

Финансовите разходи включват:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Разходи за лихви по получени заеми 7,944 10,061
Разходи за лихви по лизинг 1,751 1,648
Банкови такси по заеми и гаранции 960 813
Разходи за лихви по факторинг 714 582
Разходи за други лихви 382 118
Провизия по финансови гаранции 45 88
Обезценка за кредитни загуби по такси за поръчителства 1 — 
Нетна загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг —  5,469
Нетна загуба от курсови разлики по вземания по сделки с ценни книжа —  294
Дерегистриран капитал на дружество в обхвата на дългосрочните капиталови инвестиции —  26
Общо 11,797 19,099
13. Печалби и загуби от асоциирани и съвместни дружества
2021
BGN’000
2020
BGN’000
Печалби от асоциирани дружества, нетно 12,088 5,976
Печалби от съвместни дружества, нетно 4 — 
12,092 5,976
14. Разход за данък върху печалбата

Консолидиран отчет за всеобхватния доход (печалба или загуба за годината)

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Данъчна (загуба)/печалба за годината на дружествата от Групата (13,958) 50,789
Преоценъчен резерв, включен като увеличение в ГДД (439) (474)
Данъчна (загуба)/печалба за годината (14,397) 50,315
Текущ разход за данък върху печалбата за годината (Приложение № 2.28) 5,732 7,940
Корекция за данък за минал период 106 (295)
Отсрочени данъци върху печалбата
Възникване и обратно проявление на временни разлики 33 (1,483)
Общо разход за данък върху печалбата, отчетен в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) 5,871 6,162

Равнение на разхода за данък върху печалбата определен спрямо консолидирания счетоводен резултат

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Счетоводна печалба за годината 97,574 31,442
Текущ разход за данък върху печалбата за годината (Приложение № 2.28) (13,425) 916
От непризнати суми по данъчни декларации
Свързани с увеличения 23,553 4,043
Свързани с намаления (7,452) (3,098)
Данъчна загуба от текущата година, върху която не е признат актив по отсрочени данъци 3,391 4,272
Намаления свързани с данъчни загуби, за които не е признат актив по отсрочени данъци в предходни периоди (236) (31)
Признати отсрочени данъци по временни разлики от предходни периоди 40 60
Общо разход за данък върху печалбата, отчетен в консолидирания отчет за всеобхватния доход
(в печалбата или загубата за годината)
5,871 6,162

Данъчните ефекти относно другите компоненти на всеобхватния доход са както следва:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Стойност преди данък Икономия от / (Разход за) данък Стойност нетно от данък Стойност преди данък Икономия от / (Разход за) данък Стойност нетно от данък
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Печалба/(Загуба) от преоценки на имоти, машини и оборудване 10,616 (1,151) 9,465 (41) 4 (37)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции (355) - (355) (637) - (637)
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи (25) 1 (24) (214) - (214)
10,236 (1,150) 9,086 (892) 4 (888)
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (799) - (799) (1,469) - (1,469)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества 3,708 - 3,708 (6,150) - (6,150)
2,909 - 2,909 (7,619) - (7,619)
Друг всеобхватен доход за годината 13,145 (1,150) 11,995 (8,511) 4 (8,507)
15. Друг всеобхватен доход

Другите компоненти на всеобхватния доход включват:

Други компоненти на всеобхватния доход, отнасящи се към Групата Други компоненти на всеобхватния доход, отнасящи се към неконтро-лиращото участие Общо други компоненти на всеобхватния доход
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Преоценка на имоти, машини и оборудване 10,636 (41) (20) —  10,616 (41)
Нетна промяна в справедливата стойност на капиталови инвестиции определени за оценяване по спрaведлива стойност през друг всеобхватен доход (355) (637) —  —  (355) (637)
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи (23) (191) (2) (23) (25) (214)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход (1,151) 4 1 —  (1,150) 4
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (341) (613) (458) (856) (799) (1,469)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества 3,708 (6,150) —  —  3,708 (6,150)
Друг всеобхватен доход за годината 12,474 (7,628) (479) (879) 11,995 (8,507)
16. Имоти, машини и оборудване
Земя и сгради Машини, съоръжения и оборудване Други В процес на придобиване Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 334,672 284,408 265,882 251,994 54,541 51,468 10,209 29,807 665,304 617,677
Придобити 14,601 11,870 2,587 3,118 6,491 7,140 12,896 11,738 36,575 33,866
Активи в новопридобити дъщерни дружества —  31,730 —  798 —  2,231 —  —  —  34,759
Ефект от преоценка 5,568 (30) 3,325 —  763 —  —  —  9,656 (30)
Ефекти от валутни преизчисления 1,626 (2,205) 809 (541) 332 (359) 26 (203) 2,793 (3,308)
Отписани (18,267) (4,953) (6,026) (3,497) (7,602) (6,614) (107) (3,424) (32,002) (18,488)
Отписана отчетна стойност на активи при освобождаване на дъщерни дружества (24,913) —  (9,157) —  (2,612) —  (1,076) —  (37,758) — 
Обезценка (8,330) (1,072) (732) —  —  —  (697) —  (9,759) (1,072)
Трансфер към имоти, машини и съоръжения 2,662 13,024 13,083 14,010 708 675 (16,453) (27,709) —  — 
Трансфер от/към активи, държани за продажба (1,861) 1,900 —  —  (1,350) —  —  —  (3,211) 1,900
Салдо на 31 декември 305,758 334,672 269,771 265,882 51,271 54,541 4,798 10,209 631,598 665,304
Натрупана амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 83,149 66,187 153,283 141,544 33,000 31,321 —  —  269,432 239,052
Начислена амортизация за периода 22,907 18,202 14,571 14,563 6,566 6,395 —  —  44,044 39,160
Ефект от преоценка (126) 11 (783) —  (38) —  —  —  (947) 11
Обезценка (1,283) —  2,000 —  —  —  —  —  717 — 
Ефекти от валутни преизчисления 646 843 457 347 170 161 —  —  1,273 1,351
Отписана амортизация (15,036) (2,532) (5,730) (3,171) (6,763) (4,877) —  —  (27,529) (10,580)
Отписана амортизация на активи при освобождаване на дъщерни дружества (11,017) —  (3,450) —  (1,517) —  —  —  (15,984) — 
Трансфер от/към активи, държани за продажба (521) 438 —  —  (1,280) —  —  —  (1,801) 438
Салдо на 31 декември 78,719 83,149 160,348 153,283 30,138 33,000 —  —  269,205 269,432
Балансова стойност на 31 декември 227,039 251,523 109,423 112,599 21,133 21,541 4,798 10,209 362,393 395,872
Балансова стойност на 1 януари 251,523 218,221 112,599 110,450 21,541 20,147 10,209 29,807 395,872 378,625

Към 31.12.2021 г. в групата на "Земя и сгради" са включени: земи на стойност 60,904 х.лв. (31.12.2020 г.: 60,096 х.лв.) и сгради с балансова стойност 166,135 х.лв. (31.12.2020 г.: 191,427 х.лв.).

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи към 31 декември включват:

 • разходи по изграждане на нови сгради — 909 х.лв. (31.12.2020 г.: 816 х.лв.);
 • реконструкция на сгради — 1,278 х.лв. (31.12.2020 г.: 1,237 х.лв.);
 • доставка на оборудване — 41 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,255 х.лв.);
 • разходи за придобиване на билологични активи — 138 х.лв. (31.12.2020 г.: 318 х.лв.);
 • предоставени аванси — 2,258 х.лв. (31.12.2020 г.: 5,521 х.лв.);
 • други — 174 х.лв. (31.12.2020 г.: 62 х.лв.).

Общият изходящ паричен поток по договори за лизинг през 2021 г. е в размер на 20,477 х.лв. (2020 г.: 16,790 х.лв.).

Към 31.12.2021 г. Групата е предоставила за използване под наем дълготрайни материални активи на трети лица с балансова стойност в размер на 1,294 х.лв. (31.12.2020 г.: 1,780 х. лв.). Към 31.12.2021 г. няма предоставени под наем дълготрайни материални активи на свързани лица (31.12.2020 г.: 15 х.лв.).

Към 31.12.2021 г. Имоти, машини и оборудване включват активи с право на ползване с балансова стойност съответно в групата на Земи и сгради — 48,126 х.лв. (31.12.2020 г.: 59,132 х.лв.), в групата на Други — 6,297 х.лв. (31.12.2020 г.: 7,562 х.лв.). Активите с право на ползване са подробно оповестени в Приложение № 33.

Други данни

Към 31.12.2021 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на Групата във връзка с получени заеми (Приложения № 29 и № 36), както следва:

 • Земи и сгради с балансова стойност съответно 26,644 х.лв. и 72,468 х.лв. (31.12.2020 г.: 23,743 х.лв. и 63,484 х.лв.);
 • Залози на съоръжения с балансова стойност —141 х.лв. (31.12.2020 г.: 151 х.лв.);
 • Залози на оборудване, транспортни средства и инвентар — 35,383 х.лв. (31.12.2020 г.: 56,717 х.лв.);

Периодична преоценка по справедлива стойност

Към 31.12.2021 г. е извършена преоценка на имотите, машините и оборудването със съдействието на независими лицензирани оценители с цел определяне на справедливата стойност на активите, в съответствие с изискванията на МСФО 13 и МСС 16.

Ефектите от извършената преоценка са отчетени както следва:

Земи и сгради Машини, съоръжения и оборудване Други Общо
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Оценка до справедлива стойност към 31 декември, отчетена в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) (Приложение № 10) (7,047) (2,732) —  (9,779)
Оценка до справедлива стойност, отчетена в отчета за всеобхватния доход (в други компоненти на всеобхватния доход)(Приложение № 15) 5,694 4,108 801 10,603
Общо (1,353 1,376 801 824
 1. Йерархия на справедливите стойности

  Оценките по справедлива стойност на земите в регулация, при които срокът за съществяване на сделката е до 12 месеца, са преценени като входящи данни, използвани при техниката за оценяване на Ниво 2.

  Оценките по справедлива стойност на останалите имоти, машини, съоръжения и оборудване са категоризирани йерархично като справедливи стойности на Ниво 3.

  Направената преоценка на имотите, машините и оборудването е на неповтаряема (периодична, на пет години) база и се дължи на прилагането на модела на преоценената стойност по МСС 16.

  Таблицата по-долу представя информация за справедливата стойност на имоти, машини и оборудване към 31.12.2021 г. и съответните нива в йерархията на справедливата стойност:

  Групи активи Балансова стойност Справедлива стойност Ниво 2 Ниво 3
  BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
  Земеделски земи 15,736 15,803 —  15,803
  Земи (в регулация ) и сгради 159,423 163,110 45,095 118,015
  Общо земи и сгради 175,159 178,913 45,095 133,818
  Машини, съоръжения и оборудване 107,359 109,333 109,333
  Биологични активи 461 461 —  461
  Транспортни средства 3,357 4,030 —  4,030
  Стопански инвентар 10,306 10,435 —  10,435
  Общо други активи 14,124 14,926 —  14,926
  Общо 296,642 303,172 45,095 258,077
 2. Методи и техники за оценяване и значими ненаблюдаеми входящи данни

  Таблиците по-долу представят описание на методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност на отделните групи активи от състава на имоти, машини и оборудване за 2021 г., както и значимите входящи ненаблюдаеми данни поотделно за Ниво 2 и Ниво 3:

  Групи активи (Ниво 2) Подходи и техники за оценяване Значими ненаблюдаеми входящи данни
  Земи в регулация
  • Пазарен подход / Оценъчна техника: Метод на пазарното сравнение с аналози — вакантни терени на урегулирани поземлени имоти в районите на оценяване.
  • Дисконтова норма за отложен срок на сделка със земи в регулация (застроени и незастроени);
  • Срок за осъществяване на сделка.
  Групи активи (Ниво 3) Подходи и техники за оценяване Значими ненаблюдаеми входящи данни
  Земеделски земи
  • Пазарен подход / Оценъчна техника: Метод на пазарните сравнения с аналози — земеделски земи в районите на оценяване.
  • Приходен подход / Оценъчна техника: Капитализиран доход от аренда на земедел-ска земя.

  Прието теглово съотношение между изпол-званите методи — 40% за метод на пазарните сравнения и 60% за капитализиран доход от аренда, поради оценена по-висока надежд-ност и ниска динамика на изменение в срав-нителните данни за арендата.

  • Данни за средни реални цени и аренда на земеделски земи в специализирани интернет издания, по райони и землища;
  • Средни цени на земеделски земи и аренда по райони;
  • Индекс за изменение на цените на земеделските земи;
  • Индекс за изменение на арендата на земеделските земи;
  • Срокове за осъществяване на сделки със земеделски земи (отдаване под аренда и/или продажба).
  Сгради
  • Разходен подход / Оценъчна техника: Метод на амортизирана възстановителна стойност на база текущи разходи за създава-не или подмяна с аналози.
  • Приходен подход / Оценъчна техника: Капитализиран доход от наем (при оценка на активи в самостоятелни обекти в сгради, с жилищно предназначение, за които има до-статъчност на надеждни данни за прилагане на този подход и метод за оценка).
  • Индекс за изменение на цените в сектор Строителство;
  • Индекс за изменение на пазарните цени на производствено — складови обекти;
  Машини,съоръжения, оборудване,транспортни средства и други
  • Разходен подход / Оценъчна техника: Метод на амортизирана възстановителна стойност на база текущи разходи за създава-не или подмяна с аналози.
  • Икономически прогнози и тенденции за група "Машини, оборудване и транспортни средства";
  • Хармонизирани индекси на изменение на потребителските цени;
  • Консолидирани индекси на промишленото производство.
  Биологични активи
  • Приходен подход / Оценъчна техника: Капитализиран доход от плодоползване/про-дукция на биологичните активи — трайни на-саждения от жълта акация в жизнен етап на плододаване (в т.ч. от добив на семена и до-пълващо — от добив на пчелен мед).
  • Данни за реални цени на изкупуване (на едро) на продукция — семена от жълта акация; • Данни за реални цени на изкупуване (на едро) на продукция — пчелен мед;
  • Данни за норми на възвръщаемост от земеделска продукция и заместващи инвестиционни форми.
17. Нематериални активи
Репутация Програмни продукти Права върху интелектуална собственост и други В процес на придобиване Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 31,157 30,302 27,696 21,868 88,183 70,860 2,458 2,277 149,494 125,307
Придобити —  —  4,928 5,446 35 1,057 1,998 1,351 6,961 7,854
Активи в новопридобити дъщерни дружества —  1,250 —  13 —  17,240 —  —  —  18,503
Ефекти от валутни преизчисления 151 (380) 249 (18) 40 (20) 3 (6) 443 (424)
Трансфер —  —  857 1,086 374 6 (1,231) (1,092) —  — 
Отписана отчетна стойност на активи при освобождаване на дъщерни дружества —  (15) (345) (22,858) (351) (41) —  (23,244) (366)
Отписани —  —  (120) (699) (4,136) (609) (340) (72) (4,596) (1,380)
Салдо на 31 декември 31,308 31,157 33,265 27,696 61,638 88,183 2,847 2,458 129,058 149,494
Натрупана амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 17,888 14,393 13,225 11,313 46,840 40,863 —  —  77,953 66,569
Начислена амортизация за периода —  —  2,673 2,355 6,575 5,290 —  —  9,248 7,645
Обезценка —  3,495 —  —  —  1,426 —  —  —  4,921
Ефекти от валутни преизчисления —  —  241 11 19 10 —  —  260 21
Отписана амортизация на активи при освобождаване на дъщерни дружества —  —  (318) —  (22,609) (164) —  —  (22,927) (164)
Отписана амортизация —  —  (114) (454) (3,203) (585) —  —  (3,317) (1,039)
Салдо на 31 декември 17,888 17,888 15,707 13,225 27,622 46,840 —  —  61,217 77,953
Балансова стойност на 31 декември 13,420 13,269 17,558 14,471 34,016 41,343 2,847 2,458 67,841 71,541
Балансова стойност на 1 януари 13,269 15,909 14,471 10,555 41,343 29,997 2,458 2,277 71,541 58,738

Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи към 31 декември включват:

 • разходи за придобиване на програмни продукти 734 х.лв. (31.12.2020 г.: 360 х.лв.);
 • предоставени аванси — 409 х.лв. (31.12.2020 г.: 336 х.лв.);
 • разходи за придобиване на лицензии и разрешения за употреба на лекарствени продукти — 1,438 х.лв. (31.12.2020 г.: 1,257 х.лв.);
 • други — 266 х.лв. (31.12.2020 г.: 505 х.лв.).

