Годишен преглед
2021: Постоянен напредък
по пътя ни
Продължете за повече

Кои сме ние

Група Софарма е водещ европейски производител и дистрибутор на продукти, свързани със здравето. Ние сме ангажирани да осигурим ефикасно лечение за милиони хора по целия свят.

Присъствие в
45
държави
190+
лекарствени продукта в портфолиото
11
групи медицински изделия
8
производствени завода в България, отговарящи на ЕС GMP

Ключови продукти

Carsil
Лечение на гастроентерологични заболявания с помощта на природата
Tempalgin
Осигуряване на бързо облекчаване на болката
Tabex
Помага на хиляди хора да откажат тютюнопушенето и да живеят по-дълъг и по-здравословен живот

Писмо до акционерите

Продължихме да градим основи за устойчиво бъдеще, като подобрихме организацията на работата и променихме структурата на екипите си в основните стратегически направления. Поканихме международни експерти с утвърден опит, с които да работим заедно за утвърждаването на вече добре познатото лице на Софарма като стабилен и доверен партньор. Вече виждаме резултати и това ни окуражава да поемем следващата стъпка напред към един нов и съвременен модел на работа, който да върви ръка за ръка с близо 90 годишната история, създадена с много труд и последователност от всички преди нас.

Резултатите, постигнати през 2021, година ни носят спокойствие, защото виждаме една зараждаща се тенденция на възстановяване на повечето ни пазари. Особено забележително е представянето на местния пазар с ръст от 14%. Въпреки общото намаление на приходите с 3.18%, EBITDA нараства с 4.24%, а оперативната печалба с 8.69% в следствие на оптимизацията на редица бизнес процеси и подобряване на представянето на основните ни продукти.

Поставили сме си амбициозни цели, които надграждат опита, стъпват на устойчиви дейности и създават стойност за акционерите в дългосрочен план.

Нашата мисия

Имаме активна роля в повишаването на жизнения стандарт на хората, като осигуряваме надежден и лесен достъп до най-важните продукти, свързани със здравето.

За да гарантираме изпълнението на нашата мисия, ние се придържаме към следното:

1.Инвестиране в развойна дейност

Групата фокусира своите разработки главно върху генерични продукти. Проектите за развойна дейност са фокусирани върху нови формули и състав или физически свойства (като капсулна или таблетна форма) на продукт, за да го адаптират към текущите нужди на пазара.

Основни резултати за 2021 г.
 • 18 получени разрешения за употреба на лекарствени продукти за нови дестинации
 • 45 лекарствени продукта са получили подновено разрешение за употреба на пазара
 • В ход са 6 нови проекта
Прочетете повече за нашата научноизследователска и развойна дейност
2.Повишаване на ефективността на дистрибуцията

Дистрибуционният сегмент в Групата се осъществява от «Софарма Трейдинг» АД в България и местни дъщерни дружества, представителства и партньори в чужбина като Софарма Варшава и Софарма Казахстан. Освен собствените си марки, «Софарма Трейдинг» АД е единственият дистрибутор на българския пазар на определени фармацевтични продукти на няколко водещи международни фармацевтични и други компании в областта на здравеопазването като Amgen, Astra Zeneca, GE Healthcare, Johnson and Johnson, Abbot Diagnostics, Hartmann, Novartis и Novo Nordisk.

Основни резултати за 2021 г.
 • 400+ партньори и 3500+ клиенти по целия свят
 • 15 000+ продукта в портфолиото
 • 22.15% дял от българския пазар
Прочетете повече за нашата система за разпространение
3.Поддържане на активен и ефективен диалог с всички заинтересовани страни

Политиката на Група Софарма изразява възгледите и ангажиментите за бъдещото развитие и подобряване на бизнеса чрез поддържане на висококачествени продукти и услуги, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, сигурност на информацията и отговорно корпоративно поведение на компаниите към заинтересованите страни, включително инвеститори, партньори и крайни потребители.

Основни резултати за 2021 г.
 • 400+ партньори и 3500+ клиенти по целия свят
 • 5,500+ служители
Прочетете повече за нашата корпоративна социална отговорност
4.Участие в значими проекти и програми свързани с опазването на околната среда

Групa Софарма поддържа ангажиментите си в съответствие с националното законодателство в областта на опазването на околната среда, включително емисиите на парникови газове, управление на отпадъците, опазване на водите. Нашите офиси са разположени в сгради с енергоспестяващи системи, използващи дъждовна вода и контрол на отопление/охлаждане и т.н.

Основни резултати за 2021 г.
 • Използване на възобновяеми енергийни източници
 • Нулево замърсяване на отпадъчните води
 • По-малко от 50 тона емисии годишно
Прочетете повече за нашето опазване на околната среда

Силни финансови резултати

Приходите от продажби на Групата се увеличиха с 11.4% през 2021 г. благодарение на бързото възстановяване след пандемията и мерките за ефективност. Нетната печалба се увеличава с 263%.

Основни резултати за 2021 г.
 • Приходи от продажби 1 603,3 млн.лв
 • EBITDA 116,7 млн.лв.
 • Нетна печалба 91,7 млн.лв.

Разрастване на веригата SOpharmacy

Групата стартира ребрандирането на наскоро придобитите аптеки от веригите Ceiba и Sanita, които ще възприемат физическия облик на марката SOpharmacy. Трите вериги започнаха съвместна дейност от април 2021 г., включвайки общо 209 аптеки в 46 града в България. Софарма Трейдинг завърши придобиването на 150-те аптеки Ceiba и Sanita през октомври 2020 г.

209 аптеки
46 града

Солидно представяне на акциите

През 2021 г. Софарма формира 76.35% от обема на търговията в Премиум сегмента на БФБ. Пазарната капитализация на компаниите в сегмента Preimum нараства с 15.44%, докато Софарма ги превъзхожда с увеличение на пазарната капитализация от 39.64%.