Развитие на дейността

Производствена дейност

Дружеството и производствените му дъщерни дружества разполагат с 8 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС — GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти, който сертификат е признат във всички държави от ОНД.

Производствената дейност на Групата се осъществява и развива в следните основни направления:

 • Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • Готови лекарствени форми в т.ч.:
  • Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;
  • Галенични — супозитории, капки, сиропи, унгвенти;
  • Парентерални — инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции.
 • Медицински изделия и козметични продукти в т.ч.:
  • Пластири;
  • Превързочни продукти;
  • Санитарно-хигиенни продукти;
  • Лечебна козметика;
  • Концентрати за хемодиализа;
  • Инфузионни разтвори.

Продукти

"Софарма" АД

Дружеството има повече от 200 продукта в своето портфолио: в т.ч. близо 190 лекарствени продукти и 11 групи медицински изделия. Лекарствените продукти включват основно генерици и 15 традиционни продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Традиционните продукти на Дружеството (и по-специално Табекс, Карсил и Темпалгин) имат основен дял в приходите от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на Дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин.

Продуктовото портфолио на "Софарма" АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология, нефрология, хирургия, ортопедия и травматология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

 • Карсил — традиционен продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
 • Темпалгин — традиционен аналгетик (болкоуспокяващо);
 • Табекс — традиционно лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
 • Трибестан — традиционен продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
 • Бронхолитин — традиционен продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
 • Аналгин — генеричен аналгетик (болкоуспокояващо);
 • Нивалин — традиционен продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
 • Метилпреднизолон — генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния;
 • Витамин С — хранителна добавка с широко приложение;
 • Валериана — генерично лекарство без рецепта на растителна основа, използвано за намаляване на стреса;
 • Медицински изделия — марли, компреси и превръзки.

Дистрибуция

"Софарма Трейдинг" АД

Дружеството е водещ дистрибутор на фармацевтични продукти и козметика в България с пазарен дял за фармацевтични продукти от 22.15% (според IQVIA). "Софарма Трейдинг" АД е единственият дистрибутор на българския пазар на определени фармацевтични продукти на няколко водещи международни фармацевтични и други компании в областта на здравеопазването като Amgen, Astra Zeneca, GE Healthcare, Johnson and Johnson, Abbot Diagnostics, Hartmann, Novartis и Novo Nordisk.

Компанията предлага повече от 15 000 продукта (по-специално лекарства, медицинско оборудване и устройства, консумативи, козметика, витамини и хранителни добавки) в портфолиото си, включително и марките на "Софарма" АД и притежава изключителните права за България над марки на стратегически партньори като Aboca, Colief, Jamieson, Planter’s, Premax, Skincode, SVR Laboratories, US Pharmacia and Wyeth, специализирани услуги (като софтуерни решения за аптеки и консултантски услуги) и национални логистични услуги. "Софарма Трейдинг" АД си сътрудничи с повече от 400 партньора и над 3 500 клиента.