Към 31.12.2021 г. има учредени тежести във връзка с получени заеми от Групата върху програмни продукти с балансова стойност 2,578 х.лв. (Приложения № 29 и № 36).

Правата върху интелектуална собственост включват продукти от развойна дейност, свързани с лекарствени субстанции (активни съставки) и форми, придобити патенти и търговски марки и комплексни нематериални активи (лицензии и мрежи от аптечни локации).

В общия обем на интелектуалната собственост на Групата са включени вътрешносъздадени търговски марки, които не са капитализирани в консолидирания отчет за финансовото състояние.

Търговските марки предоставят изключителни права върху наименованията на лекарствените продукти, като с най-голям относителен дял в продажбите на Групата са: Карсил, Темпалгин, Бронхолитин, Табекс, Аналгин, Трибестан, Вицетин, Сиднофарм, Антистенокардин, Спазмалгон, Софтензиф, Хлофадон, Хлофазолин, Софафаилин, Сопрал, Вазопрен, Бусколизин, Нивалин, Марославин, Димекс, Алергозан, Аминалон.

Капитализирани в резултат на осъществени бизнес-комбинации търговски марки са: Пробиотик, Лаксомуцил, Алфалипоин, Инфлурекс и др. Групата притежава патент за производство на лекарствена форма, съдържаща Ренитидин.

Придобитите нематериални активи, в резултат на осъществени бизнес-комбинации, основно в Сърбия, включват ексклузивни договори с контрагенти, лицензии и дистрибуторска мрежа.

Обезценка на репутация

Ръководството на Групата е направило необходимите процедури за извършване на задължителния тест за обезценка на признатите в консолидирания отчет за финансовото състояние репутации по придобиването на дъщерните дружества. За целта е прието, че всяко отделно дружество се явява в качеството на "обект, генериращ парични потоци".

Като база за прогнозите на паричните потоци (преди данъци) са използвани финансовите бюджети, разработени от ръководствата на съответните дружества и на Групата като цяло, покриващи от три до пет годишен период, както и други средносрочни и дългосрочни планове и намерения за развитието и преструктурирането на дейностите в рамките на Групата. Възстановимата стойност на всеки обект, генериращ парични потоци, е определена на база "стойност в употреба".

Ключовите предположения, използвани при изчисленията, са определени конкретно за всяко дружество, носител на репутация, третирано като отделна единица, генерираща парични потоци, и съобразно неговата специфика на дейността, бизнес средата и рисковете.

Тестовете и преценките на ръководството на Групата за обезценка на признатите репутации са направени през призмата на неговите прогнози и намерения относно бъдещите икономически изгоди, които Групата очаква да получи от дъщерните дружества, вкл. чрез използването на техните вътрешно създадени търговски марки, търговски и промишлен опит и генерираните и очаквани в бъдеще от тях обеми приходи, осигуряване на позиции на български и чуждестранни пазари (разработване и запазване), очакванията за бъдещи продажби и преструктуриране на дейността и пр.

В резултат на направените анализи от ръководството на Групата към 31.12.2021 г. не е призната обезценка на репутация (31.12.2020 г.: 3,495 х.лв.).

18. Инвестиционни имоти
31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 11,691 10,856
Придобити —  448
Нетна печалба от корекция до оценка по справедлива стойност, включена в печалбата или загубата (Приложение № 4) 134 387
Отписани (2,379) — 
Салдо на 31 декември 9,446 11,691

Инвестиционните имоти представляват сгради и прилежащи земи към тях, специално обособени части от сгради за самостоятелна експлоатация, предназначени за отдаване дългосрочно под наем. По групи активи са както следва:

Група активи 31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Складови помещения 4,534 4,631
Производствени сгради 2,639 2,578
Офиси 1,825 4,048
Социални обекти 448 434
Общо 9,446 11,691

Оценки по справедлива стойност

Йерархия на справедливите стойности

Оценките по справедлива стойност на групите инвестиционни имоти са категоризирани като справедливи стойности на Ниво 2 на базата на входящите данни, използвани при техниката за оценяване. Направената преоценка на инвестиционните имоти до справедлива стойност е повтаряема и се дължи на прилагането на модела на справедливата стойност по МСС 40. Тя се извършва регулярно към датата на всеки консолидиран финансов отчет. Измерването на справедливата стойност е реализирано със съдействието на независими лицензирани оценители.

Таблицата по — долу показва равнение между началните и крайните салда на справедливите стойности на инвестиционните имоти, оценени на Ниво 2:

Складови помещения Офиси Производствени сгради Социални обекти Общо
Салдо на 1 януари 2020 4,323 3,532 2,592 409 10,856
Придобити 141 265 42 —  448
Преоценка до справедлива стойност през печалбата или загубата- нереализирана 167 251 (56) 25 387
Салдо на 31 декември 2020 4,631 4,048 2,578 434 11,691
Отписани (143) (2,236) —  —  (2,379)
Преоценка до справедлива стойност през печалбата или загубата- нереализирана 46 13 61 14 134
Салдо на 31 декември 2021 4,534 1,825 2,639 448 9,446

Техника за оценяване и значими ненаблюдаеми входящи данни

Таблицата по-долу представя описание на техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност на всички групи от състава на инвестиционните имоти Ниво 2, както и използваните значими ненаблюдаеми входящи данни:

Групи активи Ниво 2 Подходи и техники за оценяване Значими ненаблюдаеми входящи данни
Складови помещения
Производствени сгради
а.Приходен подход
Оценъчна техника:
Метод на капитализирания доход от наем като схема за прилагане на дисконтирани парични потоци (основна оценъчна техника)
а.Претеглена норма на възвръщаемост
б.Срок на реализация на наемни сделки
б.Разходен подход
Оценъчна техника:
Метод на база разходи за създаване или подмяна — амортизирана възстановима стойност (като помощна поддържаща оценка)
Коригирани цени на изграждане на идентични обекти и на доставни цени на аналози на машини и съоръжения
Офиси
Почивни бази
а. Приходен подход
Оценъчна техника:
Метод на капитализирания доход от наем като схема за прилагане на дисконтирани парични потоци (основна оценъчна техника)
а.Претеглена норма на възвръщаемост
б.Срок на реализация на наемни сделки
б. Пазарен подход
Оценъчна техника:
Метод на пазарните аналози (като помощна оценка)
Извършени корекции за сравнимост
19. Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества
31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Инвестиции в асоциирани дружества 125,337 62,811
Инвестиции в съвместни дружества 1,983 — 
Общо 127,320 62,811

Инвестиции в асоциирани дружества

Към 31.12.2021 г. Групата има значително влияние в:

% участие Балансова стойност
BGN’000
Дата на придобиване на участието
Доверие Обединен Холдинг АД 25.00% 81,696 21.12.2016 г.
Софарма имоти АДСИЦ 32.77% 43,641 8.12.2021 г.
125,337

Към 31.12.2020 г. Групата има значително влияние в:

% участие Балансова стойност
BGN’000
Дата на придобиване на участието
Доверие Обединен Холдинг АД 24.98% 62,811 21.12.2016 г.

Доверие Обединен Холдинг АД има предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на дялове/акционерни участия в български и чуждестранни дружества. Групата Доверие Обединен Холдинг включва 18 на брой дъщерни дружества. Те осъществяват стопанска дейност основно в следните отрасли и направления: търговия със стоки от вида "направи си сам", застраховане, медицински услуги и текстилна промишленост.

Акциите на Доверие Обединен Холдинг АД се търгуват на фондовата борса като средномесечната цена на реализирани сделки за м. декември 2021 г. е 10,36 лв. на акция (м. декември 2020 г.: 3,24 лв ).

Счетоводната стойност на една акция на база счетоводни нетни активи 2021 г. е 2,27 лв. (2020 г.: 1,93 лв.).

Софарма имоти АДСИЦ е асоциирано дружество с предмет на дейност инвестиране на парични средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. От 08.12.2021 г. дружеството има статут на асоциирано дружество за Групата.

Акциите на Софарма имоти АДСИЦ се търгуват на фондовата борса като средномесечната цена на реализирани сделки за м. декември 2021 г. е 6,20 лв. на акция. Счетоводната стойност на една акция на база счетоводни нетни активи за 2021 г. е 3,35 лв.

Движението на инвестициите в асоциирани дружества е представено по-долу:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 62,811 62,985
Дял в текущата печалба за периода 12,088 5,976
Емисия на акции 2,880 — 
Трансфер от други дългосрочни капиталови инвестиции 25,989 — 
Придобиване на акции 17,920 — 
Дял в другите компоненти на всеобхватния доход 3,709 (6,150)
Продажба на акции (60) — 
Салдо на 31 декември 125,337 62,811

Делът на Групата в активите, пасивите, приходите и резултатите на асоциираните дружества е както следва:

31.12.2021 г. Дял в активите Дял в пасивите Дял в приходите Дял в текущата печалба за периода Дял в другите компоненти на всеобхватния доход Участие
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 %
Доверие Обединен Холдинг АДКонсолидирани показатели 485,274 407,162 82,310 11,995 3,709 25.00%
Софарма имоти АДСИЦ 29,067 4,973 219 93 —  32.77%
31.12.2020 г. Дял в активите Дял в пасивите Дял в приходите Дял в текущата печалба за периода Дял в другите компоненти на всеобхватния доход Участие
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 %
Доверие Обединен Холдинг АД 392,767 333,324 72,353 5,976 (6,150) 24.98%

Инвестиции в съвместни дружества

Към 31 декември Групата упражнява съвместен контрол в Момина крепост АД:

BGN’000
% участие Балансова стойност
BGN’000
Дата на придобиване на участието
Момина крепост АД 37.46% 1,983 10.3.2021 г.

Момина крепост АД е съвместно дружество с предмет на дейност разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина. От 10.03.2021 г. дружеството има статут на съвместно дружество за Групата.

Движението на инвестициите в съвместни дружества е представено по-долу:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 01 януари - -
Трансфер от инвестиции в дъщерни дружества 1,694 — 
Дял в текущата печалба/(загуба) за периода 4 — 
Дял в другите компоненти на всеобхватния доход 13 — 
Ефект от преоценка на предходно държани дялове по справедлива стойност 272 — 
Салдо на 31 декември 1,983 — 

Обща информация за асоциираните дружества

Таблицата по-долу представя обобщена финансова информация за асоциираните дружества на Групата.

Финансови показатели Доверие Обединен Холдинг АДКонсолидирани показатели Софарма имоти АДСИЦ
Обобщена информация от отчета за финансовото състояние 31.12.2021
BGN’000
31.12.2021
BGN’000
Текущи активи 1,575,921 1,998
Нетекущи активи 1,026,280 86,701
Текущи задължения (1,002,963) (10,487)
Нетекущи задължения (1,170,564) (4,687)
Нетни активи 428,674 73,525
в т.ч.
Неконтролиращо участие (107,464) — 
Корекция до справедлива стойност (8,760) — 
312,450 73,525
Обобщена информация от отчета за всеобхватния доход 2021
BGN’000
2021
BGN’000
Приходи 329,238 669
Нетна печалба за годината 44,792 285
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 14,834 — 
Корекция до справедлива стойност 3,190 — 
Общо всеобхватен доход за годината 62,816 285
Финансови показатели Доверие Обединен Холдинг АДКонсолидирани показатели
Обобщена информация от отчета за финансовото състояние 31.12.2020
BGN’000
Текущи активи 1,480,151
Нетекущи активи 715,001
Текущи задължения (1,517,021)
Нетекущи задължения (331,856)
Нетни активи 346,275
в т.ч.
Неконтролиращо участие (96,363)
Корекция до справедлива стойност (11,950)
237,962
Обобщена информация от отчета за всеобхватния доход 2020
BGN’000
Приходи 289,643
Нетна печалба за годината 21,350
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (24,618)
Корекция до справедлива стойност 2,573
Общо всеобхватен доход за годината (695)

Равнението между обобщената финансова информация за съществените участия в асоциирани дружества и тяхната балансова стойност към 31 декември, включена в настоящия консолидиран финансов отчет, е представено в таблицата по-долу:

Доверие Обединен Холдинг АД Софарма имоти АДСИЦ
31.12.2021
BGN’000
31.12.2021
BGN’000
Нетни активи 312,450 73,525
Дял на Групата (%) 25.00% 32.77%
Дял на Групата в нетните активи 78,113 24,094
Репутация и други корекции 3,583 19,547
Балансова стойност на инвестицията 81,696 43,641
Доверие Обединен Холдинг АД
31.12.2020
BGN’000
Нетни активи 237,962
Дял на Групата (%) 24.98%
Дял на Групата в нетните активи 59,443
Репутация и други корекции 3,368
Балансова стойност на инвестицията 62,811

Обща информация за съвместните дружества

Таблицата по-долу представя обобщена финансова информация за съвместните дружества на Групата.

Финансови показатели 31.12.2021
Момина крепост АД
Обобщена информация от отчета за финансовото състояние BGN’000
Текущи активи, в т.ч. 5,881
Парични средства и парични еквиваленти 28
Нетекущи активи 11,065
Текущи задължения, в т.ч. (8,030)
Текущи финансови пасиви (1,644)
Нетекущи задължения, в т.ч. (5,586)
Нетекущи финансови пасиви (2,500)
Нетни активи 3,330
Обобщена информация от отчета за всеобхватния доход 2021
BGN’000
Приходи 3,326
Разходи за амортизация (249)
Приходи от лихви — 
Разходи за лихви (85)
(Разход)/икономия за данък върху печалбата 4
Нетна печалба/(загуба) за годината 10
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 23
Общо всеобхватен доход за годината 33

Равнението между обобщената финансова информация за съществените участия в съвместните дружества и тяхната балансова стойност към 31 декември, включена в настоящия консолидиран финансов отчет е представено в таблицата по-долу:

31 декември 2021 година Момина крепост АД
BGN’000
Нетни активи 3,330
Дял на Групата (%) 37.46%
Дял на Групата в нетните активи 1,247
Репутация и други корекции 736
Балансова стойност на инвестицията 1,983

Парични потоци от придобиване на дялове/акции на асоциирани дружества

Парични потоци при придобиване на дяловe/акции: 31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Парични потоци при придобиване на акции (20,800) — 
Парични потоци при продажба на акции 213 1
(20,587) 1
20. Други дългосрочни капиталови инвестиции

Другите дългосрочни капиталови инвестиции включват участия (акции) в следните дружества:

Страна 31.12.2021
BGN’000
Участие % 31.12.2020
BGN’000
Участие %
Търгувани ценни книжа
Лавена АД България 4,919 13.23 5,024 12.84
Химимпорт АД България 548 0.27 310 0.14
Софарма Билдингс АДСИЦ България 85 10.25 —  — 
Централна кооперативна банка АД България 70 0.06 —  — 
Ачийв лайф сайансис Инк — САЩ САЩ 23 0.02 23 0.03
Софарма имоти АДСИЦ България —  —  4,648 3.78
Олайнфарм АД Латвия —  —  1,533 0.77
БТФ Експат България България —  —  3 0.01
Други —  —  5 — 
5,645 11,546
Нетъргувани ценни книжа
Балканфарма Разград АД България 70 0.33 70 — 
Имвенчър I КДА България 50 1.36 50 1.36
ООО Фитобел Беларус —  —  1,381 19.00
ООО Не Ска Беларус —  —  790 19.00
ООО Фармико Беларус —  —  172 2.00
ОДО ДКМ-Фарм Беларус —  —  100 2.00
ООО Сеть Аптек Беларус —  —  70 2.00
ООО Аптекарь-Центр Беларус —  —  24 — 
Други 13 —  91 — 
133 2,748
Общо 5,778 14,294

Към 31.12.2021 г. като "други" са представени дългосрочни капиталови инвестиции в размер на 13 х.лв. (31.12.2020 г.: 96 х.лв.), представляващи малки малцинствени участия на Групата в капитала на общо четири дружества (31.12.2020 г.: осем дружества).

Справедливата цена на акция към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2020 г. по дружества е както следва:

Капиталови инвестиции брой притежавани акции справедлива цена на акция 31.12.2021
BGN’000
брой притежавани акции справедлива цена на акция 31.12.2020
BGN’000
Лавена АД 1,312,102 3.75 4,919 1,273,646 3.94 5,024
Химимпорт АД 651,045 0.84 548 329,000 0.94 310
Софарма Билдингс АДСИЦ 66,627 1.28 85 —  —  — 
Централна кооперативна банка АД 69,934 1.01 70 —  —  — 
Ачийв лайф сайансис Инк — САЩ 1,796 12.64 23 1,796 12.91 23
Софарма имоти АДСИЦ —  —  —  829,822 5.60 4,648
Олайнфарм АД —  —  —  108,500 14.13 1,533
Арома АД —  —  —  2,371 1.84 4
БТФ Експат България —  —  —  4,565 0.72 3
Индустриален холдинг България АД —  —  —  1,482 0.83 1
Общо 5,645 11,546

Таблицата по-долу представя другите дългосрочни капиталови инвестиции на Групата по нива на справедлива стойност в консолидирания годишен отчет за финансовото състояние:

Капиталови инвестиции Справедлива стойност
31.12.2021
BGN’000
(Ниво 1)
BGN’000
(Ниво 2)
BGN’000
Лавена АД 4,919 —  4,919
Химимпорт АД 548 548 — 
Софарма Билдингс АДСИЦ 85 —  85
Централна кооперативна банка АД 70 70 — 
Ачийв лайф сайансис Инк — САЩ 23 23 — 
Общо 5,645 641 5,004
Капиталови инвестиции Справедлива стойност
31.12.2020
BGN’000
(Ниво 1)
BGN’000
(Ниво 2)
BGN’000
Лавена АД 5,024 —  5,024
Софарма имоти АДСИЦ 4,648 4,648 — 
Олайнфарм АД 1,533 1,533 — 
Химимпорт АД 310 310 — 
Ачийв лайф сайансис Инк 23 23 — 
Арома АД 4 —  4
БТФ Експат България 3 3 — 
Индустриален холдинг България АД 1 1 — 
Общо 11,546 6,518 5,028

Движението между началните и крайните салда на справедливите стойности на Ниво 1 и Ниво 2 е представено в следната таблица:

Ниво 1
BGN’000
Ниво 2
BGN’000
Общо
BGN’000
Салдо към 1 януари 2020 година 4,575 4,985 9,560
Покупки 2,620 88 2,708
Продажби (15) (44) (59)
Дерегистрация на капитал (26) —  (26)
Нереализирана печалба/(загуба), нетно включена в друг всеобхватен доход (Приложение № 15) (636) (1) (637)
Салдо към 31 декември 2020 година 6,518 5,028 11,546
Покупки 22,189 149 22,338
Продажби (2,004) (35) (2,039)
Трансфер към инвестиции в асоциирани дружества (25,989) —  (25,989)
Трансфер от инвестиции в дъщерни дружества —  144 144
Нереализирана печалба/(загуба), нетно включена в друг всеобхватен доход (Приложение № 15) (73) (282) (355)
Салдо към 31 декември 2021 година 641 5,004 5,645
21. Дългосрочни вземания от свързани предприятия

Дългосрочните вземания от свързани предприятия към 31 декември са:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия 49,792 59,843
Oбезценка за кредитни загуби (97) (118)
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия, нетно 49,695 59,725
Вземане по дългосрочно предоставен депозит за наем 1 1
Общо 49,696 59,726

Дългосрочните заеми са предоставени на дружества, контролирани от асоциирано дружество.

Движението на коректива за обезценка на вземания от свързани предприятия по предоставени дългосрочни заеми е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 118 118
Намаление на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината (21) -
Салдо на 31 декември 97 118

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута Договорена сума Падеж Лихвен % 31.12.2021 31.12.2020
’000 BGN’000 BGN’000
в т.ч. лихва
BGN’000 BGN’000
в т.ч. лихва
лева 81,900 31.12.2025 3.00% 49,695 95 58,321 852
евро 708 31.12.2022 3.33% —  —  1,404 20
49,695 95 59,725 872

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане при финансиране на дейности по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на ценни книжа (акции) и записи на заповед.

22. Други дългосрочни вземания

Другите дългосрочни вземания на Групата включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Предоставени заеми 6,314 7,620
Обезценка за кредитни загуби (6) (12)
Предоставени заеми, нетно 6,308 7,608
Вземания по сделки с ценни книжа 3,454 3,605
Обезценка за кредитни загуби (216) (297)
Вземания по сделки с ценни книжа, нетно 3,238 3,308
Депозити по дългосрочни договори за наеми 623 927
Други 53 108
Общо 10,222 11,951

Вземанията по сделки с ценни книжа представляват вземания по продадени инвестиции в дъщерни дружества и са както следва:

Вид валута Вземания
’000
Падеж 31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
щат.дол. 2,000 31.3.2024 3,238 2,891
лева 417 22.6.2022 —  417
3,238 3,308

Вземането с падеж 31.03.2024 г. е свързано с приключване на нормативно определени действия по регистрации на разрешения на медицински продукти.

Вземането с падеж 22.06.2022 г. в размер на 417 х.лв. е рекласифицирано в краткосрочно вземане (Приложение № 26).

Движението на коректива за обезценка на предоставени заеми e както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 12 149
Увеличение на коректива за загуби, признато в печалба или загуба през годината 6 — 
Намаление на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината —  (137)
Трансфер на коректива към други краткосрочни вземания (12) — 
Салдо на 31 декември 6 12

Движението на коректива за обезценка на вземане по сделки с ценни книжа e както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 297 268
Увеличение на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината —  29
Намаление на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината (81) — 
Салдо на 31 декември 216 297

Условията по предоставените дългосрочни заеми на трети лица са както следва:

Вид валута Договорена сума Падеж Лихвен % 31.12.2021 31.12.2020
’000 BGN’000 BGN’000
в т.ч. лихва
BGN’000 BGN’000
в т.ч. лихва
евро 3,000 29.6.2023 3.05% 6,308 440 6,135 267
евро 695 12.10.2022 3.05% —  —  1,473 114
6,308 440 7,608 381
23. Материални запаси

Материалните запаси включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Стоки 188,186 212,663
Материали 35,710 36,464
Готова продукция 17,608 22,958
Незавършено производство 8,421 7,685
Полуфабрикати 6,024 7,799
Общо 255,949 287,569

Материалите по видове са както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Основни материали 30,118 33,035
Материали в процес на доставка 3,041 742
Резервни части и консумативи 1,313 849
Технически материали 527 513
Спомагателни материали 484 416
Други 226 909
Общо 35,709 36,464

Основните материали по видове са както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Субстанции 18,431 17,904
Химикали 4,204 4,899
Флакони, туби и ампули 2,817 4,582
Опаковъчни материали 1,803 1,437
Санитарно-хигиенни и превързочни материали 1,202 1,339
ПВС и алуминиево фолио 1,154 1,505
Билки 401 948
Други 106 421
Общо 30,118 33,035

Към 31.12.2021 г. са учредени особени залози върху материални запаси в размер на 119,303 х.лв. (31.12.2020 г.: 144,651 х.лв.) като обезпечение по получени от Групата банкови заеми и издадени банкови гаранции (Приложения № 29, № 36 и № 43).

24. Търговски вземания
31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Вземания от клиенти 204,669 241,075
Обезценка за кредитни загуби (4,681) (5,546)
Вземания от клиенти, нетно 199,988 235,529
Предоставени аванси и други вземания от доставчици 22,954 15,305
Обезценка на аванси —  (127)
Предоставени аванси и други вземания от доставчици, нетно 22,954 15,178
Вземания по договори за цесия 4,890 — 
Общо 227,832 250,707

Вземанията от клиенти са безлихвени и са основно в български лева, динари и евро.

Обичайно дружествата от Групата договарят с клиентите срок на плащане на вземанията по продажби в диапазона от 30 до 180 дни, освен ако няма определени специфични условия за падеж на определени клиенти или в случаите, когато се разработват нови пазари и продукти и се привличат нови търговски контрагенти. Групата е определила обичаен кредитен период до 60 дни за клиенти и аптеки, и до 180 дни за други клиенти, за които не начислява лихви на клиентите, освен случаите на преструктурани вземания със специален договор, при които е договорен по-дълъг срок с погасителен план и лихви. При продажби на медицинско оборудване на болничен пазар, кредитния период би могъл да достигне до и над 2 години поради финансовите специфики на контрагентите.

Движението на коректива за обезценка на търговски вземания от трети лица e както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 5,546 5,251
Увеличение/(намаление) на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината, нетно 1,099 1,189
Трансфер на коректива към съдебни и присъдени вземания (484) — 
Ефект от валутно-курсови преизчисления 318 (291)
Трансфер от други дългосрочни вземания —  9
Отписани обезценки при продажба на дъщерно дружество (1,643) (110)
Изписани суми по несъбираеми вземания (155) (502)
Салдо на 31 декември 4,681 5,546

Възрастовата структура на непадежиралите (редовни) търговски вземания е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
до 30 дни 73,649 79,766
от 31 до 90 дни 86,325 93,356
от 91 до 180 дни 4,481 6,065
от 181 до 365 дни 2,765 4,664
от 1 до 2 години 4,640 1,004
над 2 години 23 2,200
Брутна стойност на непадежиралите (редовни) търговски вземания 171,883 187,055
Очаквани кредитни загуби (1,179) (869)
Непадежирали (редовни) търговски вземания, нетно 170,704 186,186

Корективът за обезценка за кредитни загуби на непадежиралите (редовни) търговски вземания е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
до 30 дни 446 456
от 31 до 90 дни 194 297
от 91 до 180 дни 49 87
от 181 до 365 дни 489 6
от 1 до 2 години 1 11
над 2 години —  12
Общо 1,179 869

Възрастовата структура по дата на фактура на просрочените търговски вземания е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
до 30 дни —  1,255
от 31 до 90 дни 10,761 13,934
от 91 до 180 дни 9,304 13,282
от 181 до 365 дни 5,612 18,305
от 1 до 2 години 6,835 6,092
над 2 години 274 1,152
Брутна стойност на просрочените търговски вземания 32,786 54,020
Обезценка за кредитни загуби (3,502) (4,677)
Просрочени търговски вземания, нетно 29,284 49,343

Корективът за обезценка за кредитни загуби на просрочените търговски вземания е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
до 30 дни 2 77
от 31 до 90 дни 900 220
от 91 до 180 дни 359 963
от 181 дни до 365 дни 521 1,170
над 365 дни 1,720 2,247
Общо 3,502 4,677

В по-голямата си част просрочените вземания са от държавни болнични заведения. На всички просрочени вземания политиката на Групата е да се начисляват, фактурират и събират допълнително лихви за просрочие, чрез които се компенсира изцяло забавата в плащанията и понесените разходи/загуби, както със специални споразумения за съответната болница — длъжник, така и чрез съдебни дела.

Групата прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очаквани кредитни загуби по търговските вземания, като признава очаквани загуби за целия срок на инструмента за всички търговски вземания (Приложение № 2.17) На тази база, корективът за кредитни загуби към 31 декември 2021 г. и 31 декември 2020 г. е определен както следва:

31 декември 2021 година Текущи Просрочени до 90 дни Просрочени над 90 до 365 дни Просрочени над 365 дни Общо
Очакван % на кредитни загуби 0.69% 8.12% 5.84% 26.01% 2.29%
Търговски вземания (брутна балансова стойност) BGN’000 171,883 11,114 15,060 6,612 204,669
Очаквана кредитна загуба (Коректив за обезценка) BGN’000 (1,179) (902) (880) (1,720) (4,681)
31 декември 2020 година Текущи Просрочени до 90 дни Просрочени над 90 до 365 дни Просрочени над 365 дни Общо
Очакван % на кредитни загуби 0.46% 1.93% 6.74% 31.80% 2.30%
Търговски вземания (брутна балансова стойност) BGN’000 187,056 15,373 31,567 7,079 241,075
Очаквана кредитна загуба (Коректив за обезценка) BGN’000 (869) (297) (2,129) (2,251) (5,546)

Към 31.12.2021 г. са учредени особени залози върху търговски вземания в размер на 157,029 х.лв. (31.12.2020 г.: 67,011 х.лв.) като обезпечение по получени от Групата банкови заеми и издадени банкови гаранции (Приложения № 29, № 36 и № 43).

Предоставените аванси и други вземания от доставчици са текущи, основно в лева и в евро и са за покупка на:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Стоки 20,584 13,565
Суровини и материали 1,655 1,050
Услуги 715 620
Други —  70
Обезценка —  (127)
Общо 22,954 15,178
25. Вземания от свързани предприятия

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Предоставени търговски заеми 13,621 6,077
Обезценка за кредитни загуби —  (19)
Предоставени търговски заеми, нетно 13,621 6,058
Вземанията по договори с клиенти 706 681
Обезценка за кредитни загуби (46) (57)
Вземания по договори с клиенти, нетно 660 624
Вземания по предоставени депозити 189 — 
Вземания по предоставени поръчителства и гаранции 9 — 
Обезценка за кредитни загуби (1) — 
Вземания по предоставени поръчителства и гаранции, нетно 8 — 
Предоставени аванси 1 — 
Общо 14,479 6,682

Предоставените търговски заеми на свързани лица са необезпечени и са както следва:

Вид валута Договорена сума Падеж Лихвен 31.12.2021 31.12.2020
‘000 % BGN’000 BGN’000
в т.ч. лихва
BGN’000
в т.ч. лихва
BGN’000
на дружествa, контролирани от асоциирано дружество
лева 10,997 31.12.2022 3.10% 8,263 215 6,010 — 
лева 4,000 31.12.2022 3.33% 4,011 11 —  — 
лева 190 31.12.2021 3.50% —  —  48 — 
на съвместни дружества
лева 3,050 31.12.2022 3.50% 1,347 27 —  — 
Общо 13,621 253 6,058 — 

Вземанията по договори с клиенти са безлихвени и са в лева.

Обичайно дружествата от Групата договарят срок на плащане на вземанията по продажби на продукция между 90 до 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции — активни съставки) до 30 дни.

Групата прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очаквани кредитни загуби по търговски вземания от свързани предприятия, като признава очаквани загуби за целия срок на инструмента за всички търговски вземания (Приложение № 2.17).

Движението на коректива за обезценка на вземанията от свързани предприятия e както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 76 50
Увеличение на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината, нетно —  26
Намаление на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината, нетно (29) — 
Салдо на 31 декември 47 76

Възрастовата структура на непадежиралите (редовни) търговски вземания от свързани лица е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
до 30 дни 108 62
от 31 до 90 дни 59 55
Общо 167 117

Възрастовата структура на дата на фактура нa просрочените търговски вземания от свързани лица е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
от 31 до 90 дни 236 — 
от 91 до 180 дни 247 332
от 181 до 365 дни —  174
над 365 дни 56 58
Брутна стойност на просрочените вземания от свързани предприятия 539 564
Oбезценка за кредитни загуби (46) (57)
Общо 493 507
26. Други краткосрочни вземания и активи

Другите вземания и предплатени разходи на Групата включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Данъци за възстановяване 15,845 17,333
Съдебни и присъдени вземания 15,609 15,817
Oбезценка за кредитни загуби на съдебни и присъдени вземания (1,639) (454)
Съдебни и присъдени вземания, нетно 13,970 15,363
Предплатени разходи 2,003 1,825
Предоставени заеми на трети лица 1,804 4,017
Вземания от сделки с инвестиции 417 2,586
Вземания по предоставени депозити като гаранции 318 335
Предоставени средства на инвестиционни посредници 200 3
Вземания по дивиденти —  180
Други 693 338
Oбезценка за кредитни загуби на други вземания —  (54)
Други, нетно 693 284
Общо 35,250 41,926

Данъците за възстановяване включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
ДДС 8,202 9,215
Акциз 5,841 6,800
Данъци от печалбата 1,797 1,295
Местни данъци и такси 5 23
Общо 15,845 17,333

Предплатените разходи включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Абонаменти 920 693
Застраховки 627 669
Лицензионни и патентни такси 125 66
Ваучери 88 16
Наеми 53 105
Реклама —  4
Други 190 272
Общо 2,003 1,825

Предоставените заеми на трети лица в размер на 1,804 х.лв. (31.12.2020 г.: 4,017 х.лв.) са отпуснати на две предприятия — контрагенти с цел подпомагане за финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Годишната договорена лихва по тези заеми за 2021 г. е между 3.05% и 4.7% (2020 г.: 2.55% и 4.7%).

Движението на коректива за обезценка на предоставени заеми на трети лица e както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари —  18
Намаление на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината, нетно (12) (8)
Трансфер от други дългосрочни вземания 12 — 
Изписани суми по несъбираеми вземания —  (10)
Салдо на 31 декември —  — 

Движението на коректива за обезценка на съдебни и присъдени вземания е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Салдо на 1 януари 454 247
Увеличение/(намаление)на коректива за кредитни загуби, признато в печалба или загуба през годината, нетно 884 207
Прехвърлени от обезценка на търговски вземания 484 — 
Отписани обезценки на вземания на дъщерни дружества при тяхната продажба (освобождаване) (11) — 
Отписани обезценка (172) — 
Салдо на 31 декември 1,639 454
27. Парични средства и парични еквиваленти
31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Парични средства в разплащателни сметки 30,385 13,194
Краткосрочни депозити 5,143 9,640
Парични средства в каса 2,149 2,268
Краткосрочно блокирани парични средства 40 37
Парични средства и парични еквиваленти, представени в консолидирания отчет за паричните потоци 37,717 25,139
Блокирани парични средства по съдебни искове и по издадени банкови гаранции 5 154
Парични средства и парични еквиваленти, представени в консолидирания отчет за финансовото състояние 37,722 25,293

Паричните средства и парични еквиваленти, с които разполага Групата са деноминирани основно в лева, сръбски динари и украински гривни (31.12.2020 г.: лева, украински гривни и евро).

Към 31.12.2021 г. краткосрочно блокираните парични средства са в размер на 40 х.лв. (31.12.2020 г.: 37 х.лв.) представляват основно блокирани средства по гаранции за изпълнение.

28. Собствен капитал

Основен акционерен капитал

Към 31.12.2021 г. регистрираният акционерен капитал на Софарма АД възлиза на 134,798 х.лв., разпределени в 134,797,899 акции с номинална стойност един лев за акция.

Издадени и напълно платени обикновени акции Акции Основен капитал, нетно от обратно изкупени акции
брой BGN’000
Салдо на 1 януари 2020 година 125,684,432 100,656
Продадени обратно изкупени собствени акции 253,748 949
Обратно изкупени собствени акции (151,748) (463)
Салдо на 31 декември 2020 година 125,786,432 101,142
Салдо на 1 януари 2021 година 125,786,432 101,142
Обратно изкупени собствени акции (4,043,533) (16,628)
Салдо на 31 декември 2021 година 121,742,899 84,514

Акциите на Софарма АД са обикновени, безналични с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса — София АД и Варшавската фондова борса.

Обратно изкупените собствени акции са 13,055,000 броя в размер на 50,284 х.лв. (31.12.2020 г.: 9,011,467 броя в размер на 33,656 х.лв.).

Законовите резерви в размер на 66,201 х.лв. (31.12.2020 г.: 63,335 х.лв.) са формирани от разпределение на печалбата на дружеството-майка и включват изцяло сумите за фонд "Резервен".

Преоценъчният резерв — за имоти, машини и оборудване в размер на 36,788 х.лв. (31.12.2020 г.: 28,425 х.лв.) е формиран от положителната разлика между балансовата стойност на имотите, машините, оборудването на дружествата от Групата и техните справедливи стойности към датите на съответните редовни преоценки. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отчетен директно, чрез други компоненти на всеобхватния доход за годината.

Резервът по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход в размер на 1,644 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,282 х.лв.) е формиран от ефектите от оценка по справедлива стойност на другите дългосрочни капиталови инвестиции (включително консолидирания дял от изменението на този резерв в асоциирани дружества при оценката им по метода на собствения капитал). При отписване на тези инвестиции, формираният резерв не се рециклира през отчета за всеобхватния доход (през печелбата или загубата за периода).

Резервът от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейностив размер на 682 х.лв. — положителна величина (31.12.2020 г.: 2,685 х.лв. — отрицателна величина) е формиран от курсовите разлики, възникнали в резултат на преизчисляването на валутата на финансовите отчети на чуждестранните дружества във валутата на представяне на Групата.

Други капиталови компоненти (емисия варанти)

Съгласно чл.25 от Устава на Софарма АД на 21.05.2021 г. Съветът на директорите определя параметрите и взима решение за издаване при първично публично предлагане на емисия варанти. С Решение № 804 — Е от 04.11.2021 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 44 932 633 безналични, свободнопрехвърляеми и поименни варанти, с емисионна стойност 0,28 лева, издадени от "Софарма" АД по реда на чл. 112 б, ал. 11 от ЗППЦК. Базовият актив на емитираните варанти са бъдещи обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, даващи право на един глас в Общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от дружеството под условие, единствено в полза на собствениците на варанти. Всеки записан варант дава право на притежателя си да запише една акция от бъдеща емисия. Притежателите на варантите могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството в 3-годишен срок по фиксирана цена 4,13 лева за акция. Правото на упражняване възниква от датата, на която емисията варанти е регистрирана в "Централен Депозитар" АД — 16.11.2021 г.

Варантите са допуснати до търговия на основен пазар BSE на Българска Фондова Борса-София АД, считано от 17.11.2021 г.

Набраните средства от емисията варанти в размер на 12,512 х. лв. са представени като други капиталови компоненти в отчета за финансово състояние, нетно от разходите по емисията.

Резервът "Неразпределена печалба" включва компонент "други резерви", който съдържа разпределени суми от реализирани печалби от минали години на дружества от Групата и компонента "натрупани печалби и загуби".

Към 31 декември неразпределената печалба е в размер на 444,634 х.лв. (31.12.2020 г.: 360,770 х.лв.), включва и признатата натрупана актюерска загуба в размер на 2,604 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,581 х.лв.), отчетена при последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи във връзка с промяната в МСС 19 Пенсионни и други доходи на наети лица.

Нетна печалба на акция

2021 2020
Средно претеглен брой акции 125,368,350 125,754,274
Нетна печалба за годината, отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка (BGN’000) 89,496 29,805
Нетна печалба на акция (BGN) 0.71 0.24
29. Дългосрочни банкови заеми
Договорена сума на заема Падеж 31.12.2021 31.12.2020
Дългосрочна част Краткосрочна част Общо Дългосрочна част Краткосрочна част Общо
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Кредитни линии и заеми за оборотни средства
евро 8,100 31.08.2024 14,627 —  14,627 —  12,713 12,713
евро 10,000 31.08.2023 6,750 —  6,750 —  —  — 
лева 4,330 10.07.2028 2,275 414 2,689 2,694 414 3,108
евро 1,100 31.10.2024 2,151 —  2,151 —  2,151 2,151
лева 4,250 16.04.2023 52 209 261 261 205 466
лева 4,000 20.09.2026 —  —  —  3,167 555 3,722
щ.д. 3,600 30.06.2021 —  —  —  1,950 1,327 3,277
евро 2,300 11.03.2023 —  —  —  804 1,875 2,679
евро 590 31.05.2022 —  —  —  452 188 640
бел.рубли 1,104 30.06.2021 —  —  —  331 268 599
бел.рубли 3,350 30.06.2021 —  —  —  —  375 375
Инвестиционни заеми
евро 5,210 31.03.2026 5,924 1,270 7,194 7,179 1,710 8,889
евро 12,000 25.06.2024 5,540 3,743 9,283 9,302 3,725 13,027
лева 16,000 30.04.2024 3,263 2,655 5,918 5,724 2,462 8,186
евро 2,062 30.04.2025 1,881 796 2,677 2,688 789 3,477
евро 583 27.02.2023 444 380 824 —  —  — 
азер.манат 27 18.05.2023 —  —  —  14 7 21
азер.манат 23 15.04.2022 —  —  —  1 5 6
евро 32,000 15.04.2021 —  —  —  —  2,389 2,389
евро 172 28.02.2021 —  —  —  —  11 11
азер.манат 35 16.03.2021 —  —  —  —  3 3
Общо 42,907 9,467 52,374 34,567 31,172 65,739

Групата постепенно е установила политика на ежегодно предоговаряне на условията на първоначално договорени дългосрочни кредитни линии, вкл. падежните срокове. От датата на предоговарянето удължените кредитни линии се представят като краткосрочни банкови заеми (Приложение № 36). Получените банкови заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база EURIBOR плюс надбавка до 2.1%, за левовите кредити — до 2.8% фиксиран (2020 г.: за евро — EURIBOR плюс надбавка до 3% или фиксиран до 5%, за левовите кредити — до 3.8% фиксиран, за банков заем в азербайджански манат — 24.10% фиксиран, за банковите заеми в щатски долари — 8% фиксиран, за банковите заеми в беларуска рубла — 11.87% фиксиран). Кредитите са за оборотни средства.

Инвестиционните кредити са с цел покупка на дълготрайни материални активи и разширение на дейността.

В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

 • Ипотеки на недвижими имоти (Приложение № 16);
 • Особени залози на:
  • машини и оборудване (Приложение № 16);
  • материални запаси (Приложение № 23);
  • търговски вземания (Приложение № 24).

Равнение на движението на пасивите, произтичащи от финансовата дейност

Таблицата по-долу представя промените в пасивите от финансовата дейност, като представя както паричните, така и непаричните промени. Пасивите, произтичащи от финансовата дейност, са тези, за които паричните потоци са, или бъдещите парични потоци ще бъдат, класифицирани в отчета за парични потоци на Дружеството като парични потоци от финансова дейност.

01/01/2021 Промени в паричните потоци от финансова дейност (*) Непарични промени Други промени 31/12/2021
Освобождаване на дъщерни предприятия (Приложение № 47) Нововъзникнали задължения през годината Компенсиране с вземания Признати приходи от финансиране
BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000
Банкови заеми (Приложение № 29 и № 36) 321,020 (12,156) (43,513) - —  - 4,415 269,766
Факторинг (Приложение № 39) 36,591 193,337 - —  (223,558) - —  6,370
Задължения по договори за лизинг (Приложение № 33) 67,718 (20,477) (5,539) 13,947 —  —  (1,163) 54,486
Дивиденти 909 (63) (158) —  —  - (80) 608
Получени правителствени финансирания 11,354 81 (2,362) —  —  (1,482) 5 7,596
Общо 437,592 160,722 (51,572) 13,947 (223,558) (1,482) 3,177 338,826
Обратно изкупени собствени акции (Приложение № 28) (33,656) (16,628) —  —  —  —  —  (50,284)
Резерв по издадени варанти —  12,512 —  —  —  —  —  12,512
Нетни парични потоци от финансова дейност 403,936 156,606 (51,572) 13,947 (223,558) (1,482) 3,177 301,054
01/01/2021 Промени в паричните потоци от финансова дейност (*) Непарични промени Други промени 31/12/2021
Освобождаване на дъщерни предприятия (Приложение № 46) Нововъзникнали задължения през годината Компенсиране с вземания Признати приходи от финансиране
BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000 BGN‘000
Банкови заеми (Приложение № 29 и № 36) 348,391 (29,673) 7,000 —  —  —  (4,698) 321,020
Факторинг (Приложение № 39) 24,772 243,507 —  —  (231,688) —  —  36,591
Задължения по договори за лизинг (Приложения № 31 и № 33) 40,869 (16,790) 29,281 15,016 —  —  (658) 67,718
Заеми от други предприятия 109 (92) —  —  —  —  (17) — 
Дивиденти 6,870 (22,643) —  20,447 (2,828) —  (937) 909
Получени правителствени финансирания (Приложения № 34) 11,899 1,004 —  —  —  (1,298) (251) 11,354
Общо 432,910 175,313 36,281 35,463 (234,516) (1,298) (6,561) 437,592
Неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества —  38 —  —  —  —  —  — 
Обратно изкупени собствени акции (Приложение № 28) (34,142) 342 —  —  —  —  144 (33,656)
Нетни парични потоци от финансова дейност 398,768 175,693 36,281 35,463 (234,516) (1,298) (6,417) 403,936
30. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Общото изменение на активите и пасивите по отсрочени данъци на Групата през съответната финансова година е както следва:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Салдо на 1 януари (5,888) (5,775)
в т.ч.: Активи по отсрочени данъци 2,049 2,421
в т.ч.: Пасиви по отсрочени данъци (7,937) (8,196)
Придобити при покупка на дъщерни дружества —  (1,720)
Признати в печалбата или загубата за годината (33) 1,483
Признати в други компоненти на всеобхватния доход (1,150) 4
Отписани при освобождаване от дъщерно дружество (391) 7
Признати в отчета за собствения капитал и текущата данъчна декларация 44 48
Резерв от преизчисление във валутата на представяне (4) 65
Салдо на 31 декември (7,422) (5,888)
в т.ч.: Активи по отсрочени данъци 1,050 2,049
в т.ч.: Пасиви по отсрочени данъци (8,472) (7,937)

Към 31.12.2021 г. Групата не е признала отсрочени данъчни активи в размер на 2,302 х.лв. (31.12.2020 г. за 5,646 х.лв.) за временни разлики с натрупване, в т.ч. данъчни загуби за пренасяне за 20,191 х. лв. (31.12.2020 г. за 39,984 х.лв.).

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружествата от Групата да генерират достатъчна данъчна печалба (Приложение № 2.28)

Изменението в салдото на активите/(пасивите) по отсрочените данъци за 2021 г. по обекти на временни разлики е както следва:

Отсрочени данъчни активи (по временни разлики) Салдо на 1 януари 2021 Признати в печалбата или загубата за годината Признати в други компоненти на всеобхватния доход Отписани при освобождаване от дъщерно дружество Признати в отчета за собствения капитал и текущата данъчна декларация Резерв от преизчисление във валутата на представяне Салдо на 31 декември 2021
Активи/(Пасиви) Активи/(Пасиви)
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Нематериални активи 66 9 —  —  —  14 89
Други дългосрочни капиталови инвестиции —  —  —  —  —  —  — 
Материални запаси 3,058 (888) —  (219) —  2 1,953
Търговски вземания 1,664 (673) —  (294) —  32 729
Парични средства —  —  —  —  —  —  — 
Задължения към персонала при пенсиониране 1,404 7 1 (16) —  11 1,407
Други текущи задължения 615 179 —  (25) 1 (6) 764
Имоти, машини и оборудване (7,942) 702 (1,151) 260 43 (64) (8,152)
Нематериални активи при бизнес комбинации (4,124) 643 —  —  —  (2) (3,483)
Лизингови договори 68 107 —  (97) —  9 87
Инвестиционни имоти (697) (119) —  —  —  —  (816)
(5,888) (33) (1,150) (391) 44 (4) (7,422)

Изменението в салдото на активите/(пасивите) по отсрочените данъци за 2020 г. по обекти на временни разлики е както следва:

Отсрочени данъчни активи (по временни разлики) Салдо на 1 януари 2020 Придобити при покупка на дъщерно дружество Признати в печалбата или загубата за годината Признати в други компоненти на всеобхватния доход Отписани при освобождаване от дъщерно дружество Признати в отчета за собствения капитал и текущата данъчна декларация Резерв от преизчисление във валутата на представяне Салдо на 31 декември 2020
Активи/(Пасиви) Активи/(Пасиви)
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Нематериални активи (14) —  118 —  —  —  (38) 66
Други дългосрочни капиталови инвестиции (1) —  1 —  —  —  —  — 
Материални запаси 3,328 —  (266) —  (1) —  (3) 3,058
Търговски вземания 930 —  770 —  (4) —  (32) 1,664
Парични средства 17 —  (17) —  —  —  —  — 
Задължения към персонала при пенсиониране 1,292 63 79 —  —  —  (30) 1,404
Други текущи задължения 592 —  (6) —  —  —  29 615
Имоти, машини и оборудване (8,419) (63) 339 4 —  48 149 (7,942)
Нематериални активи при бизнес комбинации (3,057) (1,720) 637 —  12 —  4 (4,124)
Лизингови договори 90 —  (8) —  —  —  (14) 68
Инвестиционни имоти (533) —  (164) —  —  —  —  (697)
(5,775) (1,720) 1,483 4 7 48 65 (5,888)
31. Дългосрочни задължения към свързани лица

Дългосрочните задължения към свързани лица към 31 декември включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения свързани с покупка на дялове 7,619 8,632
Задължения по лизингови договори 2,591 151
10,210 8,783

Дължимите в рамките на 12 месеца лизингови вноски са представени в консолидирания годишен отчет за финансовото състояние в текущите задължения, в статията "Задължения към свързани предприятия" (Приложение № 38).

32. Дългосрочни задължения към персонала

Дългосрочните задължения към персонала към 31 декември включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране 7,300 7,007
Задължения по дългосрочни доходи за тантиеми 322 332
Общо 7,622 7,339

Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране

Дългосрочните задължения към персонала включват сегашната стойност на задължението на дружествата от Групата, опериращи основно в България и Украйна, за изплащане на обезщетения на наетия персонал към датата на отчета за финансово състояние при настъпване на пенсионна възраст. Съгласно Кодекса на труда в България всеки служител има право на обезщетение в размер на две брутни заплати при пенсиониране, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж, обезщетението е в размер на шест брутни заплати към момента на пенсиониране (Приложение № 2.24).

Задълженията на работодателя към персонала при пенсиониране за дружествата извън България, са както следва:

 • Украйна — работодателят има задължение да изплати между 250 и 500 украински гривни (между 16 лв. и 32 лв.) според трудовия стаж на работника и социални пенсии, които дружеството начислява след пенсиониране на служителите поради специфични условия на труд;
 • Молдова — работодателят няма законово задължение към персонала при пенсиониране;
 • Казахстан — съгласно Казахстанското законодателство работодателят няма законово задължение към персонала при пенсиониране;
 • Сърбия — работодателят е задължен да изплати 3 средни работни заплати.

Изменението в сегашната стойност на задълженията към персонала при пенсиониране е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Сегашна стойност на задължението на 1 януари 7,007 6,287
Ефект от придобиване на дъщерни дружества —  452
Ефект от освобождаване от дъщерни дружества (82) — 
Разходи за текущ стаж за годината 856 894
Разходи за лихви за годината 91 83
Нетна актюерска (печалба), призната през годината (21) (16)
Разходи (Приходи) от минал стаж във връзка с извършените съкращения на персонал 20 (7)
Ефект от преизчисление 62 (157)
Плащания през годината (658) (743)
Ефекти от последващи оценки за годината, в т.ч.: 25 214
Актюерски загуби от промени във финансовите предположения (40) 47
Актюерски загуби от промени в демографските предположения (8) (12)
Актюерски загуби от корекции, дължащи се на минал опит 73 179
Сегашна стойност на задължението на 31 декември 7,300 7,007

Начислените суми в консолидирания отчет за всеобхватния доход по дългосрочни доходи на персонала при пенсиониране са както следва:

2021
BGN’000
2020
BGN’000
Разходи за текущ стаж за годината 856 894
Разходи за лихви за годината 91 83
Нетна актюерска (печалба), призната през годината (21) (16)
Разходи (Приходи) от минал стаж във връзка с извършените съкращения на персонал 20 (7)
Компоненти на разходите по планове с дефинирани доходи, признати в печалбата или загубата (Приложение № 8) 946 954
Ефекти от последващи оценки на задълженията към персонала при пенсиониране в т.ч. от:
Актюерски загуби от промени във финансовите предположения (40) 47
Актюерски загуби от промени в демографски предположения (8) (12)
Актюерски загуби от корекции, дължащи се на минал опит 73 179
Компоненти на разходите по планове с дефинирани доходи, признати в други компоненти на всеобхватния доход (Приложение № 15) 25 214
Общо 971 1,168

При определяне на настоящата стойност към 31.12.2021 г. за дружествата в България са направени следните актюерски предположения:

 • за определяне на дисконтовия фактор е използвана норма на база годишен лихвен процент в размер на 0.6 %. (2020 г.: 0.5 %). Направеното предположение се базира на данните за доходността на дългосрочните ДЦК с 10 годишен матуритет;
 • предположението за бъдещото ниво на работните заплати се базира на предоставената информация от ръководството на дружеството и е в размер между 0 и 5% годишен ръст спрямо предходния отчетен период (2020 г.: 0 и 9 %);
 • смъртност — по таблицата за смъртност на НСИ за общата смъртност на населението на България за периода 2018 г. — 2020 г. (2020 г: 2017 г. — 2019 г.);
 • темп на текучество — между 1% и 16% в зависимост от пет обособени възрастови групи (2020 г.: между 0 и 20 %).

Този план с дефинирани доходи създава експозиция на дружествата от Групата към следните рискове: инвестиционен, лихвен, риск свързан с дълголетието и риск свързан с нарастването на работните заплати. Ръководството на дружеството — майка ги определя по следния начин:

 • за инвестиционния — доколкото това е нефондиран план, дружествата от Групата следва да наблюдават и текущо да балансират предстоящите плащания по него с осигуряването на достатъчен паричен ресурс. Историческият опит, а и структурата на задължението, показват, че необходимият по години ресурс не е съществен спрямо обичайно поддържаните ликвидни средства;
 • за лихвения — всяко намаление на доходността на ДЦК с подобна срочност води до увеличение на задължението по плана;
 • за риска, свързан с дълголетието — сегашната стойност на задължението към персонала при пенсиониране се изчислява прилагайки най-добрата преценка и актуална информация за смъртността на участниците в плана. Увеличението на продължителността на живота би повлияла за евентуално увеличение на задължението. През последните години се наблюдава относителна устойчивост на този показател; и
 • за риска, свързан с нарастването на работните заплати — сегашната стойност на задължението към персонала при пенсиониране се изчислява прилагайки най-добрата преценка за бъдещото нарастване на работните заплати на участниците в плана. Такова увеличение би довело до увеличение на задължението на плана.

Анализът на чувствителността на основните актюерски предположения се основава на разумно възможните промени в тези предположения към края на отчетния период като се приема, че останалите остават непроменени.

Ефектите от изменението (увеличение или намаление) с 1 % на ръст на заплатите, дисконтовата норма и текучеството върху сумата на отчетените разходи за текущ стаж и лихви за 2021 г. и респ. върху сегашната стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи при пенсиониране, са оценени както следва:

Ефекти върху размера на отчетените разходи за 2021 г. от промяна на основните предположения:

Увеличение
BGN’000
Намаление
BGN’000
Изменение на ръста на заплатите 100 (84)
Изменение на дисконтовата норма (41) 51
Изменение на текучеството (45) 51

Ефекти върху размера на отчетеното задължение към 31.12.2021 г. от промяна на основните предположения:

Увеличение
BGN’000
Намаление
BGN’000
Изменение на ръста на заплатите 588 (490)
Изменение на дисконтовата норма (555) 646
Изменение на текучеството (354) 402

Средно претеглената дюрация на задълженията за изплащане на дефинирани доходи на персонала е в диапазона от 3.3 до 23.1 години.

Очакваните плащания на обезщетения при пенсиониране по плана с дефинирани доходи за следващите пет години е както следва:

Прогнозни плащания
BGN ’000
Пенсиониране по възраст и стаж
BGN ’000
Пенсиониране по болест
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Плащания през 2022 г 1,027 23 1,050
Плащания през 2023 г 480 22 502
Плащания през 2024 г 489 22 511
Плащания през 2025 г 555 23 578
Плащания през 2026 г 459 24 483
3,010 114 3,124

Задължения по дългосрочни доходи за тантиеми

Към 31.12.2021 г. в стойността на дългосрочните задължения към персонала са включени и 322 х.лв. (31.12.2020 г.: 332 х.лв.), представляващи задължения към персонала, свързани с изплащането на тантиеми за период от повече от 12 м. — до 2024 г. (2020 г.: до 2023 г.).

33. Задължения по лизинг

Включените в отчета за финансовото състояние задължения по лизингови договори към трети и свързани лица са представени нетно от дължимата в бъдеще лихва и са както следва:

31.12.2021 31.12.2020
Задължения по лизинг Задължения по лизинг към свързани лица (Приложение № 31) Общо Задължения по лизинг Задължения по лизинг към свързани лица (Приложение № 31) Общо
Срок BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
До една година 11,583 1,723 13,306 17,951 23 17,974
Над една година 38,589 2,591 41,180 49,593 151 49,744
50,172 4,314 54,486 67,544 174 67,718

Задълженията по лизинг към свързани лица са представени в Дългосрочни задължения към свързани лица (Приложение № 31) и Задължения към свързани предприятия (Приложение № 38).

Минималните лизингови плащания към трети и свързани лица са дължими както следва:

31.12.2021 31.12.2020
Трети лица Свързани лица Общо Трети лица Свързани лица Общо
Срок BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
До една година 12,492 1,813 14,305 19,641 25 19,666
Над една година 40,480 2,699 43,179 52,659 163 52,822
52,972 4,512 57,484 72,300 188 72,488
Бъдещ финансов разход по финансов лизинг (2,800) (198) (2,998) (4,756) (14) (4,770)
Сегашна стойност на задълженията по лизингови договори към трети и свързани лица 50,172 4,314 54,486 67,544 174 67,718

В отчета за финансовото състояние, в статията Имоти, машини и оборудване са представени следните обекти и суми, свързани с договори за лизинг:

Земи Сгради Транспортни средства Стопански инвентар и други Общо
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 38 29 77,836 41,725 13,672 12,550 260 209 91,806 54,513
Увеличения/придобити —  9 12,448 40,158 2,554 4,002 42 128 15,044 44,297
Намаления/отписани (29) —  (20,914) (4,047) (4,933) (2,880) (20) (77) (25,896) (7,004)
Салдо на 31 декември 9 38 69,370 77,836 11,293 13,672 282 260 80,954 91,806
Натрупана амортизация
Салдо на 1 януари 8 1 18,734 8,526 6,288 5,039 82 44 25,112 13,610
Начислена амортизация за периода 5 7 15,203 10,985 2,938 3,067 102 99 18,248 14,158
Отписана амортизация (10) —  (12,687) (777) (4,121) (1,818) (11) (61) (16,829) (2,656)
Салдо на 31 декември 3 8 21,250 18,734 5,105 6,288 173 82 26,531 25,112
Балансова стойност на 31 декември 6 30 48,120 59,102 6,188 7,384 109 178 54,423 66,694
Балансова стойност на 1 януари 30 28 59,102 33,199 7,384 7,511 178 165 66,694 40,903
34. Правителствени финансирания

Към 31 декември правителствените финансирания на дружествата от Групата включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Дългосрочна част на правителствени финансирания 6,783 10,422
Краткосрочна част на правителствени финансирания (Приложение № 42) 813 932
Общо 7,596 11,354

Към 31 декември получените правителствени финансирания са от следните дружества от Групата:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Софарма АД 4,427 4,857
Биофарм Инженеринг АД 2,969 3,813
Вета Фарма АД 200 297
Момина крепост АД —  2,387
Общо 7,596 11,354

Правителствените финансирания са по европейски оперативни програми и са свързани основно с придобиване на машини и оборудване. (Приложение № 16). Краткосрочната част от финансиранията в размер на 813 х.лв. (31.12.2020 г.: 932 х.лв.) ще бъде призната като текущ приход през следващите 12 месеца от датата на консолидирания годишен отчет за финансовото състояние и е представена като "други текущи задължения" (Приложение № 42).

35. Други нетекущи задължения

Другите нетекущи задължения към 31 декември включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения свързани с покупка на дялове 7,626 8,640
Задължения свързани с намаление на капитал в дъщерно дружество —  2,140
Задължения свързани с акционерни участия —  1,631
Други 9 14
7,635 12,425
36. Краткосрочни банкови заеми

Краткосрочните банкови заеми на Групата към 31 декември са както следва:

Вид валута Договорена сума Падеж 31.12.2021 31.12.2020
Банкови заеми (овърдрафти) ’000 BGN’000 BGN’000
евро 34,200 31.01.2022 42,712 55,181
лева 41,500 31.07.2022 38,601 — 
лева 20,000 31.05.2022 19,967 4,966
лева 9,779 01.06.2022 9,759 9,518
евро 5,000 25.07.2022 9,757 9,757
евро 4,500 31.07.2022 8,760 8,760
евро 5,000 31.07.2022 7,559 7,571
сръбски динар/евро 8,000 24.12.2022 6,754 2,811
укр.гривни 128,000 10.01.2022 6,106 5,380
евро 3,000 25.07.2022 5,858 5,859
лева 20,000 31.07.2022 5,476 4,937
евро 1,500 07.07.2022 2,934 2,934
евро 1,000 15.01.2022 1,956 1,760
лева 20,000 31.01.2022 —  19,987
евро 10,000 31.10.2021 —  10,047
евро 5,100 26.06.2022 —  8,721
евро 4,300 07.01.2022 —  8,373
лева/евро 7,400 31.07.2021 —  7,000
лева 5,000 31.07.2021 —  4,967
евро 1,200 01.04.2021 —  2,347
бел.рубли 345 20.02.2022 —  216
бел.рубли 230 01.12.2021 —  2
166,199 181,094
Кредитни линии
лева 24,625 31.07.2022 17,707 19,325
евро 7,500 25.07.2022 12,025 12,025
лева 20,000 31.01.2022 11,461 17,613
лева 10,000 31.07.2022 10,000 10,000
бел.рубли 20,882 31.12.2021 —  12,572
евро 10,000 31.08.2022 —  1,299
лева 1,000 20.12.2023 —  734
бел.рубли 1,000 31.03.2022 —  619
51,193 74,187
Общо 217,392 255,281

Получените банкови заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база EURIBOR плюс надбавка до 2.75% или фиксиран до 2%; за левовите кредити — референтен лихвен процент на съответната банка плюс надбавка до 1.5% и фиксиран до 1.45%; за украински гривни 10,8% фиксиран; за динар лихвен процент, определен на база BELIBOR 1.2 % (2020 г.: EURIBOR плюс надбавка до 2.45% или фиксиран до 5%; за левовите кредити — референтен лихвен процент на съответната банка плюс надбавка до 2.6% и фиксиран до 1.45%; за сръбски динар — EURIBOR плюс надбавка до 1,55%; за беларуски рубли — до 13,8% фиксиран; за украински гривни 10.8% фиксиран; за динар лихвен процент, определен на база BELIBOR 1.2 %). Кредитите са за оборотни средства.

В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени особени залози на:

 • машини и оборудване (Приложение № 16);
 • суровини, материали и готова продукция (Приложение № 23);
 • търговски вземания (Приложение № 24).

Към 31.12.2021 г. са учредени особени залози върху вземания от свързани лица, подлежащи на консолидация и елиминирани за целите на консолидирания годишен финансов отчет в размер на 60,871 х.лв. (31.12.2020 г.: 79,292 х.лв.) като обезпечение по получени от Групата банкови заеми и издадени банкови гаранции (Приложения № 29, № 36 и № 43).

37. Търговски задължения

Търговските задължения включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения към доставчици 142,681 163,664
Получени аванси от клиенти 799 1,255
Общо 143,480 164,919

Задълженията към доставчици са към:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Доставчици извън РБългария 98,554 117,813
Доставчици от РБългария 44,127 45,851
Общо 142,681 163,664

Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и са за получени материали, стоки и услуги. Средният кредитен период, за който обичайно не се начислява лихва по търговски задължения е до 180 дни.

38. Задължения към свързани предприятия

Задълженията към свързани предприятия включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения към съвместни и асоциирани дружества 1,721 — 
Задължения към дружества акционери със значително влияние 1,124 1,092
Задължения към дружества свързани чрез ключов управленски персонал 831 1,146
Задължения към дружества, контролирани от асоциирано дружество 24 123
Други свързани лица —  6
Общо 3,700 2,367

Задълженията към свързани предприятия по видове са:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Краткосрочни задължения по лизингови договори 1,723 23
Задължения свързани с покупка на акции 1,019 995
Задължения за доставки на стоки и материали 848 1,154
Доставка на услуги 106 89
Задължения по аванси 4 13
Други —  93
Общо 3,700 2,367

Задълженията към свързани предприятия са текущи, в лева, безлихвени и не са обезпечени допълнително със специален залог или гаранция от Групата.

39. Задължения по договор за факторинг

Дружество от Групата има сключен договор за факторинг с финансова институция (Фактор) от 19.01.2016 г. за прехвърляне на съществуващи неизискуеми вземания от свои клиенти. Факторът има правото на обратен иск (право на регрес) за всички авансово платени суми, независимо дали са включени или не в одобрения кредитен лимит. Одобреният кредитен лимит към 31.12.2021 г. е 15,000 хил.лв. (2020 г.: 47,500 хил. лв.) Прехвърлените фактури се плащат авансово до 90 % (деветдесет процента) от тяхната стойност с включен ДДС. Лихвата за авансово преведените средства е 1М РЛП +1.55% на годишна база и се удържа на едномесечен период в края на всеки календарен месец.

Към 31.12.2021 г. задължението по договора за факторинг е в размер на 6,370 хил.лв. (31.12.2020 г.: 36,591 х.лв.).

Общо предоставеното финансиране през 2021 г. е в размер на 193,905 х.лв. (2020 г.: 243,935 х.лв.) (Приложение № 2.18).

40. Задължения към персонала и за социално осигуряване

Задълженията към персонала и за социaлното осигуряване включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения към персонала, в т.ч.: 14,682 14,716
текущи задължения по възнаграждения 7,692 7,741
начисления за неползвани компенсируеми отпуски 3,518 3,534
Тантиеми 3,472 3,441
Задължения по социалното осигуряване, в т.ч.: 3,206 3,280
текущи задължения по вноски към социалното осигуряване 2,634 2,722
начисления за неползвани компенсируеми отпуски 572 558
Общо 17,888 17,996
41. Задължения за данъци

Задълженията за данъци включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
ДДС 6,039 3,829
Данъци върху доходите на физическите лица 540 1,078
Данъци върху разходите 409 418
Данъци върху печалбата 36 1,221
Данъци при източника —  18
Други 15 26
Общо 7,039 6,590

До датата на издаване на настоящия консолидиран годишен отчет в дружествата от Групата са извършени ревизии и проверки, както следва:

Дружество Пълна данъчна ревизия Ревизия по ДДС Проверка по осигурително законодателство
Софарма АД 31.12.2011 31.12.2011 30.09.2013
Софарма Трейдинг АД 31.12.2011 31.12.2017 30.04.2018
Биофарм Инженеринг АД 31.12.2014 30.11.2021 30.04.2009
Фармалогистика АД 31.12.2005 31.12.2007 няма
Електронкомерс EOOД 31.12.2005 30.04.2006 няма
Вета Фарма АД няма 31.10.2021 30.06.2016
Софармаси ЕООД няма 31.07.2020 няма
Софармаси 2 ЕООД няма 30.06.2019 няма
Софармаси 3 ЕООД няма 30.11.2017 няма
Софармаси 4 ЕООД няма 30.04.2019 няма
Софармаси 5 ЕООД няма 31.08.2020 няма
Софармаси 6 ЕООД няма 31.07.2019 няма
Софармаси 7 ЕООД няма 31.05.2019 няма
Софармаси 8 ЕООД няма 31.08.2020 няма
Софармаси 9 ЕООД няма 31.12.2020 няма
Софармаси 10 ЕООД няма 31.03.2020 няма
Софармаси 11 ЕООД няма 31.08.2018 няма
Софармаси 12 ЕООД няма 30.11.2018 няма
Софармаси 13 ЕООД няма 31.12.2020 няма
Софармаси 14 ЕООД няма 31.12.2018 няма
Софармаси 15 ЕООД няма 28.02.2018 няма
Софармаси 16 ЕООД няма 31.12.2019 няма
Софармаси 17 ЕООД няма 31.12.2020 няма
Софармаси 18 ЕООД няма 30.10.2021 няма
Софармаси 19 ЕООД (Валентина Василева — Люлин ЕOOД) няма 31.12.2017 няма
Софармаси 20 ЕООД (Василка Лиловска ЕOOД) няма 31.12.2013 няма
Софармаси 21 ЕООД (Венера Муташка ЕOOД) няма няма 31.08.2017
Софармаси 22 ЕООД (Веселка Василева ЕOOД) няма 31.12.2012 30.04.2020
Софармаси 23 ЕООД (Виктория Ангелова ЕOOД) няма 31.05.2014 30.04.2020
Софармаси 24 ЕООД (Десислава Йорданова ЕOOД) няма няма 30.04.2020
Софармаси 25 ЕООД (Димка Владева ЕOOД) няма 31.05.2019 30.04.2020
Софармаси 26 ЕООД (Донка Чивгънова ЕOOД) няма 31.08.2017 няма
Софармаси 27 ЕООД (Екатерина Михайлова — Шумен 1 ЕOOД) няма 31.12.2013 няма
Софармаси 29 ЕООД (Емилия Ангелова ЕOOД) няма 31.05.2017 няма
Софармаси 30 ЕООД (Жулиана Котова ЕOOД) няма 31.12.2013 30.04.2020
Софармаси 31 ЕООД (Иван Иванов-1 ЕOOД) няма 31.12.2019 30.04.2020
Софармаси 32 ЕООД (Илиана Калушкова ЕOOД) 31.12.2010 31.12.2019 30.04.2020
Софармаси 33 ЕООД (Ирина Тончева ЕOOД) няма няма 30.04.2020
Софармаси 34 ЕООД (Капка Николова-Военна болница ЕOOД) няма няма 30.04.2020
Софармаси 35 ЕООД (Костадин Горчев ЕOOД) няма 31.12.2013 30.04.2020
Софармаси 36 ЕООД (Красимира Шунина ЕOOД) няма 31.01.2015 30.04.2020
Софармаси 37 ЕООД (Лора Дончева ЕOOД) няма 31.03.2018 30.04.2020
Софармаси 38 ЕООД (Людмила Златкова ЕOOД) няма 31.07.2017 30.04.2020
Софармаси 40 ЕООД (Маник Бургазян ЕOOД) няма няма 30.04.2020
Софармаси 41 ЕООД (Марийка Жайгарова ЕOOД) няма 30.11.2018 31.05.2019
Софармаси 42 ЕООД (Мария Агова ЕOOД) няма няма 30.11.2020
Софармаси 43 ЕООД (Мария Ганчева ЕOOД) 31.12.2016 няма 31.05.2019
Софармаси 44 ЕООД (Мария Кенова ЕOOД) няма 31.12.2013 30.04.2020
Софармаси 45 ЕООД (Мария Христова — Мотописта ЕOOД) няма няма 30.04.2020
Софармаси 46 ЕООД (Марияна Маркова ЕOOД) няма 31.05.2017 няма
Софармаси 47 ЕООД (Мери Иванова ЕOOД) няма 31.11.2016 31.03.2020
Софармаси 48 ЕООД (Нели Ставрева ЕOOД) няма 30.06.2021 31.08.2017
Софармаси 49 ЕООД (Преслава Бечева ЕOOД) 31.12.2015 31.12.2014 31.05.2020
Софармаси 50 ЕООД (Райна Маджарова — Св. Георги Софийски ЕOOД) няма 31.12.2018 31.03.2020
Софармаси 51 ЕООД (Румяна Игнатова — Ганчева ЕOOД) няма 30.09.2018 30.04.2020
Софармаси 52 ЕООД (Сашка Тодорова ЕOOД) няма няма 31.12.2015
Софармаси 53 ЕООД (Светла Харизанова ЕOOД) няма 30.06.2021 31.08.2017
Софармаси 54 ЕООД (Светлана Пирпирова ЕOOД) няма 31.08.2015 31.03.2020
Софармаси 55 ЕООД (Сеиба-Благоевград-1 ЕOOД) няма 31.12.2014 31.03.2020
Софармаси 56 ЕООД (Силвия Венева ЕOOД) няма 31.12.2015 30.04.2020
Софармаси 57 ЕООД (Сияна Миланова ЕOOД) няма няма 31.05.2020
Софармаси 58 ЕООД (Стоянка Раденкова ЕOOД) няма 31.07.2018 няма
Софармаси 63 ЕАД (Ес Си Ес Франчайз ЕАД) 31.12.2012 няма 31.12.2019
Софармаси 64 АД (Санита Франчайзинг АД) 31.12.2016 няма няма
ПАО Витамини 31.12.2013 31.12.2013 01.04.2014
ООО Софарма Украйна 31.12.2014 31.12.2014 30.06.2016
Софарма Варшава СП. З.О.О няма няма 06.07.2017
Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия 31.03.2017 30.06.2017 15.04.2017

За дружествата в България данъчна ревизия се извършва в петгодишен срок от изтичане на годината, през която е подадена данъчната декларация за съответното задължение. Ревизията потвърждава окончателно данъчното задължение на съответното дружество-данъчно задължено лице, освен в изрично предвидените от законодателството случаи. За дружествата извън България данъчна ревизия се извършва както следва: в Украйна — в тригодишен срок, в Полша и Казахстан — в петгодишен срок, в Сърбия — в десетгодишен срок и в Молдова — в четиригодишен срок.

На дружествата Фитопалаузово АД, TOO Софарма Казахстан, Фармахим ЕООД, Рап Фарма Интернешънъл ООД, Софармаси 59 ЕOOД, Софармаси 60 ЕOOД, Софармаси 61 ЕOOД, Софармаси 62 ЕOOД, Софармаси 28 ЕOOД и Софармаси 39 ЕOOД не са провеждани пълни данъчни ревизии, ревизии по ДДС и проверки по осигурителното законодателство.

42. Други текущи задължения

Другите текущи задължения включват:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Задължения за възстановяване по договори с клиенти 2,631 2,872
Задължения свързани с покупка на дялове 1,014 1,436
Пасиви по договори с клиенти 978 154
Правителствени финансирания (Приложение № 34) 813 932
Задължения за дивиденти 608 909
Задължения по получени депозити като гаранции 299 1
Провизия по финансови гаранции 139 — 
Удръжки от работните заплати 93 55
Присъдени суми по съдебни дела 34 347
Задължения свързани с намаление на капитал в дъщерно дружество —  4,504
Други 364 374
Общо 6,973 11,584
43. Условни задължения и ангажименти

Поръчителства и предоставени гаранции

Софарма АД

Дружеството е предоставило в полза на банки по получени заеми от асоциирани дружества, следните обезпечения:

В полза на Доверие Обединен Холдинг АД

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Сгради 8,252 8,470
Земи 6,624 6,440
Общо 14,876 14,910

Дружеството е съдлъжник по получени банкови кредити, издадени банкови гаранции, сключени лизингови договори, както и е гарант пред банки и доставчици на следните дружества:

Период на падеж Вид валута Договорен размер Размер на гарантираната сума
Оригинална Валута BGN’000 31.12.2021
BGN’000
Доверие Обединен Холдинг АД 2027 г. лева 30,000 30,000 26,250
Доверие Обединен Холдинг АД 2022 г. евро 5,000 9,779 9,779
Момина крепост АД 2022 — 2026 г. лева 5,000 5,000 4,144
Енергоинвестмънт АД 2023 г. лева 200 200 1,050
Фармаплант АД 2023 г. евро 235 460 93
Общо 41,316

Софарма Трейдинг АД

Дружеството е сключило договор за поръчителство по банков заем на МБАЛ Доверие АД. Непогасената част по договора за заем към 31.12.2021 г. е на обща стойност от 260 х.лв. (31.12.2020 г.: 1,011 х.лв.).

Банкови гаранции

Софарма Трейдинг АД

Издадените за дружеството банкови гаранции към 31.12.2021 г. възлизат на 17,978 х.лв. (31.12.2020 г.: 14,872 х.лв.) и са за гарантиране плащане към доставчици на стоки, за добро изпълнение — гарантиране бъдещи доставки на лекарствени и медицински продукти на болници по сключени договори за доставка, митническа гаранция, участие в търгове и обезпечения по договори за наем на търговски обекти (аптеки).

Банковите гаранции са издадени от:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
ДСК АД 6,658 5,106
ИНГ банк Н.В. 6,091 5,373
Райфайзенбанк ЕАД 5,229 4,393
17,978 14,872

Обезпечението по издадените банкови гаранции е както следва:

 • Особен залог на стоки в оборот на стойност 2,934 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,934 х.лв.) (Приложение № 23).
 • Особен залог на вземания от клиенти с балансова стойност 2,347 х.лв. (31.12.2020 г.: 2,347 х.лв) (Приложение № 24).

Софарма Трейдинг АД е предоставило банкови гаранции в размер на 1 308 х. лв. (31.12.2020 г.: 1,084 х.лв.) като обезпечения по договори за наем на търговски обекти (аптеки), страна по които са негови дъщерни дружества.

Софарма Трейдинг Д.о.о., Сърбия

Издадените за дружеството банкови гаранции възлизат на 26,256 х.лв. (31.12.2020 г.: 9,227 х.лв.) и са за гарантиране плащане към доставчици на стоки, за добро изпълнение — гарантиране бъдещи доставки на лекарствени и медицински продукти на болници по сключени договори за доставка, митническа гаранция и участие в търгове.

Банковите гаранции са издадени от:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Райфайзенбанк АД Белград 21,991 5,542
ОТП Банка Сърбия АД Белград (SG Експресбанк АД Белград) 2,221 2,221
Юробанк АД Белград 1,649 1,464
Банка Интеза АД Белград 395 -
26,256 9,227

Застраховка на гаранции за изпълнение

Софарма Трейдинг АД

Към 31.12.2021 г. Дружеството има сключени договори за застраховка на гаранции за изпълнение в търгове за доставка на лекарства и консумативи в полза на медицински заведения и Министерството на здравеопазването в размер на 9,743 х.лв. (31.12.2020 г.: 6,222 х.лв.).

Активи, получени на отговорно пазене

Софарма Трейдинг АД

Съгласно сключени договори за преддистрибуция, дружеството е приело на отговорно пазене към 31.12.2021 г. стоки в размер на 2,024 х.лв. (31.12.2020 г.: на 4,352 х.лв.).

Значителни неотменяеми договори и ангажименти

Софарма АД

Дружеството е получило правителствени финансирания по оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 — 2013 г. и оперативна програма Енергийна ефективност (Приложения № 34 и № 42), свързани с придобиване на дълготрайни активи, реконструкции на сгради и технологично обновление и модернизация на таблетното производство, внедряване на иновативни продукти в ампулното производство, придобиване на общообменни инсталации за вентилация и климатизация при производството на медицински продукти и внедряване на иновативни капки за очи тип "изкуствени сълзи" (Приложение № 16).

Дружеството е поело ангажимент за срок от 5 години след приключването на съответните проекти да не извършват значими изменения, засягащи същността и условията за изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за дружеството, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на собствеността на придобитите активи, свързани с финансирането. При неизпълнение на тези изсквания предоставените финансирания подлежат на възстановяване. Към датата на изготвяне на отчета всички изисквания по договорите са спазени.

Биофарм Инженеринг АД

Дружеството е поело ангажимент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за срок 5 години след приключване на проекта за придобиване на:

 1. линия за производство на разтвори на аминокиселини за парентерално хранене, включваща компоненти за раздуване, пълнене и херметизиране в асептична среда, и
 2. изграждане на чисти помещения (таван "омега профил", преградни стени, врати, блокиращи устройства, осветление, климатизация и други). Срокът започва да тече от 27.04.2015 г. (датата, на която проектът окончателно е одобрен от финансиращата организация) и съгласно договора, проектът не трябва да претърпи значими изменения, засягащи неговата същност, условията за неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за дружеството, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на собствеността на елемент от инфраструктурата или прекратяване на производствената дейност. При неизпълнение на тези изисквания предоставеното финансиране подлежи на възстановяване. Към датата на одобрение за издаване на финансовия отчет всички изисквания по договора са спазени.

Вета Фарма АД

Дружеството е получило правителствени финансирания по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 — 2013 г. (Приложения № 34 и № 42) свързани с повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда (Приложение № 16). Дружеството е поело ангажимент за срок от 3 години след приключването н съответните проекти да не извършват значими изменения, засягащи същността и условията за изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за дружеството, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на собствеността на придобитите активи, свързани с финансирането. При неизпълнение на тези изсквания предоставените финансирания подлежат на възстановяване. Към датата на изготвяне на отчета всички изисквания по договорите са спазени.

44. Сегментно отчитане

Сегментното отчитане в Групата е организирано на база два основни бизнес сегмента "производство на фармацевтични продукти" и "дистрибуция на фармацевтични продукти (стоки)". Към група "други" се включват производство и дистрибуция на нефармацевтични продукти.

Статиите на приходите, разходите и резултатът на бизнес сегментите, определени в Групата, включват:

Производство на фармацевтични продукти Дистрибуция на фармацевтични продукти (стоки) Други Елиминиране Консолидиран
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Външни продажби 216,386 228,321 1,365,059 1,190,225 21,865 20,280 —  —  1,603,310 1,438,826
Междусегментни продажби 115,112 117,411 175 554 377 —  (115,664) (117,965) —  — 
Общо приход 331,498 345,732 1,365,234 1,190,779 22,242 20,280 (115,664) (117,965) 1,603,310 1,438,826
Резултат (марж) на сегмента 82,532 102,059 212,172 163,772 5,775 5,028 14,386 2,615 314,865 273,474
Неразпределени оперативни доходи от дейността 13,830 12,677
Неразпределени оперативни разходи от дейността (265,176) (240,351)
Печалба от оперативната дейност 63,519 45,800
Финансови (разходи)/приходи, нетно (5,165) (14,018)
Обезценка на нетекущи активи (10,476) (5,993)
Печалба (загуба) от освобождаване от дъщерни дружества 37,604 (323)
Печалба от асоциирани дружества, нетно 12,092 5,976
Печалба преди данък върху печалбата 97,574 31,442
Разход за данък върху печалбата (5,871) (6,162)
Нетна печалба за годината 91,703 25,280
Отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка 89,496 29,805
Неконтролиращо участие 2,207 (4,525)

Активите и пасивите на бизнес сегментите включват:

Активи по бизнес сегменти Производство на фармацевтични продукти Дистрибуция на фармацевтични продукти (стоки) Други Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Имоти, машини, оборудване 130,440 143,094 131,138 144,995 18,305 22,156 279,883 310,245
Материални запаси 67,189 73,976 188,195 212,464 565 1,129 255,949 287,569
Вземания от свързани предприятия 13,827 6,059 652 623 —  —  14,479 6,682
Търговски вземания 27,983 19,401 187,853 218,844 11,996 12,462 227,832 250,707
Парични средства и парични еквиваленти 18,633 5,719 18,437 18,238 652 1,182 37,722 25,139
Активи на сегмента 258,072 248,249 526,275 595,164 31,518 36,929 815,865 880,342
Неразпределени активи 389,113 361,770
Общо активи 1,204,978 1,242,112
Пасиви по бизнес сегменти Производство на фармацевтични продукти Дистрибуция на фармацевтични продукти (стоки) Други Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Задължения към персонала и за социалното осигуряване 1,799 1,905 9,159 9,646 407 464 11,365 12,015
Търговски задължения 13,418 9,046 129,929 155,781 133 92 143,480 164,919
Задължения към свързани предприятия 1,540 1,361 2,160 1,006 —  —  3,700 2,367
Банкови заеми 61,581 88,465 208,185 232,555 —  —  269,766 321,020
Пасиви на сегмента 78,338 100,777 349,433 398,988 540 556 428,311 500,321
Неразпределени пасиви 117,799 175,196
Общо пасиви 546,110 675,517

Капиталовите разходи, амортизациите и непаричните разходи, различни от амортизации по бизнес сегментивключват:

Производство на фармацевтични продукти Дистрибуция на фармацевтични продукти (стоки) Други Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Капиталови разходи 5,758 6,940 33,947 30,639 294 5,992 39,998 43,571
Амортизация 11,552 12,322 32,898 25,389 1,330 1,406 45,780 39,117
Непарични разходи, различни от амортизация 8,122 8,473 6,791 2,491 985 92 15,898 11,056

Разпределението на приходите на Групата по видове и по географски области е както следва:

България Европа Други страни Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Приходи от продажба на готова продукция 106,499 99,915 146,510 146,870 21,929 23,171 274,938 269,956
Приходи от продажба на стоки 978,018 846,647 350,345 322,223 9 —  1,328,372 1,168,870
1,084,517 946,562 496,855 469,093 21,938 23,171 1,603,310 1,438,826

Балансовата стойност към 31 декември на нетекущите активи на Групата, различни от финансови инструменти, разпределени по географски области е както следва:

България Европа Други страни Общо
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
2021
BGN ’000
2020
BGN ’000
Имоти, машини, оборудване 330,507 348,762 31,270 46,675 616 435 362,393 395,872
Нематериални активи 45,572 47,289 8,815 10,924 34 59 54,421 58,272
Репутация 2,159 2,658 11,261 10,611 —  —  13,420 13,269
Инвестиционни имоти 9,446 11,691 —  —  —  —  9,446 11,691
387,684 410,400 51,346 68,210 650 494 439,680 479,104
45. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на Групата.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружествата от Групата и на привлечения от тях заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от тях инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на рисковете се осъществява текущо от ръководството на дружеството-майка и респективно ръководствата на дъщерните дружества съгласно политиката, определена от Съвета на директорите на дружеството-майка. Съветът на директорите е приел основни принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти.

Структурата на финансовите активи и пасиви към 31.12.2021 г. е както следва:

Категории финансови инструменти: 31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Финансови активи
Финансови активи по амортизирана стойност в т.ч.: 333,111 360,798
Вземания и заеми (Приложения № 21, № 22, № 24 ,№ 25 и № 26) 295,394 335,659
Парични средства и парични еквиваленти (Приложение № 27) 37,717 25,139
Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход в т.ч.: 5,778 14,294
Капиталови инвестиции (Приложение № 20) 5,778 14,294
Общо финансови активи 338,889 375,092
Финансови пасиви
Финансови пасиви по амортизирана стойност в т.ч.: 494,716 620,184
Краткосрочни и дългосрочни банкови заеми (Приложения № 29 и № 36) 269,766 321,020
Други заеми и задължения (Приложения № 35, № 37, № 38 и № 42) 170,464 231,446
Задължения по лизинг (Приложение № 33) 54,486 67,718
Общо финансови пасиви 494,716 620,184

Нетният ефект от начислени/(възстановени) обезценки, свързани с финансови активи и финансови гаранции, признати в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата) е както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Търговски и други вземания, включително от свързани лица 1,008 1,231
Съдебни и присъдени вземания 884 207
Предоставени заеми по амортизируема стойност (46) (132)
Парични средства по амортизирана стойност —  (12)
Общо 1,846 1,294

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на Групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Кредитният риск на Групата възниква както от основната ѝ дейност, чрез търговските вземания, така и от нейната финансова дейност, включваща предоставяне на заеми на свързани и трети лица, поети ангажименти по заеми и гаранции и депозити в банки. В Групата са разработени политики, процедури и правила за контрол и мониторинг на поведението на кредитния риск.

Търговски вземания

В своята търговска практика Групата е прилагала различни схеми на дистрибуция, докато постигне сегашния ефективен подход, съобразен с пазарната обстановка на работа, с разнообразните начини на плащане, както и с включването на търговски рабати. Групата работи с контрагенти с история на взаимоотношенията на основните си пазари, като си партнира с над 70 български и чуждестранни лицензирани търговци на лекарства.

Работата с НЗОК и с дистрибутори, които работят с държавните болнични заведения също изискват политика на отложени плащания в България. В този смисъл независимо, че е налице концентрация на кредитен риск, той се контролира посредством подбор, текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори, както и пряка комуникация с тях и търсене на бързи мерки при първи индикатори за проблеми.

Кредитната политика на Групата предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащане.

Групата използва матрици за провизиране на очакваните кредитни загуби на търговските вземания и активите по договори с клиенти. Последните са групирани в групи (портфейли) от различни сегменти клиенти, които имат сходни характеристики, вкл. за кредитен риск.

Прилаганите в матриците проценти на провизиране се базират на дните просрочие за всеки отделен портфейл. Първоначално процентите на всяка матрица се определят на база исторически данни, наблюдавани от дружествата от Групата, за период от три години. В основата на метода е анализа на историята и оценката на поведението на всяка фактура в дадена група, издадени за последните поне три години в аспект на дни просрочие, преминаване по периоди между различните диапазони на просрочие, плащанията и несъбрани суми и т.н. На тази база се определя процентът на загубата като несъбираемостта на дадена група фактури към просрочените фактури по дни. Периодът за възникване на икономическа загуба от несъбираемост се определя по клиентски портфейли: търговци на едро, аптечен пазар, болничен пазар и по географски региони. Този период се изследва и преценява исторически. Групата няма практика да изисква обезпечение по вземанията от своите клиенти, както и не ги застрахова. На второ място, Групата прецизира матриците за провизиране на обезценка на всеки портфейл като коригира определените проценти на база исторически данни за поведението на плащанията по издадените фактури и историческите загуби от несъбираемост чрез включване на прогнозна информация за определени макрофактори. Историческите проценти се коригират, за да отразят ефекта от бъдещо поведение на макроикономически фактори, за които е установена статистическа зависимост и за които се смята, че оказват влияние на способността на клиентите да обслужват и уреждат задълженията си.

Съдебни и присъдени вземания

При преценката на събираемостта на съдебните и присъдените вземания ръководството прави индивидуален анализ на цялата експозиция от всеки контрагент (тип контрагент) с оглед установяване на реалната възможност за събирането им. При установяване на висока несигурност относно събираемостта на дадено вземане (група вземания) се прави преценка каква част от него (тях) е обезпечена (залог, ипотека, поръчителства, банкова гаранция) и по този начин е гарантирана събираемостта им (чрез бъдещо възможно реализиране на обезпечението или плащане от поръчител). Вземанията или частта от тях, за които ръководството преценява, че съществува много висока несигурност за събирането им и не са обезпечени, се обезценяват на 100%.

Предоставени заеми и финансови гаранции

Оценката на всяка кредитна експозиция за целите на управлението на риска е процес, който изисква използването на модели, които да отразяват влиянието върху експозицията на промените в пазарните условия, очакваните парични потоци и времето до падеж. Оценката на кредитния риск на предоставените заеми води до по-нататъшни преценки за вероятността от възникване на неизпълнение, на свързаните с тези преценки коефициенти на загуба и на корелациите между контрагентите. Групата измерва кредитния риск като използва вероятността за неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при неизпълнение (LGD).

За определяне на кредитния риск на предоставени заеми и финансови гаранции, както и на определени индивидуални вземания, ръководството на Групата е разработило методика, която включва два основни компонента: определяне на кредитен рейтинг на длъжника, и статистически модели за изчисляване на маргинални PD по години за всеки рейтинг. Относно рейтинга то използва вътрешни оценки за кредитния рейтинг на отделните контрагенти на база глобални методологии на водещи световни рейтингови агенции. Рейтингът отразява финансови съотношения за задлъжнялост, ликвидност, рентабилност и др., количествени (например нива на продажби) и качествени (например финансова политика, диверсификация и т.н.) критерии според съответната методология и индустрия.

Чрез статистически модели, базирани на исторически глобални данни за вероятности за неизпълнение (PD) и преходи между различни рейтинги, както и на прогнози за ключови макроикономически показатели (растеж на БВП, инфлация и т.н.) се определят нужните маргинални PD по години за всеки рейтинг.

На база установения конкретен рейтинг и анализа на характеристики на длъжника и заема/гаранцията, вкл измененията, които са настъпили в тях, спрямо предходния период се определя етапът на инструмента (Етап 1, Етап 2 или Етап 3). Групата счита, че даден финансов инструмент е претърпял значително увеличение на кредитния риск, когато са изпълнени един или повече от следните количествени или качествени критерии:

Количествени критерии:

 • Увеличение на вероятността от неизпълнение (PD) за целия живот на финансовия актив към отчетната дата спрямо вероятността от неизпълнение за целия живот към датата, на която активът е признат за първи път;
 • Заемополучателят е в просрочие над 30 дни, но по-малко от 90 дни;
 • Действителни или очаквани значителни неблагоприятни промени в оперативните резултати на заемополучателя, над допустимия диапазон на изменение, измерени през основни финансови и оперативни показатели на длъжника;
 • Значителна промяна в стойността на обезпечението, което обстоятелство се очаква да увеличи загубата и риска от неизпълнение.

Качествени критерии:

 • Значителни неблагоприятни промени в бизнес, финансови и / или икономически условия, при които кредитополучателят оперира;
 • Действителни или очаквани значителни неблагоприятни промени в оперативните резултати на кредитополучателя;
 • Значителна промяна в стойността на обезпечението, която се очаква да увеличи риска от неизпълнение;
 • Ранни признаци на проблеми с паричния поток / ликвидност, като забавяне в обслужването на търговските кредитори / кредити.

Критериите, използвани за определяне на значително нарастване на кредитния риск, се наблюдават и преразглеждат периодично за целесъобразност от финансовия директор на Групата.

Групата определя финансов инструмент в неизпълнение и с настъпила кредитна загуба, когато отговаря на един или повече от следните критерии:

Количествени критерии

 • Заемополучателят е с просрочие над 90 дни по своите договорни плащания;
 • Настъпили или предстоящи съществени неблагоприятни промени и събития в бизнеса, финасовите условия и стопанската среда на заемополучателят, измерени през сериозен спад на основни финансови и оперативни показатели на длъжника;
 • Заемополучателят отчита поредица загуби и отрицателни нетни активи;
 • Настъпили или предстоящи съществени неблагоприятни промени в стойността на ключово обезпечение по заема, вкл. загуби на обезпечения.

Качествени критерии

Заемополучателят е в невъзможност да плаща поради значителни финансови затруднения. Това са случаи, когато:

 • Заемополучателят е в нарушение на финансовия договор, напр. лихвени плащания, обезпечения;
 • Негативни промени в бизнеса на заемополучателя;
 • Направени отстъпки във връзка с финансови затруднения на заемополучателя;
 • Вероятно е заемополучателя да бъде обявен в несъстоятелност.

Дефиницията за неизпълнение е приложена последователно за моделиране на вероятността от неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при неизпълнение (LGD) през изчисленията на очакваните загуби на Групата.

Очакваните кредитни загуби са изчислени чрез дисконтиране на получената стойност от произведението на: вероятността от неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при неизпълнение (LGD), определени както следва:

 • PD представя вероятността заемополучателят да не изпълни финансовото си задължение или през следващите 12 месеца, или през целия живот на финансовия актив (PD за целия живот), определени на база на публични данни за PD на общоприети източници и статистически модели за ефектите от прогнозни макроикономически фактори. Също така ръководството на дружеството е извършило исторически анализ и е идентифицирало основните икономически променливи, влияещи върху кредитния риск и очакваните кредитни загуби за всеки вид заем (портфейл);
 • EAD е сумата, която е дължима на Групата от заемополучателя в момента на неизпълнението, през следващите 12 месеца или през остатъчния период на заема, определена съгласно конкретните характеристики на инструмента (дължима сума, погасителни планове, лихви, срок и др.);
 • LGD представлява очакването на Групата за размера на загуба при експозиция в неизпълнение. LGD варира според вида на контрагента, вида и старшинството на претенцията и наличието на обезпечение или друга кредитна подкрепа. LGD се измерва като процент загуба за откритата експозиция към момента на неизпълнение;
 • Дисконтовият процент, използван при изчисляването на очакваната кредитна загуба (ECL), е първоначалният ефективен лихвен процент по заема или в случай на финансови гаранции и други инструменти без приложим лихвен процент — безрискова норма за съответния период, валута и т.н.

Групата прилага редица политики и практики за намаляване на кредитния риск от предоставени заеми. Най-често срещано е приемането на обезпечение. Групата възлага изготвяне на оценка от външни експерти — независими оценители на полученото обезпечение като част от процеса по предоставянето на заеми. Тази оценка се преразглежда периодично, но поне веднъж годишно.

Таблицата по — долу представя качеството на финансовите активи и активите по договори на Групата, а също така и максималната експозиция, изложена на кредитен риск според приетата оценка за кредитен рейтинг:

31.12.2021 Приложения Вътрешна категоризация за кредитен риск Очаквани кредитни загуби
(МСФО 9)
Брутна балансова стойност
BGN ’000
Загуба от обезценка (коректив)
BGN ’000
Балансова стойност
BGN ’000
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия 21 Първоначално-договорени заеми Етап 1 За целия живот (кредитно обезпечение) 49,792 (97) 49,695
Предоставени краткосрочни заеми на свързани предприятия 25 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 13,621 —  13,621
Предоставени дългосрочни заеми на трети лица 22 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 6,314 (6) 6,308
Предоставени краткосрочни заеми на трети лица 26 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 1,714 —  1,714
Предоставени краткосрочни заеми на трети лица 26 Трудносъбираеми Етап 3 За целия живот (кредитно обезпечение) 90 0 90
Търговски и други вземания от свързани предприятия 21, 25 неприложимо За 12 — месечен период 905 (47) 858
Търговски и други вземания от трети лица 24, 26 неприложимо За 12 — месечен период 229,644 (6,536) 223,108
в т.ч. съдебни вземания 26 15,609 (1,639) 13,970
Финансови активи 302,080 (6,686) 295,394
1.12.2020 Приложения Вътрешна категоризация за кредитен риск Очаквани кредитни загуби (МСФО 9) Брутна балансова стойност
BGN ’000
Загуба от обезценка (коректив)
BGN ’000
Балансова стойност
BGN ’000
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия 21 Първоначално-договорени заеми Етап 1 За целия живот (кредитно обезпечение) 58,439 (118) 58,321
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия 21 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 1,404 —  1,404
Предоставени краткосрочни заеми на свързани предприятия 25 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 6,077 (19) 6,058
Предоставени дългосрочни заеми на трети лица 22 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 7,620 (12) 7,608
Предоставени краткосрочни заеми на трети лица 26 Първоначално-договорени заеми Етап 1 За целия живот (кредитно обезпечение) 3,158 —  3,158
Предоставени краткосрочни заеми на трети лица 26 Предоговаряни Етап 2 За целия живот (кредитно обезпечение) 557 —  557
Предоставени краткосрочни заеми на трети лица 26 Трудносъбираеми Етап 3 За целия живот (кредитно обезпечение) 302 —  302
Търговски и други вземания от свързани предприятия 21, 25 неприложимо За 12 — месечен период 682 (57) 625
Търговски и други вземания от трети лица 24, 26 неприложимо За 12 — месечен период 263,977 (6,351) 257,626
в т.ч. съдебни вземания 24, 26 15,817 (454) 15,363
Финансови активи 342,216 (6,557) 335,659

Таблицата по — долу предоставя информация за експозицията на Групата към кредитен риск и обезценките по кредитните загуби за предоставените заеми, търговските вземания и други вземания към 31.12.2021 г.:

Категория Съответствие с външен кредитен рейтинг Осреднен процент на очаквана загуба от обезценк Брутна стойност
BGN’000
Загуба от обезценка (коректив)
BGN’000
Първоначално-договорени заеми (Етап 1) B3 0.26% 49,792 (97)
Първоначално-договорени заеми (Етап 1) B1 0.46% 4,011 -
Предоговаряни заеми (Етап 2) B2 0.00% 187 -
Предоговаряни заеми (Етап 2) B3 0.00% 16,104 (6)
Предоговаряни заеми (Етап 2) Ba3 0.00% 1,347 -
Трудносъбираеми заеми (Етап 3) B2 0.00% 90 -
Търговски и други вземания (Етап 1) непреложимо 2.07% 214,940 (4,944)
Трудносъбираеми вземания (съдебни и присъдени вземания) непреложимо 5.18% 15,609 (1,639)
Общо 302,080 (6,686)

Групата има концентрация на вземания от свързани лица (търговски вземания и заеми), както следва:

31.12.2021
BGN’000
31.12.2020
BGN’000
Клиент 1 77.44% 87.82%
Клиент 2 12.89% 9.05%
Клиент 3 6.25% 2.11%

Групата текущо управлява концентрацията на вземанията от свързани лица чрез прилагане на кредитни лимити и допълнителни обезпечения под формата на залог на ценни книжа и други активи и прилагане на записи на заповед.

Концентрацията на първите пет клиента в търговските вземания на Групата е както следва:

31.12.2021
BGN’000
% кредитна експозиция спрямо общата сума на търговските вземания
%
31.12.2020
BGN’000
% кредитна експозиция спрямо общата сума на търговските вземания
%
Клиент 1 12,809 6% 21,383 9%
Клиент 2 11,624 6% 13,170 6%
Клиент 3 6,659 3% 11,882 5%
Клиент 4 5,881 3% 8,736 4%
Клиент 5 4,063 2% 7,708 3%

Парични средства

Паричните средства на Групата и разплащателните операции са съсредоточени основно в различни първокласни банки. За изчислението на очакваните кредитни загуби по паричните средства и еквиваленти се прилага рейтингов модел, като се използват рейтингите на банките, определени от международно признати рейтингови фирми като Moody’s, Fitch, S&P, BCRA и Bloomberg и референтните публични данни за PD (вероятности за неизпълнение), отговарящи на рейтинга на съответната банка. Ръкодството следи текущо промяната на рейтинга на съответната банка, за да оценява наличието на завишен кредитен риск, текущото управление на входящите и изходящи парични потоци и разпределението на наличностите по банкови сметки и банки.

Валутен риск

Дружествата от Групата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти и поради това те са изложени на валутен риск.

Групата чрез дружествата в Беларус, Украйна и Сърбия осъществява стопански операции в тези страни и съответно има съществени експозиции в беларуски рубли, украински гривни и сръбски динар. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на тези валути спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви, и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества. Останалите дружествата в чужбина реализират продажбите си предимно на местните пазари, което води до валутен риск и спрямо техните валути — полска злота, щатски долар, английски паунд и казахстанско тенге. Повечето от операциите на дружествата от Групата обичайно са деноминирани в български лева, като българският лев е фиксирани към евро, което редуцира потенциалната валутна волатилност за тези дружества от Групата.

За контролиране на валутния риск има въведена система в цялата Група на планиране на доставките от внос, за продажбите в чуждестранна валута, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания. Експозициите на почти всички дъщерни дружества в България към валутен риск са незначителни, тъй като почти всички продажби са реализирани на местния пазар в български лева. Вносът на стоки е основно осъществен в евро. Заемите, когато са деноминирани в чуждестранна валута, са отпуснати основно в евро.

Активите и пасивите на Групата, деноминирани в български левове, представени по различните чуждестранни валути, са както следва:

31 декември 2021г. в BGN
BGN ’000
в EUR
BGN ’000
в RSD
BGN ’000
в BYN
BGN ’000
в USD
BGN ’000
в UAH
BGN ’000
в друга валута
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Капиталови инвестиции 5,755 —  —  —  23 —  —  5,778
Финансови активи по амортизирана стойност в т.ч.: 221,866 31,236 57,173 —  7,445 10,372 5,019 333,111
Вземания и заеми 202,525 29,651 48,550 —  7,103 3,372 4,193 295,394
Парични средства и парични еквиваленти 19,341 1,585 8,623 —  342 7,000 826 37,717
Общо финансови активи 227,621 31,236 57,173 —  7,468 10,372 5,019 338,889
31 декември 2021г. в BGN
BGN ’000
в EUR
BGN ’000
в RSD
BGN ’000
в BYN
BGN ’000
в USD
BGN ’000
в UAH
BGN ’000
в друга валута
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Крaткосрочни и дългосрочни банкови заеми 125,949 132,073 5,638 —  —  6,106 —  269,766
Други заеми и задължения 70,321 57,365 37,012 —  3,600 1,476 690 170,464
Задължения по лизинг 49,532 3,641 —  —  1,091 —  222 54,486
Общо финансови пасиви 245,802 193,079 42,650 —  4,691 7,582 912 494,716
31 декември 2020г. в BGN
BGN ’000
в EUR
BGN ’000
в RSD
BGN ’000
в BYN
BGN ’000
в USD
BGN ’000
в UAH
BGN ’000
в друга валута
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Капиталови инвестиции 10,142 1,899 —  2,230 23 —  —  14,294
Финансови активи по амортизирана стойност в т.ч.: 214,569 56,688 59,687 6,420 5,384 12,005 6,045 360,798
Вземания и заеми 203,910 53,995 59,208 6,002 5,093 2,346 5,105 335,659
Парични средства и парични еквиваленти 10,659 2,693 479 418 291 9,659 940 25,139
Общо финансови активи 224,711 58,587 59,687 8,650 5,407 12,005 6,045 375,092
31 декември 2020г. в BGN
BGN ’000
в EUR
BGN ’000
в RSD
BGN ’000
в BYN
BGN ’000
в USD
BGN ’000
в UAH
BGN ’000
в друга валута
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Крaткосрочни и дългосрочни банкови заеми 134,856 162,312 1,954 13,211 3,277 5,380 30 321,020
Други заеми и задължения 105,073 61,445 46,151 10,319 6,230 66 2,162 231,446
Задължения по лизинг 53,802 12,183 —  267 1,075 —  391 67,718
Общо финансови пасиви 293,731 235,940 48,105 23,797 10,582 5,446 2,583 620,184

Анализ на валутната чувствителност

Валутната чувствителност на експозициите на Групата е основно свързана с украинската гривна, беларуската рубла и сръбския динар. Спрямо останалите валути, в които оперира Групата или в които функционират определени дружества от Групата — полска злота, щатски долар и казахстанско тенге, валутният риск на Групата е лимитиран, тъй като техните експозиции в тези валути са относително малки и по-лесно регулируеми от страна на ръководствата на съответните дъщерни дружества.

Ефектът от валутната чувствителност при 10% увеличение/намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо сръбския динар, беларуската рубла, украинската гривна, щатския долар и общо спрямо другите валутни експозиции на база структурата на валутните активи и пасиви към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини е измерен и представен като влияние върху консолидирания годишен финансов резултат след облагане с данъци и върху собствения капитал, принадлежащ на Групата.

Влиянието за 2021 г. при 10% увеличение/намаление на курсовете на сръбския динар, беларуската рубла, украинската гривна, щатския долар спрямо българския лев върху печалбата на Групата (след облагане) е:

31.12.2021 31.12.2020
RSD
BGN ’000
BYN
BGN ’000
USD
BGN ’000
UAH
BGN ’000
RSD
BGN ’000
BYN
BGN ’000
USD
BGN ’000
UAH
BGN ’000
Финансов резултат 1,234 —  250 229 984 (1,242) (466) 538
Неразпределена печалба 1,234 —  250 229 984 (1,242) (466) 538

В друга валута са включени основно: 2,046 х.лв. в полски злоти и 1,099 х.лв. в молдовски леи нетни финансови активи (към 31.12.2020 г.: 1,915 х.лв. в полски злоти и 2,334 х.лв. в молдовски леи нетни финансови активи и 1,532 х.лв. в руски рубли нетни финансови пасиви).

При увеличение/намаление с 10%, респективно на курса на полската злота, молдовската лея и руската рубла спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) е:

31.12.2021 31.12.2020
PLN
BGN ’000
MDL
BGN ’000
RUB
BGN ’000
PLN
BGN ’000
MDL
BGN ’000
RUB
BGN ’000
Финансов резултат 166 97 —  155 205 (126)
Неразпределена печалба 166 97 —  155 205 (126)

Ефектът върху собствения капитал е на същата стойност и в посока намаление и рефлектира в компонента "неразпределена печалба".

Групата прави анализ на валутната експозиция и предприема своевременни мерки за намаляването на ефектите й върху резултатите за Групата.

Ценови риск

Дружествата от Групата са изложени на ценови риск за материални запаси от три основни фактора:

 1. евентуално нарастване на доставните цени на суровините, материалите, доколкото значителна част от използваните суровини са от внос и заемат съществен дял от разходите за производство;
 2. евентуално нарастване на доставните цени на стоките; и
 3. нарастващата конкуренция на българския фармацевтичен пазар, намираща отражение и в цените на лекарствата.

За минимизиране на това влияние ръководството на Групата прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия, разширяване на номенклатурата чрез разработване на нови за пазара генерични продукти и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика.

Ценовата политика е функция от три основни фактора — структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите.

Групата е изложена на значителен ценови риск и по отношение на притежаваните от нея акции, класифицирани като други дългосрочни капиталови инвестиции, най-вече чрез дружеството-майка. За целта неговото ръководство следи и анализира всички промени на пазара на ценни книжа, както и използва консултантските услуги на един от най-авторитетните в страната инвестиционни посредници. Допълнително, към настоящия етап, ръководството е взело решение за редуциране на операциите на фондовите пазари, задържане на закупените акции в по-дългосрочен хоризонт при текущо наблюдение на докладваните от съответния емитент финансови и бизнес показатели, както и развитието на дейността в условията на криза.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Групата генерира и поддържа значителен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Групата е основната стопанска дейност на дружествата от нея, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния общ ликвиден риск, Групата работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на матуритетите на активите и пасивите, контрол върху изходящите парични потоци и осигуряване на текущото им балансиране спрямо входящите, вкл. предоговаряне на падежите и оптимизиране структурата на дълговете, увеличаване и вътрешно преструктуриране на собствено генерирани средства и тяхното инвестиране.

Матуритетен анализ

По-долу са представени финансовите недеривативни пасиви на Групата, класифицирани по остатъчен матуритет, определен спрямо договорения матуритет към датата на консолидирания годишен отчет. Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, на която задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.

Матуритетен анализ
31 декември 2021 г.
до 1 м
BGN ’000
от 1 до 3 м
BGN ’000
от 3 до 6 м
BGN ’000
от 6 до 12 м
BGN ’000
от 1 до 2 г
BGN ’000
от 2 до 5 г
BGN ’000
над 5 г
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Краткосрочни и дългосрочни банкови заеми 63,024 2,261 34,630 132,920 33,160 6,781 994 273,770
Други заеми и задължения 93,031 59,721 1,287 1,447 2,545 6,137 9,350 173,518
Задължения по лизинг 1,219 2,489 3,614 6,670 12,119 21,915 9,458 57,484
Общо пасиви 157,274 64,471 39,531 141,037 47,824 34,833 19,802 504,772
Матуритетен анализ
31 декември 2020 г.
до 1 м
BGN ’000
от 1 до 3 м
BGN ’000
от 3 до 6 м
BGN ’000
от 6 до 12 м
BGN ’000
от 1 до 2 г
BGN ’000
от 2 до 5 г
BGN ’000
над 5 г
BGN ’000
Общо
BGN ’000
Краткосрочни и дългосрочни банкови заеми 23,349 13,434 22,378 204,213 28,725 35,491 1,950 329,540
Други заеми и задължения 131,293 67,730 9,830 8,778 2,482 4,820 11,688 236,621
Задължения по лизинг 1,637 3,311 4,685 9,438 15,258 26,397 11,762 72,488
Общо пасиви 156,279 84,475 36,893 222,429 46,465 66,708 25,400 638,649

Риск на лихвоносни парични потоци

В структурата на активите на Групата лихвоносните активи са: парични средства, банкови депозити и предоставени заеми, които са с фиксиран лихвен процент.

От друга страна, привлечените средства от Групата под формата на дългосрочни и краткосрочни заеми са обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на Групата в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина:

 1. оптимизиране на източниците и структурата на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства;
 2. комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа два компонента — постоянен и променлив, съотношението между които, а и абсолютната им стойност се поддържат в благоприятен размер за дружествата от Групата.

Постоянната компонента е с относително ниска абсолютна стойност и достатъчно голям относителен дял в общия лихвен процент. Това обстоятелство премахва вероятността от значителна промяна в лихвените равнища при евентуална актуализация на променливата компонента. Така се минимизира и вероятността от промяна в неблагоприятна посока на паричните потоци.

Ръководствата на дружествата от Групата, заедно с това на дружеството-майка, текущо наблюдават и анализират експозицията на съответното дружество спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база на тези сценарии се измерва ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или проценти. За всяка симулация, едно и